Demopunk Net Web

English

FAQ-Espanya. Preguntes més freqüents

Democràcia Directa a l'àmbit municipal
Models de referència
Demopunk Net, Novembre 2002.


Al gener/99 les pàgines de Demopunk Net van publicar un esborrany de directrius sobre llibertats polítiques de Democràcia Directa a l'àmbit municipal. Quasi quatre anys més tard -com a resultat del treball continuat d'aquest petit col·lectiu demòcrata radical- vam presentar el model de referència d'un Reglament Municipal de Democràcia Participativa. Bàsicament, defineix i reglamenta les llibertats polítiques al referendum vinculant i a la seva iniciativa popular i institucional.


Model per a Programa Electoral

En algunes localitats s'està introduint en els programes electorals per a les eleccions municipals. Si estàs interessat en el desenvolupament de la Democràcia Directa i participes actualment en l'elaboració de programes electorals municipals, tal vegada hagis de conèixer la proposta. Si et trobes a Espanya, és recomanable llegir el FAQ-Espanya sobre Democràcia Directa a l'àmbit municipal.

A continuació s'ofereix una breu descripció del Reglament Municipal de Democràcia Participativa:Grup de Treball

El reglament que avui presentem és part d'un projecte a llarg termini, que el seu objectivo és dotar a la població demòcrata amb models de referència. Models que permetin la difusió i instauración de llibertats polítiques de Democràcia Directa o Participativa. El projecte cobreix tres grans àrees, que es concretaran finalment en tres models de referència:

Reglament Municipal de Democràcia Participativa
Reglament Municipal del Pressupost Participatiu
Reglament Municipal d'Associacionisme Veïnal


Models de Referència

Els mitjans de propaganda i la intel·lectualitat orgànica del Règim acostuma a desqualificar la Democràcia Directa amb referències acríticas a la seva falta de viabilitat o a l'absència d'antecedents. Se sol rebutjar cínicament la confrontació política, utilitzant com excusa la suposada "inmaduresa" de tota un corrent d'opinió, evitant aquesta part del debat sobre la crisi de la democràcia representativa.

Aquest esforç de tecnologia política pretén superar l'etapa dialèctica que el propi Règim deliberatament evita. L'existència de models de referència, plantejats com normativa articulada, suposa una proposta concreta difícil d'ignorar

Com tot model de referència, la seva implementació requereix de les adaptacions necessàries; sent aconsellable incorporar aquells elements que garanteixin la seva viabilitat dintre d'una realitat política donada. Esperem que aquest treball compleixi les seves fites: ser referència política, suggerint idees, conceptes i procediments sobre la Democràcia Participativa a l'àmbit municipal.


Continguts

El Reglament Municipal de Democràcia Participativa aborda els següents conceptes i llibertats polítiques:


Metodologia

El desenvolupament normatiu dels presents models manca d'una metodologia ben definida. És una manca important, però també inevitable donades les nostres limitacions materials i personals. No obstant això, es poden assenyalar els següents criteris de disseny:


Experiències

A les pàgines de Demopunk Net vam desitjar acollir i difondre altres experiències i projectes sobre Democràcia Participativa a l'àmbit municipal, especialment si han arribat a un desenvolupament normatiu.


Pressupost Participatiu

Per a més informació consultar: