DEMOPUNK NET
 

CRÍTICA A
L'AVANTPROJECTE DE CONSTITUCIÓ
DE LA
REPÚBLICA DE VENEÇUELA, OCT/99.Introducció

Poder Constituent i Reforma Constitucional

Democràcia Representativa

Sistema electoral
Eleccions primàries
La prohibició de l'abstenció
Democràcia Directa
Referèndum i la seva iniciativa popular
Iniciativa popular legislativa
Dret d'autodeterminació
Control popular de la guerra
Documentació
Avantprojecte de Constitució de la República de Veneçuela, Oct/99.
Crítica al Procés Constituent del Moviment V República, Feb/99.

Introducció

Acaba de ser publicat (Oct/99) l'avantprojecte de Constitució de la República de Veneçuela. Al /Feb 99, les pàgines de Demopunk Net es feien ressò de la revolució democràtica que semblava anunciar-se. Des d'aleshores, el procés constituent veneçolà ha donat diversos passos de profund calat democràtic. A l'Abr 99 és aprovat en referèndum l'inici del període constituent. El Jul 99 són elegits els 150 representants de l'Assemblea Constituent que acaben de fer públic l'esmentat avantprojecte.

El text constitucional conté zones d'una esplendor desconeguda, juntament amb ombres molt familiars. En ell, el Poder Constituent, com a suprema manifestació col·lectiva popular, es veu àmpliament protegit per un joc de llibertats polítiques que giren al voltant de la iniciativa popular i el referèndum.

En aquest aspecte, Veneçuela és avui el centre mundial d'una revolució democràtica sense precedents històrics: referèndum derogatori de lleis, de validació de tractats internacionals, revocatori de càrrecs electes, iniciativa popular a tots els tipus de referèndum, iniciativa popular legislativa sense restriccions. I com expressió màxima del Poder Constituent, uns procediments de reforma constitucional senzills i clars, tots ells accessibles per iniciativa popular. Els demòcrates espanyols vam presenciar, amb una barreja d'enveja i vergonya pròpia, com el poble venezolano es va a equipar d'unes llibertats polítiques desconegudes a la nostra societat. Mentre estant els líders i mitjans de propaganda del Règim espanyol encara s'atribueixen l'autoritat moral de certificar el caràcter democràtic del procés veneçolà. Caspós cinisme.

Però al costat de la brillantor dels mecanismes de democràcia directa, la redacció de les llibertats polítiques associades a la democràcia representativa és d'una cridanera pobresa. El sistema electoral, l'elecció de representants es veurà tarada pels habituals procediments d'eliminació de la proporcionalitat, per la nominalitat en circumscripció unipersonal, per la prohibició de l'abstenció, ... A aquests defectes formals cap afegir-hi l'absència d'algun control sobre els mecanismes avantatgistes més habituals en les nostres autoproclamades democràcies: la fabricació de majories pels conglomerats mediàtics i els avantatges financers.

En tot cas, el text constitucional, des d'una perspectiva democràtica, presenta un balanç extremadament positiu. Davant d'això, en els mitjans de propaganda del Règim espanyol se succeeixen desqualificacions i insults a un procés que acaba sent desconegut per a la immensa majoria. El fantàstic procés constituent veneçolà és presentat pels mitjans de propaganda com poc més que el programa televisiu del president Chávez. Els mateixos mitjans que oculten la nostra actual penúria de llibertats polítiques, els mateixos mitjans que són responsables de la diària autolegitimación democràtica del Règim espanyol.
 

Poder Constituent i Reforma Constitucional

El caràcter suprem del Poder Constituent se situa per damunt de tota norma legal, per sobre de les pròpies constitucions que pugui generar. No existeix cap restricció jurídica, ni legal per al seu imperi. Per això cap Estat de Dret pot reprimir l'expressió del Poder Constituent. Tot el que a ell  s'oposi és il·legítim i immoral per la seva pròpia naturalesa.

El Poder Constituent resideix en l'individu. Voluntat i poder només poden trobar-se en la mateixa essència de l'ésser humà. La manifestació col·lectiva d'aquest poder essencial és intransferible. Ni el representant electe, ni la nació, ni la tradició, ni el dret, ni cap altra entitat poden usurpar la titularitat del Poder Constituent.

Per tant, tota constitució o règim que restringeixi la manifestació col·lectiva del Poder Constituent és il·legítima i la seva supervivència no té més fonament que la violència armada o estructural. És il·legítima en la mateixa proporció que restringeix i avorta la dinàmica del Poder Constituent. Desgraciadament, la majoria de les democràcies contemporànies, autoproclamats règims democràtics, presenten baixíssims nivells de legitimitat.

En aquest aspecte, la proposta constitucional veneçolana arriba a una brillantor desconeguda, sense precedents històrics a nivell mundial. La reforma constitucional és possible per iniciativa popular. Però més enllà encara, la convocatòria d'assemblea constituent és possible directament per iniciativa popular. La seguünt taula ofereix un resum de les llibertats polítiques en relació a la reforma constitucional.
 
 
 
 


 
Iniciativa Popular
Iniciativa Orgànica
Admissió
Aprovació
Reforma Constitucional Parcial, Art.420.
5%
Assemblea 
President
2/3 Assemblea
Referèndum
Assemblea Constitucional, Art.424.
5%
2/3 Assemblea 
President
-
Referèndum
Assemblea Constituent, 
Art.429.
10%
2/3 Assemblea 
President
-
Referèndum

 

El nivell de legitimitat que pot assolir el futur règim veneçolà supera àmpliament a moltes de les autoproclamades democràcies contemporànies. A títol d'exemple, mereix la pena recordar el patètic cas de la constitució espanyola. La iniciativa popular a la reforma constitucional està prohibida. El mecanisme de reforma constitucional és tan endemoniadament complicat que pot considerar-se gairebé impossible. I en molts casos, l'aprovació final no requereix de referèndum popular. Simplement, patètic.
 

Democràcia Representativa

Sistema electoral

Els mecanismes d'elecció de representants que ens ofereix l'avantprojecte són realment pobres. La brevetat amb que es descriu el sistema electoral contrasta amb la minuciosa redacció d'altres aspectes.

L'Article 72 conté una de la més importants i desitjables característiques, la proporcionalitat. No obstant això, la seva pròpia redacció i brevetat conté l'ambigüitat que gairebé sempre desvirtua el sistema electoral. Existeixen molts sistemes electorals acadèmicament catalogats com a proporcionals, però el seu grau de proporcionalitat és variable. ¿Quin grau de no-proporcionalitat estan disposats a admetre els veneçolans?... No sembla que la seva futura constitució doni una resposta.

La proporcionalitat depèn de diferents factors com el procediment d'assignació (D'Hondt, ...), grandària de les circumscripcions, etcètera... I el seu marge de variació és tan elevat que alguns sistemes nominalment proporcionals, com l'espanyol, tenen uns índexs de no-proporcionalitat semblants als sistemes de circumscripció uninominal. S'acompanya una referència on poden ser consultats les dades pertinents,

La indefinició de l'articulat veneçolà fa témer el pitjor. Amb una redacció similar, els demòcrates
espanyols sofreixen l'amarga experiència d'un sistema proporcional amb el pitjor índex de no-proporcionalitat. L'electorat espanyol vota unes llistes tancades per cada partit, el disseny és tan defectuós que aconsegueix nivells de no-proporcionalitat semblants als sistemes majoritaris. No existeix possibilitat de postular-se individualment. Com a resultat, els càrrecs electes mantenen una lleialtat vers les seves àlites pròpia de sectes religioses.

Per això, la definició detallada del sistema electoral és una responsabilitat constitucional, sense posposar-lo a.
futures lleis. Les bones paraules i les grans intencions són supèrflues enfront d'un articulat
constitucional ben  concret. En anteriors documents sobre el procés constituent veneçolà,
Demopunk Net ha proposat la incorporació del Vot Personal Transferible, VPT, com l'òptim sistema
electoral. Aquest sistema maximitza simultàniament dues virtuts: la nominalidad i la proporcionalitat. S'adjunta una adreça on es pot consultar aquest sistema electoral amb indicació dels països que en gaudeixen.

L'Article 240 restringeix la base de proporcionalitat al 1% de la població. En altres paraules, hi haurà almenys 100 circumscripcions o districtes electorals. Aquesta restricció és compatible amb el VPT: per exemple, 100 districtes amb 4 diputats seleccionats nominal i proporcionalment. El Vot Personal Transferible és un sistema nominal de circumscripcions multipersonales que no només aconsegueix elevats índexs de proporcionalitat, sinó que també és un dels pocs que admet la representació de minories, sense necessitat que aquestes s'articulin socialment com a partits polítics.

Sembla mentida que una constitució que aspira a convertir-se en una revolució democràtica no garanteixi una proporcionalitat real i no merament retòrica. I atenent a l'amarga experiència veneçolana, no es comprèn com s'insisteix a mantenir per a les eleccions estatals i municipals sistemes electorals uninominals, on la proporcionalitat és una simple burla.


Eleccions primàries

L'Article 249 estableix que els representants electes no estan subjectes a mandats ni instruccions, sinó només a la seva consciència. Però... més enllà de les bones intencions, ¿com esperen aconseguir-ho?. També la constitució espanyola ho afirma i veiem tristament als nostres diputats votar diàriament seguint el que marca braç enlaire el comissari del seu partit polític. El cas espanyol de llistes tancades, és un dels pitjors escenaris al que podrien arribar els veneçolans.

La ridícula redacció de l'Article 72 no desvetlla cap dubte sobre el futur sistema electoral, per tant el poble veneçolà podria acabar sofrint un sistema de llistes. Però, d'altra, banda l'Article 75 no condiciona de cap manera la postulación de candidats.

¿Com evitarà la constitució veneçolana que els candidats postulats pel seu partit estableixin la seva primera lleialtat cap a les èlites que els postulen?, ¿com s'evitarà que la discrepància amb les èlites sigui castigada amb la no postulación en les següents eleccions?

Especialment perillosa, és l'absència del dret constitucional a eleccions primàries. Dret  que ha de ser reconegut a tot ciutadà, no tan sols als associats o afiliats.  Vegi's les eleccions primàries als EUA La participació sense restriccions del poble en la pròpia postulació és un dels pocs mecanismes que es coneixen per a deslligar el futur càrrec electe de la lleialtat sectaria amb el seu partit. En cas contrari, el candidat sap que deu la seva postulación exclusivament a les èlites del seu partit, sap que qualsevol desobediència és castigada, com a mínim, amb no ser postulat la pròxima vegada. 

La prohibició de l'abstenció

Tant l'Art 72 com l'Art 157 estableixen la prohibició del dret polític a l'abstenció. Resulta incomprensible aquest enfocament totalitari que no es trobava present ni en els anteriors documents del Moviment V República, ni en la proposta constitucional d'H.Chávez.

L'obligació al vot sembla una incorporació d'última hora que resulta incongruent amb altres parts de l'avantprojecte. Per exemple, el referèndum revocatori és vàlid si la participació supera la que va elegir al representant sota revocació, ¿com és possible aquesta condició si el vot és obligatori?

Ni des d'un punt de vista liberal, ni democràtic es pot admetre  la prohibició de l'abstenció (com a Bèlgica, Perú, Argentina, ...), ¿què es pretén?, ¿assegurar per la força la col·laboració amb el Règim?

La llibertat de vot inclou la pròpia abstenció. No existeixen els drets que són al mateix temps un deure.
 

Democràcia Directa

Els drets polítics de democràcia directa arriben a uns nivells desconeguts en cap altra part del món. És evident el caràcter revolucionari democràtic de l'actual procés constituent veneçolà. Per això, els demòcrates espanyols presencien amb enveja com el poble veneçolà arriba a una fantàstica llibertat política. AL referèndum vinculant s'uneix la pròpia iniciativa popular al referèndum (ambdues coses prohibides a Espanya).
 

Referèndum i la seva iniciativa popular

A continuació s'ofereix els diferents models de referèndum garantits per l'avantprojecte:
 
 
 


Referèndum
Caràcter
Iniciativa
popular
Genèric 
Art.83.
Consultiu
10%
Revocatori 
Art.84.
Vinculant
15%
Refrend legislatiu 
Art.85.
Vinculant
-
Tractats Internacionals 
Art.85.
Vinculant
5%
Derogació legislativa 
Lleis/Decrets 
Art.86.
Vinculant
5%
El fet que tots els referèndums poden ser forçats mitjançant iniciativa popular introdueix una dinàmica en la qual el Poder Constituent pot manifestar-se puntualment en el temps sobre lleis i decrets, o sobre la gestió d'un càrrec electe.

Els drets polítics de democràcia directa que es constitueixen en aquest avantprojecte són simplement fantàstics. No per això es troben exempts d'algun nivell de crítica.

Tot referèndum ha de ser constitucionalment vinculant, sense més limitacions que els nivells de participació. El caràcter consultiu de referèndum està en confrontació directa amb la sobirania que resideix en cadascun dels individus i que s'expressa col·lectivament. Qualsevol manifestació de voluntat popular ha de ser sempre vinculant. En aquest sentit, és preocupant com el text constitucional assigna el caràcter consultiu a "les decisions de transcendència" de l'Art. 83.

El fantàstic referèndum revocatori ofereix alguna contradicció. El requisit que la concurrència al referèndum revocatori sigui almenys igual a aquella que va elegir, és un error quasi de caràcter matemàtic: es suficient  que una fracció dels partidaris de la "no revocació" s'abstingui d'anar a votar perquè sigui impossible la revocació. A això cal afegir-hi la incongruència anteriorment esmentada en relació a la prohibició de l'abstenció.
 

Iniciativa popular legislativa
 

L'Art 257 garanteix la capacitat popular de poder proposar lleis als cossos legislatius. Els nivells requerits del 0.1% són els habituals en altres textos constitucionals. Però cal destacar que aquest avantprojecte no estableix restriccions a l'ús de la iniciativa popular. Com en el cas d'Espanya, on la iniciativa es troba prohibida per a totes les lleis d'importància (lleis orgàniques).

D'altra banda, cal destacar que l'avantprojecte assegura que les iniciatives populars seran ateses sense demora (dintre del següent període de sessions, 6 mesos), establint que, en cas contrari, seran sotmeses a referèndum.
 

Dret d'autodeterminació

L'absència d'aquesta llibertat política és una clamorosa mancança en un text constitucional que sembla inspirat
a mantenir el Poder Constituent en mans de poble.

El dret d'autodeterminació és un terme sotmès a multiples definicions i interpretacions, fins i tot s'arriba a utilitzar en política internacional com sinònim de "no ingerència" en els assumptes interns. Demopunk Net ho reclama en termes democràtics com un dret individual que s'exerceix col·lectivament sense necessitat de cap fonament històric, cultural, ni de cap altre tipus.

El dret d'autodeterminació pot ser infravalorat per societats com la veneçolana, una miqueta alienes a la problemàtica nacionalista europea. No obstant això, l'esperit bolivarià pot ser entès en regions perifèriques amb aspiracions territorials. En aquest sentit, el dret d'autodeterminació és una garantia per als pobles i els individus de la seva pròpia llibertat.
 

Control popular de la guerra

No era d'esperar que existís cap referència a aquesta llibertat política. El seu caràcter, revolucionàriament
democràtic, el converteix en gairebé una utopia per als demàcrates del segle XX. No obstant això, és una de les
més importants aspiracions dels pobles, històricament involucrats en els conflictes bèl·lics de les èlites. La
majoria, aliena als seus propis interessos, suportant tot el pes de la misèria i el dolor .

És una notable absència, la descripció constitucional de la iniciativa a la guerra o a la pau. Per tot això, és
necessari reclamar, almenys, el referèndum vinculant de l'ús de la força militar fora de les fronteres
veneçolanes.


AVANTPROJECTE DE CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA DE VENEÇUELA

Preàmbul
 

Títol I Principis Fonamentals
 

Títol II De l'Espai Geogràfic  i la Divisió Política

Capítol I De l'Espai Geogràfic
Capítol II De la Divisió Política
Títol III dels Deures, Drets Humans i Garanties
Capítol I Disposicions Generals
Capítol II De la nacionalitat i ciutadania
Capítol III Dels Drets Individuals
Capítol IV Dels Drets Polítics i del Referèndum Popular
Capítol V Drets Socials
Capítol VI Dels Drets Culturals
Capítol VII Dels Drets econòmics
Capítol VIII Drets dels pobles indígenes
Capítol IX Dels Drets Ambientals
Capítol X Dels Deures
Títol IV Del Poder Públic
Capítol I Disposicions Fonamentals
Capítol II De la Competència del Poder Públic Nacional
Capítol III Del Poder Públic Estadal
Capítol IV Del Poder Públic Municipal
Capítol V Del Consell Federal de Govern
Títol V De l'Organització del Poder Públic Nacional
Capítol I Del Poder Legislatiu Nacional
Capítol II Del Poder Executiu Nacional
Capítol III Del Poder Judicial i el Sistema de Justícia
Capítol IV Del Poder Ciutadà
Capítol V Del Poder Electoral
Títol VI Del Sistema Socioeconòmic
Capítol I Del Règim Socioeconòmic i el Paper de l'Estat en l'Economia
Capítol II Del Règim Fiscal i Monetari
Títol VII De la Seguretat de la Nació
Capítol I Disposicions Generals
Capítol II Dels Principis de Seguretat de la Nació
Capítol III De la Força Armada Nacional
Capítol IV D'altres òrgans de Prevenció i Protecció a les Persones
Títol VIII De la Protecció de la Constitució
Capítol I De la Garantia de la Constitució
Capítol II Dels Estats d'Emergència
Títol IX De la Reforma Constitucional
Capítol I De la Reforma Parcial de la Constitució
Capítol II De l'Assemblea Constitucional
Capítol III De l'Assemblea Constituent


 
 
 
 

Preàmbul

El poble de Veneçuela, inspirat pels seus poders creadors i pels grans sentiments d'amor necessaris per a emprendre tot procés de canvi, representat per l'Assemblea Nacional Constituent, invocant la protecció de Déu i guiat per la doctrina i acció de Simón Bolívar, el Libertador;

reconeixent la preexistencia dels pobles indígenes com habitants originaris del país i arrel primigènia de la nostra nacionalitat, del nostre mestissatge, dels nostres trets comuns de llengua, religió, territori, població i govern, que va fer possible a la nació, on va emergir una consciència de llibertat i de lluita per la dignitat humana, enarborada pels nostres fundadors, qui gràcies a la constància i al treball han consolidat la nostra independència, donant-nos pàtria lliure per a sempre,

compromès en un procés de refundació de la República a través de profundes transformacions destinades a establir una societat democràtica, sobirana, responsable, multiétnica i pluricultural, constituïda per homes i dones iguals, nens i nenes que són l'interès superior de l'Estat, en correspondència amb els valors de pertinença i identitat nacional;

amb el propòsit d'impulsar un Estat de Justícia, mitjançant la promoció d'una democràcia social, participativa i protagónica vinculada a un Estat federal, policèntric, descentralitzat, disciplinat i coherent obert a les demandes de la societat;

sostenir inalterable la independència i indissoluble integritat de la nació i del seu espai geogràfic; assegurar el dret a la vida, la llibertat, la justícia social, la igualtat sense discriminació ni subordinació per raons de consciència o de caràcter social, estat civil, polític, religiós, econòmic, gènere, edat, ètnia, discapacitat o de qualsevol altra  índole, consolidant un Estat de dret mitjançant l'imperi inexorable de la justícia;

de cooperar amb la comunitat internacional i impulsar la integració de la comunitat de nacions llatinoamericanes i del Carib, que tinguin per finalitat la no intervenció, el respecte a la sobirania i autodeterminació dels pobles, la garantia universal i indivisible dels drets humans, la democratització de la societat internacional, conseqüent amb la idea bolivariana d'aconseguir l' "equilibri de l'univers", el reconeixement de les diverses cultures; la promoció i desenvolupament d'empreses propietat de capitals nacionals; el desarmament nuclear, la immunitat de jurisdicció i l'ús de la ciència i la tecnologia amb finalitats pacífiques per al desenvolupament sostenible, la conservació de l'ambient, la diversitat biològica, genètica i humana, els processos ecològics i els béns jurídics ambientals com a patrimoni comú i irrenunciable de les generacions presents i futures;

consolidar el dret a la pau, repudiant tota forma de violència o dominació en qualsevol de les seves manifestacions, i l'explotació econòmica com a mecanismes d'expressió política nacional i internacional;

protegir i enaltir una cultura del treball, contribuint a l'enfortiment de la família com base primària de la societat i reconèixer a l'educació com procés de formació de ciutadania i de transformació que garanteixi l'enfortiment, l'autoestima i els valors ètico-morals, la autorreferència dels veneçolanos en el marc dels processos universals.

En exercici del poder constituent originari i en acord amb tots els ciutadans de la República de Veneçuela, mitjançant el vot lliure i en referèndum democràtic,

L'Assemblea Nacional Constituent electa el vint-i-cinc de juliol de mil nou-cents noranta-nou conforme al referèndum del vint-i-cinc d'abril  de mil nou-cents noranta-nou decreta la següent,
 
 

CONSTITUCION
Títol I Principis Fonamentals

Article 1  . La República de Veneçuela es constitueix en un Estat Democràtic i Social de Dret i de Justícia, que propugna  com a valors superiors del seu ordenament jurídic i de la seva actuació, la vida, la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i en general, la preeminència dels drets humans, l'ètica pública i el pluralisme polític.

Article 2  . L'Estat té com a els seus fins essencials la defensa de la persona humana i el respecte a la seva dignitat, l'exercici democràtic de la voluntat popular, la construcció d'una societat justa i amant de la pau, la promoció de la prosperitat i benestar del poble i la garantia del compliment dels principis, drets i deures consagrats en aquesta Constitució. L'educació i el treball són els processos fonamentals per a garantir aquests fins.

Article 3  . La República  de Veneçuela és per a sempre i irrevocablement lliure, sobirana i independent de tota dominació, protecció o intromissió estrangera. Són drets irrenunciables del poble la independència, la llibertat, la sobirania i l'autodeterminació nacional.

Article 4  . La República de Veneçuela és un Estat Federal format per les entitats polítiques que deriven de la distribució del Poder Públic en els termes consagrats  per aquesta Constitució, i es regeix pels principis d'integritat territorial, cooperació, solidaritat, concurrència, subsidiariedad i corresponsabilitat.

Article 5  . La sobirania resideix en el poble, qui l'exerceix directament mitjançant el sufragi en la forma prevista en la Constitució i, i indirectament pels òrgans del Poder Públic. Els òrgans de l'Estat emanen de la sobirania popular i a ella estan sotmesos. Veneçuela és una societat democràtica. Les institucions assumiran aquest principi com manera de convivència cultural i política.

Article 6  . El govern de la República de Veneçuela i de les entitats polítiques que la componen, és i serà sempre democràtic, participatiu, electiu, descentralitzat, alternatiu, responsable, pluralista i de mandats revocables.

Article 7  . La Constitució és la norma suprema i el fonament de l'ordenament jurídic; garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicción de l'arbitrarietat dels òrgans que exerceixen el Poder Públic. Totes les persones i els òrgans del Poder Públic estan subjectes a aquesta Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. En cas d'incompatibilitat entre la Constitució i una llei o altra norma o acte jurídic, seran aplicables preferentment les disposicions constitucionals, corresponent als tribunals, en qualsevol causa, encara d'ofici, decidir el conduent.

Article 8  . La bandera nacional amb els colors groc, blau i vermell i set estrelles; l'himne nacional "glòria al brau poble" i l'escut d'armes de la República són els símbols de la pàtria. La llei regularà les seves característiques, significats i usos.

Article 9  . L'idioma oficial és el castellà
 
 

Títol II De l'Espai Geogràfic  i la Divisió Política

Capítol I De l'Espai Geogràfic

Article 10  . L'espai geogràfic de la República, és el que corresponia a la Capitania General de Veneçuela abans de la transformació política iniciada el 19 d'abril de 1810 , amb les determinacions i modificacions resultants dels tractats i laudes arbitrals no viciats de nul·litat celebrats i executats validamente per la República .

Article 11   . La sobirania de Veneçuela abasta el territori continental i insular, els espais aquàtic i aeri, així com el sòl i subsòl, les àrees marines interiors, històriques i vitals, els béns continguts en ells, inclosos els recursos genètics de les espècies migratòries, els seus productes derivats i els components intangibles que per causes naturals es trobin a l'espai veneçolà. L'espai insular de la República comprèn l'Arxipèlag dels Monjos, Arxipèlag de Les Aus, Arxipèlag de Los Roques, Arxipèlag de La Orchila, Illa La Tortuga, Illa La Blanquilla, Arxipèlag Els Germans, Illes de Margarita, Cubagua i Cotxe, Arxipèlag dels Frares, Illa La Sola, Arxipèlag dels Testimonis, Illa d'Ànecs i Illa d'Aus; i a més, les illes, illots, cayos i bancs situats o que emergeixin dintre del Mar Territorial,  el qual cobreix la Plataforma Continental o dintre dels límits de la Zona Econòmica Exclusiva. L'espai aquàtic comprèn les àrees marines i submarines, és a dir, superfície, columna d'aigües, jaç i subsòl, tota la qual cosa conforma la Plataforma Continental, Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Econòmica Exclusiva i Aigües Interiors. L'espai aquàtic inclou també els lacustres i fluvials del país. Igualment són part de l'espai geogràfic de Veneçuela, les aigües interiors, les compreses dintre de les línies de base recta que ha adoptat o adopti la República, i el Mar Territorial adjacent a les seves costes o a les línies de base recta. També forma part de l'espai geogràfic de Veneçuela, l'espai aeri que cobreix el seu espai continental, insular i marítim. Corresponen a la República drets sobre l'espai ultraterrestre suprayacent, tals com aquells que originen l'ús de l'òrbita geoestacionària i de l'espectre electromagnètic, en els termes, extensió i condicions que determini la Llei. Sobre tots aquests espais, Veneçuela exerceix drets exclusius de sobirania, autoritat i vigilància, igual que sobre les costes, en els termes, extensió i condicions que determini la Llei Orgànica respectiva.

Article 12  . El subsòl i, en particular, les mines i hidrocarburs i els jaciments són béns del domini públic de la República, igual que les costes marítimes .

Article 13  . L'espai geogràfic no podrà ser mai cedit, traspassat, arrendat, ni en forma alguna alienat, ni encara temporal o parcialment, a Estats estrangers o altres subjectes de dret internacional. Els Estats estrangers o altres subjectes de dret internacional, només podran adquirir immobles per a seus de les seves representacions diplomàtiques o consulares dintre de l'àrea que es determini i mitjançant garanties de reciprocitat, amb les limitacions que estableixi la Llei. En aquest cas quedarà sempre fora de perill la sobirania nacional. Les terres ermes existents en les illes marítimes, fluvials o lacustres no podran alienar-se, i el seu aprofitament només podrà concedir-se en forma que no impliqui, directa ni indirectament, la transferència de la propietat de la terra.

Article 14  . La Llei establirà un règim jurídic especial per a aquells territoris que per lliure determinació dels seus habitants i amb acceptació de l'Assemblea Nacional, s'incorporin al de la República.

Article 15  . L'Estat Veneçolà té la responsabilitat de preservar i desenvolupar en tots els ordres, els espais fronterers, insulars i marítims. Les lleis orgàniques respectives determinaran els seus objectius, obligacions i competència.
 
 

Capítol II De la Divisió Política

Article 16  . Amb les finalitatss de l'organització política de la República, el territori nacional es divideix en el dels Estats, el Districte Capital  i les Dependències Federals. El territori s'organitza en Municipis, d'acord amb la legislació que es dicti per a desenvolupar els principis constitucionals.

Article 17  . Els Estats de la República són els següents: Amazonas, Anzoátegui, Apuri, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mèrida, Miranda, Monagas, Nova Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy i Zulia. Els Estats podran modificar els seus límits i acordar-se compensacions o cessions de territori mitjançant convenis aprovats pels seus Consells  Legislatius i ratificats per [el Senat] l'Assemblea Nacional.

Article 18  . D'acord amb la llei i els principis d'ordenació del territori, amb l'objecte de promoure el desenvolupament econòmic i social en un mateix complex geoeconómico i social, dos o més Estats podran constituir Regions administratives amb patrimoni propi i personalitat jurídica a aquests efectes, sense menyscapte de l'autonomia i identitat de cada Estat.

Article 19  . Dos o més Estats podran fusionar-se voluntàriament, escoltada prèviament l'opinió de la [del Senat] Assemblea Nacional,  sempre que així ho aprovi la població de cada Estat,  mitjançant referèndum convocat a aquest efecte, d'acord amb la Llei . Perquè aquest referèndum sigui vàlid han de participar en ell més de la meitat dels electors i manifestar la seva aprovació més de la meitat dels votants.

Disposició Transitòria: La fusió d'Estats implica la modificació de l'article 17 d'aquesta Constitució, la qual cosa serà constatat per acord del Senat Assemblea Nacional]; ordenant la publicació en la Gaceta Oficial de la República de Veneçuela.

Article 20  . Les Dependències Federals són les illes del Mar Carib no integrades en el territori d'un Estat, així com les illes que es formin o apareguin en el mar territorial o en el que cobreixi la plataforma continental. La seva descripció, posició geogràfica, règim i administració seran establerts per la Llei

Article 21  . La ciutat de Caracas és la capital de la República i la seu dels òrgans  del Poder Nacional. El que es disposa en aquest article no impedeix l'exercici transitori del Poder Nacional en altres llocs de la República.

Article 22  . El Districte Capital és la unitat polític territorial per a l'organització político-administrativa de la ciutat de Caracas. Una llei especial establirà el seu àmbit territorial, el seu règim polític, administratiu i fiscal, així com la seva organització i funcionament, a la finalitat de garantir el seu desenvolupament harmònic i integrat, així com l'eficient prestació dels serveis públics.

Disposició Transitòria.- . L'entrada en vigència de l'article relatiu a la creació del Districte Capitl estarà subjecta a la  realització d'un referèndum consultiu amb la participació de les comunitats dels actuals Municipis Libertador del Districte Federal, i els de Baruta, Chacao, El Hatillo i Sucre de l'Estat Miranda, i si el resultat fos aprobatori, l'Assemblea Nacional haurà de sancionar una Llei que reguli el funcionament del Districte Capital . Aquesta consulta ha d'efectuar-se en un lapse no major de sis mesos, contat a partir de l'entrada en vigència d'aquesta Constitució.

Article 23  . El Poder Nacional establirà una política global en els espais fronterers, preservant la integritat territorial, la sobirania, la seguretat, la defensa, la diversitat i l'ambient, promovent el desenvolupament econòmic i social i la integració. El règim d'aquesta política s'establirà en una llei orgànica.
 
 

Títol III dels Deures, Drets Humans i Garanties

Capítol I Disposicions Generals

Article 24  . L'Estat garanteix a tota persona conforme al principi de progressivitat, l'exercici i gaudi irrenunciable dels drets humans; i el seu respecte i garantia és obligatori per als òrgans del Poder Públic de conformitat amb la Constitució, els Tractats sobre Drets Humans subscrits per la República i les lleis que regeixin la matèria.

Article 25  . Tots tenen dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat, sense més limitacions que les que es deriven del dret dels altres i de l'ordre públic i social.

Article 26  . Totes les persones són iguals davant la Llei. No es permetran discriminacions  que tinguin per objecte o per resultat anular o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici en condicions d'igualtat dels drets i llibertats de tota persona. L'Estat garanteix les condicions jurídiques i administratives perquè la igualtat davant la llei sigui real i efectiva; adoptarà mesures positives a favor de grups discriminats, marginats o vulnerables; protegirà especialment a aquelles persones que per alguna de les condicions abans especificades, es trobin en circumstància de debilitat manifesta i sancionarà els abusos o maltractaments que contra ella es cometin. No es donarà altre tracte oficial sinó el de Ciutadà, Ciutadana i Vostè; excepte les fórmules diplomàtiques. No es reconeixeran títols nobiliaris ni distincions hereditàries.

Article 27  . L'enunciació dels drets i garanties continguts en aquesta Constitució i en els instruments internacionals sobre drets humans no ha d'entendre's  com a negació d'uns altres que, sent inherents a la persona humana, no figurin expressament en ells. La falta de llei reglamentària d'aquests drets no menyscaba l'exercici dels mateixos.

Article 28  . L'Estat promourà l'establiment, manteniment i enfortiment de la pau. L'Estat garantirà el dret al desenvolupament, i crearà les condicions favorables per al seu ple exercici.

Article 29  . Els tractats, pactes i convencions relatius a drets humans, en les condicions de la seva vigència, tenen jerarquia constitucional i prevalen en l'ordre intern, en la mesura que continguin normes sobre el seu gaudi i exercici més favorables a les establertes per aquesta Constitució i les lleis de la República. Aquests tractats solament podran ser denunciats per l'Executiu Nacional quan resulti procedent, prèvia aprovació de les dos terceres parts de la totalitat dels membres [de cadascuna de les Càmeres] de l'Assemblea Nacional.

Article 30  . Cap disposició legislativa tindrà efecte retroactiu, excepte quan imposi menor pena, sanció o càrrega. Les lleis de procediment s'aplicaran des del moment mateix d'entrar en vigència fins i tot en els processos que es trobessin en curs; però en els processos penals les proves ja evacuades s'estimaran, quan beneficiïn al reu, d'acord amb la llei vigent per a la data que es van promoure.

Article 31  . Tot acte dictat en exercici del Poder Públic que violi o menyscabi els drets garantits per aquesta Constitució és nul, i els funcionaris i empleats públics que ho ordenin o executin incorren en responsabilitat penal, civil i administrativa segons els casos, sense que li serveixin d'excusa ordres superiors i manifestament contràries a la Constitució i a les lleis.

Article 32  . Tots tenen dret d'accés als òrgans d'una adequada administració de justícia per a fer valer els seus drets i interessos, col·lectius o difusos, a la tutela efectiva dels mateixos i a obtenir amb promptitud la decisió corresponent.

Article 33  . L'Estat vetllarà per a garantir una justícia accessible, imparcial, idònia, transparent, autònoma, independent, responsable i equitativa, que es desenvolupi d'una manera proba sense dilacions indegudes, sense formalismes o reposicions inútils.

Article 34  . Tots tenen dret a que els Tribunals els emparin en el gaudi i exercici dels drets i garanties constitucionals, fins i tot d'aquells inherents a la persona humana que no figurin expressament en la Constitució. El procediment, incloent el de l'acció extraordinària d'empara, serà senzill, breu i sumari i el jutge competent tindrà potestat per a restablir immediatament la situació jurídica infringida o la situació que més s'assembli a ella. Tot temps serà hàbil i el tribunal donarà preferència al tràmit sobre qualsevol altre assumpte. En el cas de l'acció d'empara a la llibertat o seguretat personals, la mateixa podrà ser interposada per qualsevol persona. L'exercici d'aquest dret no pot afectar-se per la declaratòria de l'estat d'excepció o de la restricció de garanties constitucionals.

Article 35  . Tota persona té dret d'accedir a la informació i a les dades que sobre si mateixa o sobre els seus béns constin en registres oficials o privats de caràcter públic, així com de conèixer l'ús que es faci dels mateixos i la seva finalitat, i a sol·licitar davant el Tribunal competent l'actualització, la rectificació o la destrucció d'aquells, si fossin erronis o afectessin  ilegítimanente els seus drets. De la mateixa manera, podrà accedir a documents de qualsevol naturalesa que continguin informació el coneixement de la qual sigui d'interès per a comunitats o grups de persones.

Article 36  . L'Estat veneçolà està obligat a investigar i sancionar legalment  els delictes contra els drets humans comesos per les seves autoritats. Les accions per a sancionar els delictes de lesa humanitat i els crims de guerra, són imprescriptibles, sent solament competents per a conèixer de les mateixes els tribunals penals ordinaris. Dits delictes queden exclosos dels beneficis que puguin comportar la seva impunitat, inclosos l'indult i l'amnistia.

Article 37  . L'Estat té l'obligació de reparar integralment les víctimes de violacions als drets humans que li siguin imputables i als seus drethavents, inclòs el pagament de mals i perjudicis. L'Estat haurà d'adoptar les mesures legislatives i d'altra naturalesa, per a fer efectives les mesures reparatòries i indemnizatriès establertes en aquest article.

Article 38  . Tots tenen dret, en els termes establerts pels tractats, pactes i convencions sobre drets humans ratificats per la República, a dirigir peticions o queixes davant els òrgans internacionals creats per a tals fins, amb l'objecte de sol·licitar l'empara als seus drets humans. L'Estat veneçolà es compromet a adoptar d'acord amb procediments establerts en aquesta Constitució i les lleis, les mesures que siguin necessàries per a donar compliment a les decisions emanades dels òrgans internacionals prevists en aquest article.
 
 

Capítol II De la nacionalitat i ciutadania

Secció Primera: De la Nacionalitat

Article 39  . Són veneçolans per naixement: 1. Els nascuts en territori de la República. 2. Els nascuts en territori de la República, fills de pare i mare estrangers, residenciat un d'ells a Veneçuela, sempre que declarin la seva voluntat de ser veneçolans abans de complir vint-i-un anys d'edat.  3. Els nascuts en territori estranger, fills de pare i mare veneçolans per naixement. 4. Els nascuts en territori estranger, fills de pare veneçolà per naixement o mare veneçolana per naixement, sempre que estableixin la seva residència en el territori de la República o declarin la seva voluntat d'acollir-se a la nacionalitat  veneçolana. 5. Els nascuts en territori estranger de pare veneçolà per naturalización o mare venezolana per naturalización sempre que abans de complir divuit anys d'edat, estableixin la seva residència en el territori de la República i abans de complir vint-i-cinc anys d'edat declarin la seva voluntat d'acollir-se a la nacionalitat veneçolana.

Article 40  . Són veneçolanos per naturalización: 1 . Els estrangers que obtinguin carta de naturalesa. A tal fi hauran de tenir domicili a Veneçuela amb residència ininterrompuda de, pels menys, deu anys, immediatament anteriors a la data de la respectiva sol·licitud. 2. El temps de residència es reduirà a cinc anys en cas dels estrangers que tinguessin la nacionalitat originària d'Espanya, Portugal, Itàlia. El temps de residència es reduirà a dos anys en cas dels estrangers que tinguessin nacionalitat originària dels països Llatinoamericans i del Carib 3. Els estrangers o estrangeres que contreguin matrimonis amb veneçolano o veneçolana des que declarin la seva voluntat de ser-ho, transcorregut almenys cinc anys des de la data del matrimoni. 4. Els estrangers menors d'edat en la data de la naturalización d'un dels pares que exerceixi sobre ells la pàtria potestat, sempre que declarin la seva voluntat de ser veneçolà abans  de complir els vint-i-un anys d'edat i resideixin a Veneçuela, ininterrompudament, durant els cinc anys anteriors a aquesta declaració.

Article 41  . La nacionalitat venezolana no es perd a l'optar o adquirir altra nacionalitat.

Article 42  . Els veneçolans per naixement no podran ser privats de la seva nacionalitat. La nacionalitat veneçolana per naturalización només podrà ser revocada mitjançant sentència judicial d'acord amb la llei.

Article 43  . Es pot renunciar a la nacionalitat veneçolana. Qui renunciï a la nacionalitat veneçolana per naixement pot recuperar-la si es domicilia en el territori de la República per un lapse no menor de dos anys i manifesta la seva voluntat de fer-lo. Els veneçolans per naturalización que renunciïn a la nacionalitat venezolana podran recuperar-la complint novament els requisits exigits en l'article 36 d'aquesta Constitució.

Article 44  . L'Estat veneçolà promourà la celebració de tractats internacionals en matèria de nacionalitat, especialment amb els Estats fronterers i els països assenyalats en el numeral 2 de l'article 38 d'aquesta Constitució.

Article 45  . La llei dictarà, de conformitat amb l'esperit de les disposicions anteriors, les normes substantives i processals relacionades amb l'adquisició, opció, renúncia i recuperació de la nacionalitat veneçolana, així com la revocació i nul·litat de la naturalització.

Disposició Transitòria: Mentre es dicti la Llei prevista en l'article 43 d'aquesta Constitució, es consideren domiciliats a Veneçuela qui havent ingressat i romàs legalment en el territori nacional, hagi declarat la seva intenció de fixar domicili en el país, tinguin mitjans lícits de vida i hagin residit a Veneçuela ininterrompudament durant dos anys. Per residència s'entendrà la estadía en el país amb ànim de romandre en ell. Les declaracions de voluntat previstes en els articles. 37, 38 i 41 d'aquesta Constitució es faran en forma autèntica per l'interessat quan sigui major d'edat, o pel seu representant legal, si no ha complert vint-i-un anys.

Secció Segona: De la ciutadania

Article 46  . Els veneçolans i veneçolanes que no estiguin subjectes a la interdicción civil ni a inhabilitació política, exerceixen la ciutadania i, en conseqüència, són titulars de drets i de deures polítics, d'acord amb les condicions d'edat que estableix aquesta Constitució.

Article 47  . Els estrangers gaudeixen dels mateixos drets i tindran els mateixos deures que els veneçolans, amb les limitacions o excepcions establertes en aquesta Constitució i la llei.

Article 48  . Els drets polítics es reserven als veneçolans, però els estrangers, amb domicili a Veneçuela, tindran dret al vot en les eleccions i referèndums de caràcter estadal, municipal i parroquial en els termes establerts en aquesta Constitució. Gaudiran dels mateixos drets que els veneçolans per naixement els veneçolans per naturalización que haguessin ingressat al país abans de complir els set anys d'edat i residit en ell permanentment fins arribar a la majoritat.

Article 49  . Només els veneçolanos per naixement podran exercir els càrrecs de President  i Vicepresident de la República, de ministres dels despatxos relatius a les relacions interiors i exteriors i defensa, de President i Vicepresident de l'Assemblea Nacional i els Governadors i Alcaldes dels Estats fronterers.

Article 50  . Els veneçolans per naturalización, per a exercir càrrecs de representació en l'Assemblea Nacional, Magistrat del Tribunal Suprem de Justícia, Ministre,  Fiscal General de la República, Contralor (sic) General de la República, Procurador General de la República, Defensor del Poble, Governadors d'Estat i Alcaldes, hauran de tenir domicili amb residència ininterrompuda a Veneçuela, no menys de quinze anys després d'obtinguda la carta de naturalesa, i complir els requisits d'aptitud prevists en la llei.

Article 51  . Qui perdi o renunciï a la nacionalitat, perd la ciutadania. L'exercici de la ciutadania o d'algun dels drets polítics, només pot ser suspès per sentència judicial ferm en els casos que determini la llei.
 

Capítol III Dels Drets Individuals

Article 52   . El dret a la vida, des del moment de la concepció, és inviolable. Cap llei podrà establir la pena de mort ni cap autoritat alguna. L'Estat és especialment responsable de la vida de les persones que es trobin privades de la seva llibertat, prestant el servei militar o civil, o sotmeses a la seva autoritat en qualsevol altra forma.

Article 53  . La llibertat personal és inviolable, i en conseqüència: 1. Cap persona podrà ser arrestada o detinguda sinó en virtut d'una ordre judicial, a menys que sigui sorpresa infraganti i en aquest cas haurà de ser dut davant un jutge en un temps no major de vuit hores. Tindrà dret a ser jutjat en llibertat, excepte per les raons determinades per la llei. 2. Tota persona detinguda té dret a comunicar-se amb els seus familiars, advocat o persona de la seva confiança i aquests al seu torn , tenen el dret a ser informats del lloc on es troba el detingut, a ser notificats immediatament dels motius de la detenció i a constatar l'estat físic i psíquic del detingut ja sigui per si mateix o amb l'auxili d'especialistes. L'autoritat competent durà un registre públic de tota detenció realitzada quant a lloc, hora, condicions i funcionaris que la van practicar. 3 . La pena no pot transcendir de la persona del condemnat. Ningú podrà ser condemnat a penes perpètues o infamants. Les penes restrictives de la llibertat no podran excedir de trenta anys. 4. Tot agent d'autoritat que executi mesures restrictives de la llibertat haurà d'identificar-se quan així ho exigeixin les persones afectades.

Article 54  . Es prohibeix a l'autoritat pública, sigui civil, militar o d'altra índole, àdhuc en estat d'emergència, excepció o restricció de garanties individuals, practicar, permetre o tolerar la desaparició forçada de persones. El funcionari que rebi una ordre o instruccions per a practicar-la, té l'obligació de no obeir-la i denunciar-la a les autoritats competents. Els autors, còmplices i encubridores del delicte de desaparició forçada de persones, així com la temptativa de comissió del mateix seran sancionats de conformitat amb llei, a fi de fer efectiva el seu responsablidad.

Article 55  . Tots tenen el dret que es respecti la seva integritat física, psíquica i moral, i en conseqüència: 1. Cap persona podrà ser sotmesa a penes, tortures o tractes cruels, inhumans o degradants. Tota víctima de tortura o tracte cruel, inhumà o degradant practicat o tolerat per part d'agents  de l'Estat, té dret a la rehabilitació. L'Estat garanteix l'atenció especialitzada, mèdica, psicològica i social a les víctimes i la formació en aquesta àrea dels professionals de la salut. 2. Tota persona privada de llibertat serà tractada amb el respecte a causa de la dignitat inherent a l'ésser humà. La confessió de l'inculpat solament és vàlida si és feta sense coacció de cap naturalesa. 3. Cap persona serà sotmesa sense el seu lliure consentiment a experiments científics. Tampoc podrà ser sotmesa a exàmens mèdics o de laboratori sense el seu consentiment, excepte quan es trobés en perill la seva vida o per ordre judicial. 4. Tot funcionari públic que, en raó del seu càrrec, infereixi maltractaments o sofriments físics o mentals a qualsevol persona, o que instigui o toleri l'aplicació d'aquest tipus de mesures, serà sancionat d'acord amb la llei. Si la persona estigués detinguda o la seva llibertat estigués restringida, en qualsevol forma, s'aplicarà una pena major.

Article 56  . La llar és inviolable. No podrà ser violat sinó per a impedir la perpetración d'un delicte o per a complir d'acord amb la llei les decisions que dictin els tribunals respectant sempre la dignitat de l'ésser humà. Les visites sanitàries que hagin de practicar-se de conformitat amb la llei, només podran fer-se previ avís dels funcionaris que les ordenin o hagin de practicar-les.

Article 57  . Es garanteix el secret de les comunicacions privades. Les comunicacions personals en totes les seves formes són inviolables. No podran ser interferides sinó per ordre d'un tribunal competent, amb el compliment de les disposicions legals i preservant-se el secret del privat que no guardi relació amb el corresponent procés. Els llibres, comprovants, documents de comptabilitat, en qualsevol de les seves formes, solament estaran subjectes a la inspecció o fiscalització de les autoritats competents, de conformitat amb la llei.

Article 58  . El degut procés s'aplicarà a tota classe d'actuacions judicials i administratives i en conseqüència: 1. La defensa és un dret inviolable en tot estat i grau de la investigació i procés. Tota persona té dret de contar amb un advocat des de l'inici de les actuacions en la seva contra, de ser notificada personalment dels càrrecs pels quals se li investiga, d'accedir a les proves i de disposar del temps i els mitjans adequats per a preparar la seva defensa. 2. Tota persona es presumeix innocent mentre no es provi el contrari d'acord amb la llei. 3 . Tota persona té dret a ser escoltada, amb les degudes garanties i dintre del termini raonable establert en la llei, per un jutge o tribunal competent, independent i imparcial establert amb anterioritat, en la substanciación de qualsevol acusació penal formulada contra ella, o per a la determinació dels seus drets i obligacions d'ordre civil, laboral, fiscal o de qualsevol altre caràcter. Els indígenes tenen dret a un intèrpret en tot procés administratiu i judicial. 4. Totes les persones han de ser jutjades només pels seus jutges naturals. Cap persona podrà ser sotmesa a judici sense conèixer la identitat de qui el jutja, ni podrà ser processada per tribunals d'excepció o per comissions creades a tal efecte. 5. Cap persona podrà ser condemnada per actes o omissions que no fossin prevists com a delictes o faltes en lleis preexistents, ni podrà aplicar-se-li una pena no prevista en la llei. S'aplicarà la norma més favorable al reu, encara que aquesta fos posterior a la decisió. 6. Tota persona declarada culpable té dret a recórrer la sentència  i la pena davant un tribunal superior. 7. Cap persona podrà ser sotmesa a judici pels mateixos fets en virtut dels quals hagués estat jutjat anteriorment. 8. Cap persona continuarà en detenció després de dictada ordre de excarcelación per l'autoritat competent o una vegada complerta la pena imposada. La constitució de fiança exigida per la llei per a concedir la llibertat del detingut no causarà imposat algun. 9. Cap persona podrà ser obligada a confessar-se culpable o declarar contra si mateix, el seu cònjuge, parella de fet, o parent dintre del quart grau de consanguinitat i segon d'afinitat. 10. Tota persona natural o jurídica que resulti afectada per error judicial o per retard o omissió injustificats podrà sol·licitar de l'Estat el restabliment de la situació jurídica lesionada i el pagament dels mals i perjudicis conforme a la Llei. Queda garantit el dret del particular d'exigir la responsabilitat personal del magistrat o jutge, i de l'Estat de repetir contra aquests.

Article 59  . Tots poden transitar lliurement pel territori nacional, canviar de domicili i residència, absentar-se i tornar, portar els seus béns al país o treure'ls, sense més limitacions que les establertes per la llei. Els veneçolans podran ingressar al país sense necessitat d'autorització alguna. Cap acte del Poder Públic podrà establir la pena d'estranyament del territori nacional contra veneçolans, excepte com a commutació d'altra pena i a sol·licitud del mateix reu.

Article 60  . Tots tenen el dret de representar o dirigir peticions davant qualsevol autoritat o funcionari públic, sobre els assumptes que siguin de competència d'aquests i a obtenir oportuna resposta

Article 61  . Tots tenen el dret d'associar-se amb fins lícites, de conformitat amb la llei.

Article 62  . Tots tenen dret de reunir-se, pública o privadament, sense permís previ, amb fins lícites i sense armes. Les reunions en llocs públics es regiran per la llei.

Article 63  . Cap persona podrà ser sotmesa a esclavitud o servitud. La tracta de persones i, en particular la de dones, nens, nenes i adolescents en totes les seves formes, estarà subjecta a les penes previstes en la llei.

Article 64  . Tota persona té dret a la protecció per part de l'Estat enfront de situacions que representin una amenaça, vulnerabilitat o risc per a la integritat física dels individus que el componen, les seves propietats i l'exercici dels seus drets. L'Estat desenvoluparà programes en coordinació amb la societat civil organitzada, destinats a la supervisió de la seguretat ciutadana. Els cossos de seguretat de l'Estat tenen el deure de respectar la dignitat humana, defensar els drets humans de totes les persones. L'ús d'armes de foc o substàncies tòxiques per part dels funcionari policials i de seguretat estarà regulat per la llei i no podran usar-se per al control de les manifestacions públiques pacífiques.

Article 65  . Tota persona té dret a un nom propi i als cognoms dels seus pares biològics. La llei reglamentarà la forma d'assegurar aquest dret per a tots. Tota persona té dret a conèixer la identitat dels seus progenitors. Es reconeix el dret a investigar la maternitat i la paternitat. Totes les persones tenen dret a ser inscrites gratuïtament en el Registre Civil, immediatament després del seu naixement, de conformitat amb la Llei. Els pares, representants i responsables ha d' inscriure a qui es trobin sota la seva pàtria potestat, representació o responsabilitat en el Registre Civil. L'Estat ha d'assegurar procediments senzills, ràpids i confiables per a la inscripció oportuna. Totes les persones tenen dret a obtenir documents públics que comprovin la seva identitat, de conformitat amb la Llei. Els documents d'identitat no contindrà cap esment que qualifiqui la filiació.

Article 66  . Tots tenen dret a expressar lliurement els seus pensaments, les seves idees o opinions de viva veu, per escrit o mitjançant qualsevol altra forma d'expressió,  i de fer ús per a això de qualsevol mitjà de comunicació i difusió, sense que pugui establir-se censura. No es permet l'anonimat, ni la propaganda de guerra ni racista ni la que promogui la intolerància religiosa.

Article 67  . La comunicació és lliure i plural, i comporta els deures i responsabilitats que indiqui la Llei, Tots tenen dret a la informació oportuna, veraç i imparcial, d'acord als principis d'aquesta Constitució, així com a la rèplica i a la rectificació quan es vegin afectats per informacions inexactes o agraviants. Els nens, nenes i adolescents tenen dret a rebre informació adequada per al seu desenvolupament integral.

Article 68  . L'Estat garanteix la llibertat de culte i religió. Totes les persones tenen dret a professar la seva fe religiosa i a manifestar les seves creences en privat o en públic mitjançant el culte, l'ensenyament o altres pràctiques, sempre que no s'oposin a la moral, els bons costums i l'ordre públic. Es garanteix així mateix la independència i l'autonomia de les esglésies i confessions religioses, sense més limitacions que les derivades d'aquesta constitució i les lleis. Els pares tenen dret a que els seus fills rebin l'educació religiosa que estigui d'acord amb les seves conviccions.

Article 69  . Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat, a la vida privada respecte aquells actes que no transcendeixin a l'interès públic o social, i a la pròpia imatge, així com a la privacitat i confidencialitat.

Article 70  . Totes les persones tenen dret a la llibertat de consciència i a manifestar-la mitjançant la pràctica i l'ensenyament. Es reconeix l'objecció de consciència i el seu exercici legítim per a conviccions nascudes de motius ètics, morals, religiosos, humanitaris, filosòfics, polítics o altres manifestacions de la llibertat de consciència. Cap persona podrà ser objecte de reclutament forçós.
 

Capítol IV Dels Drets Polítics i del Referèndum Popular

Secció Primera: Dels Drets Polítics

Article 71  . Tots els ciutadans tenen el dret a participar lliurement  en els assumptes públics, directament o per mitjà dels seus representants elegits. La participació del poble en la formació i execució de les decisions públiques és el mitjà necessari per a aconseguir el protagonisme que garanteixi el seu complet desenvolupament tant individual com col·lectiu. És obligació de l'Estat facilitar la generació de les condicions més favorables per a la seva pràctica.

Article 72  . El sufragi és un dret i un deure ciutadà. Es garanteix el seu exercici mitjançant eleccions, lliures, universals, directes i secretes, assegurant la representació proporcional. En les eleccions estatals, municipals i parroquials per a cossos representatius es podrà aplicar el sistema electoral uninominal i personalitzat.

Article 73  . Les organitzacions amb finalitats polítiques i ciutadanes o qualsevol grup d'electors organitzat tindran dret de vigilància sobre el procés electoral.

Article 74  . Són electors tots els veneçolans que hagin complert divuit anys d'edat i que no estiguin subjectes a interdicció civil o inhabilitació política. El vot per a les eleccions regionals, municipals i parroquials es farà extensiu als estrangers que hagin complert divuit anys d'edat, amb més de deu anys de residència en el país i que no estiguin subjectes a interdicción civil o inhabilitació política

Article 75  . Els partits polítics, grups d'electors, grups socials organitzats i els ciutadans per iniciativa pròpia, tindran dret a participar en els processos electorals postulant-se i postulant candidats i exercint les activitats de supervisió, vigilància i control pròpies del procés elecctoral d'acord amb el que estableixi la llei.

Article 76  . Són aptes per a l'acompliment de funcions públiques i podran optar  a tots els càrrecs d'elecció popular en condicions d'igualtat, els electors veneçolanos que sàpiguen llegir i escriure, hagin complert divuit anys d'edat, sense més restriccions que les establertes en aquesta Constitució i les derivades de les condicions que per a l'exercici de determinades funcions públiques contemplin les lleis.

Article 77  . No podran optar a cap càrrec d'elecció popular els qui hagin estat condemnats per delictes que afectin el patrimoni públic, dintre dels deu anys següents al compliment de la condemna.

Article 78  . Els electors tenen el dret a que els seus representants rendeixin comptes i informes periòdics sobre la seva gestió pública, mitjançant mecanismes adequats. L'Estat contribuirà al finançament d'aquests mecanismes d'informació representativa, mitjançant els espais públics disponibles i la realització de les aportacions necessàries que estableixi la llei. Els representants que rebin aportcacions per aquest concepte estaran obligats a rendir comptes de la seva despesa a l'òrgan controlador, en la forma i oportunitat que determini l'ordenament jurídic corresponent.

Article 79  . Tots els ciutadans tenen el dret d'associar-se amb finalitats polítiques i podran exercir els drets inherents a aquesta activitat mitjançant el tipus d'organització de la seva preferència, utilitzant per a això mètodes democràtics. La llei reglamentarà tot el concernent a l'exercici d'aquest dret, garantint el caràcter democràtic i participatiu de les organitzacions i la igualtat dels ciutadans que les integren. Els partits expressen el pluralisme polític, concorren en la formació i manifestació de la voluntat popular i són instruments per a la participació democràtica. La llei establirà els deures i drets dels militants, a qui es garantirà el dret a elegir i ser elegits en la selecció de les seves autoritats. En raó de l'interès públic de la funció que compleixen els partits polítics, es garantiran els principis democràtics en la seva constitució, organització, funcionament i igualtat davant la llei. Així mateix, es regularà, amb criteris d'eficiència i austeritat, el concernent al finançamento de les organitzacions amb finalitats polítiques que participin en els processos electorals, els límits de despeses en campanyes electorals, la licitud de les contribucions econòmiques que poden rebre i els mecanismes de control que assegurin la netedat en el maneig de les mateixes. La llei assenyalarà incompatibilitats entre l'exercici de càrrecs de direcció partidista i la contractació amb entitats del sector públic. La llei dictarà normes relatives al funcionament de les organitzacions amb finalitats polítiques.

Article 80  . Els ciutadans tenen el dret de manifestar pacíficament i sense armes, sense altres requisits que els que estableixi la llei. La llei prohibirà l'ús d'armes de foc i substàncies tòxiques en el control de manifestacions pacífiques i reglamentarà l'actuació dels cossos policials i de seguretat en el control de l'ordre públic.

Article 81  . La República de Veneçuela reconeix i garanteix el dret d'asil a tota persona quan la seva vida o la seva llibertat estiguin exposades a perill, per raons polítiques. Si per imperatiu legal es decreta la seva expulsió, mai podrà enviar-se'l al país on va ser perseguit. Es prohibeix l'extradició de veneçolans. No obstant això, la República de Veneçuela podrà celebrar Tractats establint excepcions a aquest principi, en els casos de delictes infamants o que afectin l'ordre jurídic internacional.

Article 82  . Són mitjans de participació i protagonisme del poble en exercici de la seva sobirania, en el polític, elecció de càrrecs públics, el plebiscit, la consulta popular, la revocatòria del mandat, la iniciativa legislativa, constitucional i constituent, el cabild obert i l'assemblea de ciutadans, entre altres; i en el social i econòmic: la autogestión, la cogestión, la cooperativa, l'empresa comunitària i altres formes associatives guiades pels valors de la mútua cooperació i la solidaritat. Aquesta Constitució i les lleis establiran les condicions per al seu efectiu funcionament.

Secció Segona: Del referèndum popular

Article 83  . Les matèries d'especial transcendència nacional podran ser sotmeses a referèndum consultiu, per iniciativa del President de la República en Consell de Ministres, per acord de l'Assemblea Nacional, aprovat pel vot de la majoria dels membres de cada Càmera, o a sol·licitud d'un nombre no menor del deu per cent dels electors inscrits en el registre electoral nacional. També podran ser sotmeses a referèndum consultiu les matèries d'especial transcendència estatal i municipal. La iniciativa la tindrà el Governador de l'Estat, el Consell Legislatiu, l'Alcalde i el Consell Municipal, respectivament, o a sol·licitud d'un nombre no menor del deu per cent dels electors inscrits en la circumscripció corresponent.

Article 84  . Tots els càrrecs i magistratures d'elecció popular són revocables. Transcorreguda la meitat del període per al qual va ser elegit el funcionari, un nombre no menor del quinze per cent dels electors inscrits en la corresponent circumscripció, podrà sol·licitar la convocatòria d'un referèndum per a revocar el seu mandat. Quan la majoria absoluta de participants en el referend hagués votat a favor de la revocatòria, sempre que hagi concorregut al referèndum un nombre d'electors igual o superior al de l'acte de votació en que va ser elegit el funcionari, es considerarà revocat el seu mandat i es procedirà immediatament a cobrir la falta absoluta d'acord amb el que es disposa en aquesta Constitució i en les lleis. Durant el període per al qual va ser electe el funcionari no podrà fer-se més d'una sol·licitud de revocació del seu mandat.

Article 85  . Seran sotmesos a referèndum aquells projectes de llei aprovats per l'Assemblea Nacional, quan així ho decideixi almenys les duess terceres parts dels membres [de cada Càmera]. Si el referèndum conclou en un SI aprobatori, les càmeres declararan sancionada la llei. Igualment, podran ser sotmesos a referèndum els tractats, convenis o acords internacionals, abans de la seva ratificació, per decisió del President de la República en Consell de Ministres, per acord de l'Assemblea Nacional, aprovat pel vot de la majoria dels membres de cada Càmera, o a sol·licitud d'un nombre no menor del cinc per cent dels electors inscrits en el Registre Electoral Nacional.

Article 86  . Seran sotmeses a referèndum, per a ser abrogades total o parcialment, les lleis la derogació de les quals fos sol·licitada per iniciativa d'un nombre no menor del cinc per cent dels electors inscrits en el Registre Electoral Nacional o pel president de la República en Consell de Ministres. També podran ser sotmesos a referèndum derogatori els decrets amb força de llei que dicti el President de la República en ús de l'atribució prescrita en el numeral de l'article d'aquesta Constitució, quan fos sol·licitat per un nombre no menor del cinc per cent dels electors inscrits en el registre electoral nacional. Per a la validesa del referèndum derogatori serà indispensable la concurrència de la majoria absoluta dels electors inscrits en el Registre Electoral Nacional. No podran ser sotmeses a referèndum derogatori les lleis de pressupost, aquelles que estableixin o modifiquin impostos, les de crèdit públic i les d'amnistia, així com aquelles que protegeixin, garanteixin o desenvolupin els drets humans i les quels aprovin tractats internacionals.

Article 87  . Els referèndums es decidiran per la majoria dels vots emesos, excepte els prevists per a la revocació del mandat, i tindran valor decisori i vinculant per a tots els òrgans del Poder Públic.

Article 88  . La celebració dels referèndums en matèries pròpies dels Estats i  Municipis es regirà pels principis consagrats en la present Constitució, per l'establert en les constitucions estatals, la Llei Orgànica nacional sobre Règim Municipal i les respectives Ordenances Municipals.
 

Capítol V Drets Socials

Article 89  . L'Estat protegirà la família com associació natural de la societat i l'espai fonamental de desenvolupament integral de les persones. Les relacions es basen en la igualtat de drets i deures, la solidaritat, l'esforç comú, la comprensió mútua i el respecte recíproc entre els seus integrants. L'Estat garanteix protecció a la mare, al pare i a qui exerceixin la prefectura de la família. El patrimoni familiar és inembargable, de conformitat amb la llei. L'Estat estimularà i afavorirà l'estalvi familiar i l'accés de la família al crèdit.

Article 90  . El pare i la mare tenen l'obligació compartida i irrenunciable de criar, formar, educar, mantenir i assistir als seus fills i filles. El fill i la filla tenen l'obligació reciproca d'assistir-los quan els seus pares no puguin fer-ho per si mateixos. La llei establirà les mesures necessàries i adequades per a garantir l'efectivitat de l'obligació alimentària.

Article 91  . Es protegeix el matrimoni, el qual es funda en el lliure consentiment de l'home i la dona, i en la igualtat absoluta dels drets i obligacions dels cònjuges. Les unions estables de fet que compleixin els requisits establerts en la llei produiran els mateixos efectes que el matrimoni.

Article 92  . La maternitat i la paternitat són protegides integralment sigui quin sigui l'estat civil de la mare o del pare. L'Estat garanteix assistència i atenció integral durant l'embaràs, el part i després del part. Les persones tenen el dret a concebre el nombre de filles i fills que desitgin i a disposar d'informació i els mitjans que assegurin l'exercici d'aquest dret. L'Estat assegurarà serveis de planificació familiar basats en valors ètics.

Article 93  . Els nens, nenes i adolescents són subjectes de ple dret. Tots han de respectar el dret de les nenes i nens i adolescents a expressar lliurement la seva opinió en els assumptes del seu interès i que aquesta sigui presa en compte d'acord amb el seu desenvolupament, a participar plenament en la vida familiar, social, escolar,extraescolar, científica, cultural, esportiva i recreativa. L'Estat, la família i la societat han d'assegurar-los protecció integral, per a això es prendran en compte els seus interessos en les decisions i accions que els concerneixin. L'Estat promourà la seva incorporació progressiva a la ciutadania activa.

Article 94  . Els nens, nenes i adolescents tenen dret a viure, ser criats i a desenvolupar-se en el si de la seva família d'origen. Excepcionalment, quan això sigui impossible o contrari al seu interès superior, tindran dret a una família substituta, de conformitat amb la llei. L'adopció té efectes similars a la filiació  i s'estableix sempre en benefici de l'adoptat o l'adoptada. L'adopció internacional és subsidiària de l'adopció nacional.

Article 95  . Els nens, nenes i adolescents estan subjectes a legislació, òrgans i tribunals especialitzats, els quals respecten, garanteixen i desenvolupen, els continguts d'aquesta Constitució i la Convenció sobre els Drets del Nen. Els tribunals empararan a les nenes, nens i adolescents contra les actuacions i omissions dels particulars o de les autoritats públiques que violin o menyscabin l'exercici dels seus drets i garanties individuals, col·lectius i difusos.

Article 96  . Els joves i les joves constitueixen el capital humà i estratègic de la nació i, en conseqüència, tenen el dret i el deure d'assumir-se com a subjectes actius del procés de desenvolupament. L'Estat, amb la participació solidària de les famílies i la societat, crearà espais i oportunitats per a afavorir la seva productivitat en el seu trànsit cap a la vida adulta, incorporant-los progressivament a les tasques del desenvolupament sostenible, millorant la seva qualitat de vida. La llei establirà les condicions per a fer efectiu aquest dret i, en particular l'ensenyament, la formació professional i l'accés a la primera ocupació, i el seu desenvolupament ètic i espiritual.

Article 97  . Totes les persones adultes majors mantenen el ple exercici de tots els seus drets i garanties. L'Estat amb la participació solidària de la família i la societat, els garanteix atenció integral i els beneficis en la seguretat social que elevin i assegurin la seva qualitat de vida, incorporant-los a l'activitat local i a la producció de béns i serveis.

Article 98  . Les ancianes i els ancians són el testimoniatge i la memòria històrica del país. Les famílies, la societat i l'Estat estan obligats a respectar la seva dignitat humana, assegurar la seva autonomia i garantir el seu dret a viure en famílies. L'Estat fomentarà polítiques i programes a nivell local comunitari orientades a integrar a l'ancià a una vida plena de conformitat amb la llei.

Article 99  . L'Estat, amb la participació solidària de la societat i les famílies, garanteix a les persones amb necessitats especials, l'equiparació d'oportunitats per al desenvolupament autònom de les seves potencialitats, l'exercici ple de les seves capacitats i la seva integració familiar i comunitària, amb respecte a la seva dignitat humana. Així mateix, regula les seves condicions laborals i promou, amb l'activa participació de la societat, la creació d'ocupacions concordes amb les seves condicions, de conformitat amb la llei. Se les hi reconeix el dret a expressar-se i comunicar-se per mitjà de la seva llengua natural i els altres mitjans que millor s'adecuen a la seva condició.

Article 100  . Tota persona té dret al treball, en condicions socialment dignificants. L'Estat  promourà de conformitat amb la llei totes les accions  necessàries i apropiades per a garantir la plena ocupació, l'eliminació de la subocupació, l'estabilitat en el treball i els drets laborals de les persones dedicades a l'economia informal i per compte propi. La llibertat de treball no està subjecta a altres restriccions que aquelles que taxativament estableixi la llei.

Article 101  . L'Estat adoptarà totes les mesures necessàries per a equiparar les oportunitats i tracte d'homes i dones en relació amb l'accés a la formació i capacitació laboral, en l'admissió i promoció en el treball, i en la remuneració igual per un treball d'igual valor. L'Estat reconeix el treball de la llar com una activitat econòmica que crea valor afegit i produeix riquesa i benestar social. L'Estat garanteix a les mestresses el dret a la seguretat social de conformitat amb la llei.

Article 102  . Els drets dels treballadors i les treballadores són irrenunciables.. Si hagués dubtes en l'aplicació de diverses normes vigents, o en la interpretació d'una norma, s'aplicarà la més favorable al treballador o treballadora. La norma adoptada haurà d'aplicar-se en la seva integritat. Les sancions dels treballadors i les treballadores en ocasió de la relació de treball són d'estricta reserva legal.

Article 103  . La jornada de treball diürna, no excedirà de vuit hores diàries ni de quaranta hores setmanals. En els casos que la llei la permeti, la jornada de treball nocturna no excedirà de set hores diàries ni de trenta-cinc setmanals. Cap ocupador o ocupadora podrà obligar als treballadors i a les treballadores a treballar hores extraordinàries.

Article 104  . Els treballadors i les treballadores tenen dret a un descans durant la jornada de treball, al descans setmanal i a vacances remunerades de conformitat amb la llei.

Article 105  . Tota persona que treballi té dret a un salari suficient, que li permeti viure amb dignitat i cobrir per a si i a la seva família les seves necessitats bàsiques materials, socials i intel·lectuals. Es garanteix el pagament d'igual salari per treball d'igual valor. El salari haurà de pagar-se periòdica i oportunament, en moneda de curs legal. L'Estat garantirà als treballadors i treballadores del sector públic i privat un salari mínim vital.

Article 106  . Tots els treballadors i les treballadores tenen dret a prestacions socials que recompensin l'antiguitat. El pagament de les mateixes ha de ser oportú i proporcional al temps de servei d'acord amb la llei i calculat de conformitat amb l'últim salari. El salari i les prestacions socials són inembargables en la proporció i casos prevists en la llei, llevat de l'obligació alimentària, i constitueixen crèdits privilegiats en relació amb els altres crèdits contra 'ocupador.

Article 107  . L'Estat protegirà la salut laboral. Els ocupdors són responsables d'establir condicions de treball que garanteixin la seguretat, la salut i un ambient higiènic per a la prevenció, atenció i reparació d'accidents i malalties, tant en les labors manuals com en les intel·lectuals de conformiadad amb la llei.

Article 108  . Tots els nens, nenes i adolescents tenen dret a ser protegits integralment contra l'explotació econòmica i l'acompliment de qualsevol treball nociu per a la seva salut, o que pugui entorpir la seva educació. La Llei fixarà l'edat mínima per a treballar i establirà el necessari per a assegurar aquest dret.

Article 109  . La llei protegirà  als treballadors i als patrons contra tot acte de discriminació sindical o d'ingerència en la constitució i funcionament de les seves respectives organitzacions, així com qualsevol altre acte que impedeixi l'exercici efectiu de la llibertat sindical. A tals efectes la llei donarà protecció breu i sumaria a qui se li hagi infringit aquest dret i proveirà el necessari per a la restitució immediata de la situació jurídica menyscabada. La llei establirà la inamobilitadtdels promotors, membres directius i treballadors en processos d'eleccions, negociació i conflictes col·lectius durant el temps i les condicions que siguin necessàries per a assegurar l'exercici de la llibertat sindical.

Article 110  . L'Estat promou i afavoreix el desenvolupament de les relacions col·lectives de treball, la solució pacífica dels conflictes laborals i fomenta el diàleg social.  Els treballadors, les treballadores, els ocupadors i les ocupadoras tenen dret a la negociació col·lectiva voluntària i a celebrar convencions col·lectives de treball. La llei garanteix el principi expansiu de la convenció col·lectiva.

Article 111  . Els treballadors i les treballadores tenen dret de vaga per a la defensa dels seus drets i interessos. La llei podrà establir límits per al seu exercici en els serveis essencials en els quals la vaga col·loqui en perill la vida, salut o seguretat de la població. Les limitacions a l'exercici d'aquest dret han de ser compensades amb procediments eficaços, ràpids i imparcials de solució de conflictes col·lectius de treball.

Article 112  . La salut és un dret social fonamental, responsabilitat intransferible de l'Estat, qui el garanteix com a part del dret a la vida.  Totes les persones tenen dret a la protecció de la salut, el deure de promoure-la i defensar-la, i complir amb les mesures sanitàries i de sanejament que estableixi la llei.

Article 113  . Per a garantir el dret a la salut, l'Estat crea, exerceix la rectoría i gestiona un sistema nacional de salut, de contingut intersectorial, descentralitzat i participatiu, integrat al sistema únic de seguretat social, regit pels principis de gratuïtat, universalitat, equitat, integralidad i solidaritat.El Sistema Públic de Salut dóna prioritat a la promoció de la salut i prevenció de les malalties, garantint el tractament oportú i rehabilitació de qualitat. Els béns i serveis de salut pública són propietat de l'Estat i no podran ser privatitzats. La comunitat organitzada té dret a participar en la presa de decisions sobre planificació, execució i control de la política i institucions públiques de salut.

Article 114  . El finançament del Sistema Públic de Salut és responsabilitat de l'Estat, que integrarà els recursos fiscals, les cotitzacions obligatòries de la seguretat social i qualsevol altra font de finançament que determini la llei. L'Estat ha de garantir un pressupost per a la salut que permeti complir amb els objectius de la política sanitària, i ha de promoure i desenvolupar en coordinació amb les universitats i els centres d'investigació una indústria nacional de producció d' "insumos" per a la salut.

Article 115  . Tota persona té dret, per a si i la seva família, a un habitatge digne, segur, còmode, de dimensions apropiades i higiènic, amb accés al gaudi dels serveis bàsics essencials. L'Estat ha de desenvolupar una política d'habitatge que garanteixi un hàbitat que humanitzi les relacions familiars, veïnals i comunitàries.

Article 116  . Totes les persones tenen dret a la seguretat social com a servei públic de caràcter no lucratiu que garanteixi la salut, asseguri protecció en circumstàncies de maternitat, paternitat, malaltia, invalidesa, necessitats especials, riscos laborals, pèrdua d'ocupació, atur, vellesa, viduïtat, orfandat, habitatge, càrregues derivades de la vida familiar i qualsevol altra circumstància de previsió social. L'Estat té l'obligació intransferible d'assegurar l'efectivitat d'aquest dret, creant un sistema únic de seguretat social universal, integral, de finançament solidari, unitari, eficient i participatiu, de contribucions directes o indirectes. L'absència de capacitat contributiva no serà motiu per a excloure a les persones de la seva protecció. Els recursos financers de la seguretat social no podran ser destinats a altres fins.

Article 117  . Tota persona té dret a la qualitat dels béns i serveis que consumeix, a una informació adequada i objectiva sobre el seu contingut i característiques, a seleccionar-los lliurement, per a garantir la seva salut i els seus interessos econòmics de conformitat amb la llei. L'Estat promourà i desenvoluparà polítiques orientades a elevar la qualitat de vida, el benestar col·lectiu i l'accés als serveis.

Article 118  . L'estat haurà de garantir prestacions mínimes per a cadascuna de les contingències que garanteix la seguretat social integral, les quals hauran de ser ajustades anualment a fi de preservar el seu valor en el temps.  L'estat haurà d'establir en el pressupost nacional les previsions necessàries per a garantir les prestacions  mínimes de la seguretat social d'acord a la llei.  L'estat haurà de dur una comptabilitat adequada dels passius implícits en la seguretat social i la forma com es cobrirà en el temps. L'executiu nacional haurà d'informar sobre aquesta matèria anualment a l'assemblea nacional cada vegada que es presenti el pressupost nacional.

Article 119  . És deure dels sindicats i de qualsevol altra forma organitzativa dels treballadors i treballadores, ocupadors i ocupadores, l'exercici de la democràcia sindical. Els estatuts i reglaments hauran de contemplar l'elecció universal, directa, secreta i uninominal dels seus dirigents; la reelecció immediata per un sol període; la rendició anual de comptes, la alternabilidad dels seus directius i representants. Els processos electorals seran organitzats i supervisats per l'organisme que determini el poder electoral d'acord amb  la llei. Les autoritats i altres membres del sindicat no rebran ingressos distints a l'aportació voluntari dels seus afiliats.
 

Capítol VI Dels Drets Culturals

Article 120  . La creació cultural és lliure. Aquesta llibertat comprèn el dret a la inversió, producció i divulgació de l'obra creativa, literària o artística, incloent la protecció legal dels drets d'autor i de les cultures indígenes. L'Estat reconeix la propietat intel·lectual sobre invencions, innovacions, denominacions, patents, marques i lemes, en les condicions que la llei estableixi.

Article 121  . Els valors de la cultura constitueixen un bé irrenunciable del poble veneçolà i un dret fonamental que l'Estat ha de fomentar i garantir procurant les condicions, instruments legals, mitjans i pressupostos necessaris. Es reconeix l'autonomia de l'administració cultural pública en els termes que la llei estableixi. L'Estat garanteix la protecció i preservació, enriquiment, conservació i restauració del patrimoni cultural, tangible i intangible i la memòria historica de la nació. Els béns que constitueixen el patrimoni cultural de la nació, són inalienables, imprescriptibles i inembargables. La llei establirà les penes i sancions pels mals causats a aquests béns.

Article 122  . Les cultures indígenes, afroveneçolanes i totes les expressions  de la  cultura popular constitutives de la nacionalitat, gaudeixen d'atenció especial, reconeixent-se i respectant-se la interculturalitat sota el principi d'igualtat de les cultures.. La llei ha de'establir incentius i estímuls per a les persones, institucions i comunitats que promoguin, donin suport, desenvolupin o financiïn plans, programes i activitats culturals en el país, estats i municipis.

Article 123  . L'Estat garanteix la recepció i circulació de la informació cultural. Els mitjans de comunicació tenen el deure de coadjuvar a la difusió dels valors de la tradició popular i l'obra dels artistes, escriptors, compositors, científics i altres creadors culturals del país. La llei ha d'establir els termes i modalitats d'aquesta obligació.

Article 124  . La creació, difusió, formació, participació i accés als béns culturals és un dret de les persones i és deure de l'Estat garantir i fomentar aquest dret procurant les condicions, instruments legals, mitjans i pressupostos necessaris.

Article 125  . L'educació és un dret humà i un deure social fonamental, que d'acord amb les finalitats de la seva orientació i organització serà democràtica, gratuïta i obligatòria. L'Estat l'assumeix com la major prioritat i el màxim interès en tots els seus nivells i modalitats, i com instrument del coneixement científic, humanístic i tecnològic al servei de la societat. Com a servei públic està fonamentada en el respecte a totes els corrents del pensament amb la finalitat de desenvolupar el potencial creatiu de cada ésser humà per al ple exercici de la seva personalitat en una societat democràtica basada en la valoració del treball i en la participació activa, conscient i solidària en els processos de transformació social consustanciats amb els valors de la identitat nacional i amb una visió llatinoamericana i universal.

Article 126  . Tota persona té dret a una educació de qualitat, permanent, en igualtat de condicions i oportunitats, sense  més limitacions que les derivades de les seves aptituds, vocació i aspiracions. L'educació impartida en les institucions de l'Estat és obligatòria en tots els seus nivells, des del maternal fins el nivell mig-diversificat i gratuïta fins el pregrau universitari. A tal fi, l'Estat crearà i sostindrà institucions i serveis adequadament dotats per a assegurar l'accés a l'educació, garantint el seu ingrés,  permanència i culminació. La llei garantirà mesures excepcionals a les persones amb necessitats especials, a qui es trobin privats de la seva llibertat o manquin de condicions bàsiques per a la seva incorporació i permanència en el sistema educatiu.

Article 127  . L'educació estarà a càrrec de persones de reconeguda moralitat i de comprovada idoneïtat docent. L'Estat garanteix l'estabilitat en l'exercici de la carrera docent, bé sigui pública o privada, en un règim de treball i nivell de vida d'acord amb la seva elevada missió.  L'ingrés, promoció i permanència en el sistema educatiu serà establert per llei i respondrà a criteris d'avaluació de mèrit amb prescindència absoluta de la ingerència polític partidista.

Article 128  . L'educació és funció indeclinable de l'Estat i per al  compliment de les seves obligacions ha d'establir una inversió prioritària de conformitat amb les recomanacions establertes pels organismes internacionals. És obligació de l'Estat la creació i sosteniment en tot el territori nacional d'institucions i serveis educatius, dotats adequadament, que assegurin el ple accés a l'educació.

Article 129  . Tota persona natural o jurídica prèvia demostració de la seva capacitat pot fundar i mantenir  càtedres i establiments educatius, sota la inspecció  i vigilància de l'Estat, quan compleixin de manera permanent amb els requisits ètics, acadèmics, científics, econòmics i estructurals que la llei estableixi.

Article 130  . Els mitjans de comunicació social, públics i privats, ha de contribuir a la formació ciutadana. Els mitjans de comunicació dirigits per l'Estat estaran al servei de les institucions educatives. Els particulars hauran de prestar la seva cooperació en les tasques de l'educació.

Article 131  . L'Estat reconeix l'autonomia universitària com a principi i jerarquia que permet als professors, estudiants i "egresados" de la seva comunitat dedicar-se a la recerca del coneixement a través de la investigació científica, humanística i tecnològica per a benefici espiritual i material de la nació. Les universitats autònomes es donaran les seves normes de govern, funcionament i l'administració del seu patrimoni sota el control i vigilància que a tals efectes estableixi la Llei. Es consagra aquesta autonomia per a planificar, organitzar i elaborar els programes d'investigació, docència i extensió. S'estableix expressament la inviolabilitat del recinte universitari.

Article 132  . Els pobles indígenes tenen dret a una educació pròpia i l'accés a un règim educatiu de caràcter intercultural i bilingüe, atenent a les seves particularitats socioculturals, valors i tradicions.

Article 133  . L'Estat reconeix d'interès públic la ciència, la tecnologia, el coneixement i la innovació per ser instruments fonamentals per al desenvolupament social, econòmic i polític del país, així com per a la seguretat i sobirania nacional. Per al foment i desenvolupament de les activitats de la ciència, la tecnologia i les seves aplicacions, l'Estat destinarà una suma necessària de conformitat amb els organismes internacionals, el sector productiu privat haurà d'aportar recursos per als mateixos fins. L'Estat garanteix el compliment dels  principis ètics i legals que han de regir les activitats d'investigació científica, humanística i tecnològica. La llei determinarà les maneres i mitjans per a donar compliment a aquesta garantia.

Article 134  . Totes les persones tenen dret a l'esport  i a la recreació com activitats que beneficien la qualitat de vida individual i col·lectiva. L'Estat assumeix l'esport i la recreació com a política de salut publica i garantirà els recursos per a la seva promoció. L'educació física i l'esport compleixen un paper fonamental en la formació integral de la infantesa i adolescència. La seva pràctica i ensenyament és obligatòria en tots els nivells de l'educació pública i privada fins el cicle diversificat, amb les excepcions que estableixi la llei. L'Estat garanteix l'atenció integral dels esportistes, sense discriminació alguna així com el suport, avaluació i regulació de les entitats esportives del sector públic i privat.
 

Capítol VII Dels Drets econòmics

Article 135  . Totes les persones poden dedicar-se lliurement a l'activitat econòmica de la seva preferència, sense més limitacions que les previstes en aquesta Constitució i les lleis. L'Estat promourà la iniciativa privada estimulant la creació de riquesa i garantint la llibertat de treball, empresa, comerç i indústria, sense perjudici de la facultat de dictar mesures per a planificar, racionalitzar i regular l'economia, i impulsar el desenvolupament integral del país.

Article 136  . No es permetran monopolis. L'Estat haurà de fomentar la lliure competència, enfrontant tota  pràctica monopólica, d'abús de posició dominant, de cartelizació, usura i  acaparament, d'acord amb la llei. Tan sols podrà atorgar-se, de conformitat amb la llei, concessions per temps limitat, per a l'establiment i explotació d'obres i serveis d'interès public.

Article 137  . Tota persona té dret, a l'ús,  gaudi i disposició dels seus béns. L'Estat garanteix el dret de propietat;  la llei pot subordinar tal dret a l'interès social. La propietat estarà sotmesa a les contribucions, restriccions i obligacions que estableixi la llei amb fins d'utilitat pública o d'interès general

Article 138  . Només per causa d'utilitat pública o interès social, mitjançant sentència ferma i pagament oportú de justa indemnització, podrà ser declarada l'expropiació de qualsevol classe de béns.

Article 139  . No es decretaran ni executaran confiscacions de béns sinó en els casos permesos per aquesta Constitució. Podran ser objecte de confiscació, mitjançant sentència ferma, els béns de persones naturals o jurídiques, nacionals i estrangeres, responsables de delictes comesos contra el patrimoni nacional, els béns de qui s'hagin enriquit il·lícitament a l'empara del poder públic i els béns provinents de les activitats comercials o financeres vinculades al tràfic il·legal de substàncies psicotròpiques i estupefaents.

Article 140  . L'Estat reconeix i protegeix la propietat intel·lectual sobre obres científiques, literàries i artístiques, invencions, denominacions, marques i lemes pel temps i en les condicions que la llei i els acords internacionals vàlidament subscrits pel país assenyalin.

Article 141  . Totes les persones tindran dret a disposar de béns i serveis de qualitat, i al millor preu possible, així com a una informació adequada i no enganyosa sobre el contingut i característiques dels productes i serveis que consumeixen, a la llibertat d'elecció i a un tracte equitatiu i digne. La llei haurà d'establir els mecanismes necessaris per a garantir aquests drets, les normes de control de qualitat de béns i serveis, els procediments de defensa del consumidor i les sancions corresponents per la violació d'aquests drets.

Article 142  . Tota informació referent a la situació financera i a l'ús dels recursos públics, en qualsevol dels ens de l'Estat és d'interès públic i com a tal haurà de garantir-se l'accés ple, regular i oportú a aquesta  informació per part de qualsevol ciutadà. L'Estat haurà de divulgar activament aquesta informació a través dels mitjans disponibles, excepte les excepcions que estableixi la llei.
 

Capítol VIII Drets dels pobles indígenes

Article 143  . L'Estat reconeix l'existència dels pobles i comunitats indígenes, la seva organització social, política i econòmica, les seves cultures, els seus usos i costums, idiomes, i religions, així com els drets originaris de propietat col·lectiva inalienable, imprescriptible i inembargables sobre els territoris que ancestral i tradicionalment ocupen. Correspon a l'Estat, amb la participació dels pobles indígenes, en resguard de la integritat territorial de la nació veneçolana, demarcar i garantir el dret a la propietat col·lectiva dels mateixos, d'acord a l'establert en aquesta Constitució i la llei.

Article 144  . L'aprofitament dels recursos naturals en territoris indígenes està subjecte a prèvia informació i consulta a les comunitats indígenes respectives.

Article 145  . Es reconeix el dret dels pobles indígenes a mantenir i desenvolupar la seva identitat ètnica i cultural, cosmovisió, valors, espiritualitat, llengua, religió, llocs sagrats i de culte, així com el seu patrimoni cultural i lingüístic. L'Estat incentivarà la valoració i difusió de les manifestacions culturals dels pobles indígenes i protegirà la propietat intel·lectual col·lectiva dels coneixements, tecnologies i innovacions dels mateixos.

Article 146  . Es reconeix i garanteix als pobles indígenes el dret a una salut integral que consideri les seves pràctiques, cultures i visió del món. L'Estat reconeix la seva medicina tradicional i les teràpies complementàries, amb subjecció a principis bioetics.

Article 147  . Es garanteix el dret dels pobles indígenes a mantenir i promoure les seves pròpies pràctiques econòmiques basades en la reciprocitat, la solidaritat i l'intercanvi, les seves activitats productives tradicionals, la seva participació en l'economia nacional i a definir les seves prioritats i projectes econòmics. Els pobles indígenes tenen dret a serveis de formació professional i a participar en l'elaboració, execució i gestió de programes específics de capacitació, serveis d'assistència tècnica i financera que enforteixi les seves activitats econòmiques en el marc del desenvolupament local sostingut. L'Estat garanteix als treballadors pertanyents als pobles indígenes el gaudi dels drets que confereix la legislació laboral i elimina qualsevol discriminació en matèria d'accés a l'ocupació i condicions de contractació al treball.

Article 148  . Es garanteix i protegeix la propietat intel·lectual col·lectiva dels coneixements, tecnologies i innovacions dels pobles indígenes. Tota activitat relacionada amb els recursos genètics i els coneixements associats als mateixos perseguiran beneficis col·lectius. Els pobles interesats hauran de comptar prèviament amb informació suficient, consultes públiques a fi que puguin atorgar per a això el seu consentiment lliure i informat i percebran els beneficis que aporti la seva aplicació industrial o aprofitament comercial, excloent la possibilitat de registre de patents sobre aquests recursos i coneixements col·lectius.

Article 149  . Els pobles indígenes tenen dret a la participació política. L'Estat garanteix la representació indígena en l'Assemblea Nacional i en els cossos deliberants de les Entitats Federals amb població indígena, d'acord amb la llei.

Article 150  . Els pobles indígenes tenen el deure de contribuir activament a salvaguardar la unitat, la integritat i la sobirania de la nació veneçolana, especialment en les regions frontereres.
 

Capítol IX Dels Drets Ambientals

Article 151  . És un dret i un deure de cada generació protegir i mantenir l'ambient en benefici de si mateixa i del món del futur. Tots tenen dret individual i col·lectivament a gaudir d'una vida i d'un ambient segur i saludable en totes les seves manifestacions, així com del valor escènic i  paisatgístic. L'Estat protegirà l'ambient, la diversitat biològica, genètica i humana, els processos ecològics, els parcs nacionals i altres àrees naturals d'especial importància ecològica. És un deure fonamental de l'Estat garantir que la població es desembolupi  en un ambient segur i sa, lliure de contaminació, en totes les seves formes,  on l'aire, l'aigua, els sòls, la capa d'ozó, les espècies  vives,  siguin especialment protegits. La Llei establirà els principis i disposicions per a la conservació, defensa i millorament de l'ambient i els seus distints components. Els éssers vius no podran ser patentats.

Article 152  . L'Estat desenvoluparà una política d'ordenació del territori atenent a les realitats ecològiques, geogràfiques, poblacionals, socials, econòmiques, polítiques, a les premisses del desenvolupament sostenible. Una llei Orgànica desenvoluparà els principis i criteris per a la planificació de l'ordenació del territori.

Article 153  . És un deure els poders públics i de les persones naturals i jurídiques impedir l'entrada al país de deixalles i substàncies tòxiques i perilloses, així com la fabricació i ús d'armes nuclears, químiques i biològiques. El moviment transfronterer i el maneig, tractament i disposició final de les deixalles i substàncies tòxiques i perilloses seran regulats per la Llei i les normes tècniques respectives en resguard de la salut de les persones i de l'ambient.
 

Capítol X Dels Deures

Article 154  . Els veneçolans tenen el deure d'honrar i defensar la pàtria, els seus símbols i valors culturals i arrecerar i protegir els interessos de la nació.

Article 155  . Tots tenen el deure de complir i obeir la Constitució, les lleis i els altres actes que en exercici de les seves funcions dictin els òrgans del Poder Públic; així com també han de col·laborar en el bon funcionament de l'administració de justícia.

Article 156  . Tots tenen el deure de participar en la vida política, civil i comunitària del país, promovent i defensant els drets humans com a fonament de la convivència democràtica i de la pau social.

Article 157  . Tots els ciutadans  i ciutadanes tenen el deure de votar.

Article 158  . Tots tenen el deure de treballar de conformitat amb la llei.

Article 159  . Tots tenen el deure d'educar-se. L'educació és obligatòria en el grau i condicions que fixi aquesta Constitució i la llei. Els pares i representants són responsables del compliment d'aquest deure i l'Estat proveirà els mitjans perquè tots puguin complir-lo.

Article 160  . Tots han de protegir els recursos naturals del país i vetllar per la conservació d'un ambient sa en tot el territori nacional.

Article 161  . Tots tenen el deure de respectar a la família.

Article 162  . Tots tenen el deure de contribuir amb les despeses públiques mitjançant el pagament d'impostos, taxes i contribucions que estableixi la llei.

Article 163  . Tots, de conformitat amb la llei, tenen el deure de prestar els serveis civil o militar necessaris per a la defensa, preservació i desenvolupament de la Pàtria o per a plantar cara a situacions de calamitat pública.

Article 164  . Tots tenen el deure de tenir cura, conservar i millorar la seva salut.

Article 165  . Les obligacions que corresponguin a l'Estat, d'acord amb aquesta Constitució i  les lleis, en compliment de les comeses de benestar social general, no exclouen aquelles que en virtut de la solidaritat social i assistència humanitària correspongui als particulars segons la seva capacitat. La llei proveirà el conduent per a imposar el compliment d'aquestes obligacions en els casos que fos necessari; i aquells que aspirin a l'exercici, per a totes les professions, el deure prestar servei a la comunitat durant cert temps en els llocs i condicions que determini la llei.
 
 

Títol IV Del Poder Públic

Capítol I Disposicions Fonamentals

Secció Primera: Disposicions Generals

Article 166  . El Poder Públic es distribueix entre el Poder Municipal, el dels Estats i el Nacional. Cadascuna d'aquestes branques té les seves funcions pròpies, però els òrgans als quals incumbeix el seu exercici col·laboraran entre si en la realització de les finalitatss de l'Estat. El Poder Públic Nacional es divideix en Legislatiu, Executiu, Judicial, Ciutadà  i Electoral.

Article 167    . La Constitució i les lleis defineixen les atribucions dels òrgans que exerceixen el Poder Públic, a les quals han de subjectar-se les activitats que realitzin.

Article 168  . Tota autoritat usurpada és ineficaç, i els seus actes són nuls.

Article 169  . L'exercici del Poder Públic implica responsabilitat individual per abús o desviació de poder o per violació de llei.

Article 170  . L'Estat respondrà patrimonialment pels mals contraris a dret que sofreixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui imputable al funcionament dels serveis públics o de l'activitat administrativa.

Secció Segona: De l'Administració Pública

Article 171  . L'Administració Pública està al servei dels ciutadans i es fonamenta en els principis d'honestedat, participació, celeritat, eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes i responsabilitat en l'exercici de la funció pública, amb submissió plena a la llei i al dret.

Article 172  . Les normes relatives a l'organització i funcionament de l'Administració Pública promouran modalitats i mecanismes institucionals que garanteixin l'assoliment dels compromissos i fites establerts en els programes de govern, en un marc que inclogui  la participació activa de la ciutadania en la gestió pública.

Article 173  . Els instituts autònoms podran crear-se solament per llei. La llei nacional [regularà] aquestes institucions, així com els interessos de l'Estat en corporacions o entitats de qualsevol naturalesa estaran subjectes al control de l'Estat, en la forma que la llei estableixi. L'Estat i els ens públics, en general, tenen les més àmplies facultats de control, fiscalització i supervisió sobre l'ocupació dels fons públics, que aporti a instituts autònoms, empreses de l'Estat, societats mixtes i altres persones publiques o privades.

Article 174  . Els ciutadans tenen dret a ser informats oportunament per l'Administració Pública sobre l'estat de les actuacions en les que estiguin directament interessats, així com a conèixer les resolucions definitives que s'adoptin sobre el particular. Així mateix, tenen accés als arxius i registres administratius, sense perjudici dels límits acceptables dintre d'una societat democràtica en matèries relatives a seguretat interior i exterior, a investigació criminal i a intimitat de la vida privada.

Secció Tercera: De la Funció Pública

Article 175  . Les lleis establiran l'estatut de la funció pública mitjançant normes sobre l'ingrés, ascens, trasllat, suspensió i retir dels empleats de l'Administració Pública, i proveiran la seva incorporació al sistema de seguretat social. Tota ocupació pública ha de tenir detallades en la llei o reglament les funcions corresponents al seu acompliment; i els funcionaris o empleats públics estan obligats a complir els requisits establerts per la llei per a l'exercici del seu càrrec.

Article 176  . Els funcionaris o empleats públics estan al servei de l'Estat i no de parcialitat cap política. El seu nomenament i remoció no podrà estar determinada per la filiació o orientació política.

Article 177  . No podran optar al mateix càrrec, en el període immediat següent a l'acabament d'un mandat, els parents de les autoritats del Poder Executiu Nacional, Estatal i Municipal, així com el Defensor del Poble, en exercici del càrrec, dintre del tercer grau de consanguinidad o segon d'afinitat.

Article 178  . Els càrrecs dels òrgans de l'Administració Pública són de carrera. S'exceptuen els d'elecció popular, els de lliure nomenament i remoció, els contractats, els obrers al servei de l'Administració Pública i els altres que determini la Llei. L'ingrés dels funcionaris o empleats públics als càrrecs de carrera serà per concurs públic, fonamentat en principis d'honestedat, idoneïtat i eficiència. L'ascens estarà sotmès a mètodes científics basats en el sistema de mèrits i el trasllat, suspensió i retir serà d'acord al seu acompliment.

Article 179   . Per a l'ocupació de càrrecs de caràcter remunerat és necessari que els seus respectius emoluments estiguin prevists en el pressupost corresponent. Les escales de salaris en l'Administració Pública s'establiran reglamentàriament d'acord amb la llei. La llei nacional podrà establir límits als emoluents que reportin els funcionaris i empleats públics nacionals, estatals i municipals. La llei nacional establirà el règim de les jubilacions i pensions dels funcionaris o empleats públics nacionals, estatals i municipals.

Article 180  . Ningú podrà ocupar alhora més d'una destinació pública remunerada, a menys que es tracti dels càrrecs acadèmics, accidentals, assistencials, docents, edilicis o electorals que determini la llei. L'acceptació d'una segona destinació que no sigui dels exceptuats en aquest article implica la renúncia del primer, excepte el cas de suplents mentre no reemplacin definitivament al principal. Només podrà gaudir-se més d'una jubilació o pensió en els casos que expressament es determini en la llei.

Article 181  . Els funcionaris o empleats públics no podran acceptar càrrecs, honors o recompenses de governs estrangers sense l'autorització [del Senat].

Article 182  . Els funcionaris o empleats públics que fossin condemnats per delictes contra el patrimoni públic, quedaran inhabilitats per a l'acompliment de qualsevol funció pública pel temps que determini la llei.

Secció Quarta: Dels Contractes d'interès públic

Article 183   . Ningú que estigui al servei de la República, dels Estats, dels Municipis i altres persones jurídiques de dret públic o de dret privat estatals, podrà celebrar cap contracte algun amb elles, ni per si ni per interposada persona ni en representació d'un altre, excepte les excepcions que estableixi la llei.

Article 184  . La celebració dels contractes d'interès públic nacional requerirà l'aprovació de l'Assemblea Nacional en els casos que determini la llei.

Article 185  . No podrà celebrar-se cap contracte d'interès públic nacional, estatal o municipal amb Estats o entitats oficials estrangeres, ni amb societats no domiciliades a Veneçuela, ni traspassar-se a elles sense l'aprovació de l'Assemblea Nacional. La llei pot exigir en els contractes d'interès públic determinades condicions de nacionalitat, domicili o d'altre ordre, o requerir especials garanties.

Article 186   . En els contractes d'interès públic, si no fos improcedent d'acord amb la naturalesa dels mateixos, es considerarà incorporada, tot i que no estigués expressa, una clàusula segons la qual els dubtes i controvèrsies que puguin suscitar-se sobre aquests contractes i que no arribessin a ser resolts amicalement per les parts contractants, seran decidides pels Tribunals competents de la República, de conformitat amb les seves lleis, sense que per cap motiu ni causa puguin donar origen a reclamacions estrangeres.

Secció Cinquena: De les Relacions Internacionals

Article 187  . Les relacions internacionals de la República de Veneçuela respondran a les finalitats de l'Estat d'acord amb exercici de la sobirania i dels interessos del poble; i es regiran pels principis d'independència, igualtat entre els Estats, lliure determinació i no intervenció en els seus assumptes interns, solució pacífica dels conflictes internacionals, cooperació, respecte dels drets humans i solidaritat entre els pobles en la lluita per la seva emancipació i el benestar de la humanitat. La República mantindrà la més ferma i decidida defensa d'aquests principis de la pràctica democràtica en tots els organismes i institucions internacionals.

Article 188  . La República promourà i afavorirà la integració de les nacions d'Amèrica Llatina i del Carib, defensant els interessos econòmics, socials i polítics del país, mitjançant tractats que sumin i coordinin esforços per a promoure el desenvolupament comú i assegurar el benestar dels pobles i la seguretat col·lectiva. D'igual forma, promourà la coordinació de recursos i esforços entre tots els Estats de la comunitat internacional, per a incrementar el desenvolupament humà sostenible. Per a promoure la integració i la defensa d'interessos comuns i dels factors productius de la nació, la República podrà constituir, amb un o més Estats, associacions que tinguin caràcter supranacional. Les normes que s'adoptin en el marc dels acords d'integració seran considerats part integrant de l'ordenament legal vigent i d'aplicació directa i preferent a la legislació interna.

Article 189  . El sistema econòmic estarà obert al comerç lliure amb altres nacions i a les inversions estrangeres, les quals estaran subjectes a les mateixes condicions que les nacionals. La República es reserva el dret a exercir la seva política comercial en forma sobirana, d'acord a criteris d'eficiència i promoció del desenvolupament, en concordança amb els tractats internacionals subscrits i vigents.

Article 190  . Quan algun país o grup de països adoptin mesures proteccionistes o discriminatòries que perjudiquin els interessos nacionals, la República pot adoptar les mesures de protecció o salvaguarda que siguin procedents en el marc dels compromissos ratificats en l'àmbit internacional.

Article 191  . Els Tractats convinguts per la República han de ser aprovats per l'Assemblea Nacional abans de la seva ratificació pel president de la República, llevat d'aquells mitjançant els quals es tracti d'executar o perfeccionar obligacions preexistents de la República, aplicar principis expressament reconeguts per ella, executar actes ordinaris en les relacions internacionals o exercir facultats que la llei atribueixi expressament a l'Executiu Nacional.

Article 192  . En els tractats, convenis i acords internacionals que la República celebri, s'inserirà una clàusula per la qual les parts s'obliguin a decidir per les vies pacífiques reconegudes en el dret internacional o prèviament convingudes per elles, si tal fos el cas, les controvèrsies que poguessin suscitar-se entre les mateixes amb motiu de la seva interpretació o execució si no fos improcedent i així ho permeti el procediment que hagi de seguir-se per a la seva celebració.

Article 193  . L'ocupació de les missions militars veneçolanes a l'exterior, només s'autoritzarà per a la seva participació en l'àmbit d'operacions de manteniment de la pau, i en cap cas per a la ingerència en els assumptes interns d'altre Estat.
 

Capítol II De la Competència del Poder Públic Nacional

Article 194  . És de la competència dels òrgans del Poder Públic Nacional: 1. La política i l'actuació internacional de la República. 2. La defensa i suprema vigilància dels interessos generals de la República, la conservació de la pau pública i la recta aplicació de les lleis en tot el territori nacional. 3. La bandera, escut d'armes, himne, festes, condecoracions i honors de caràcter nacional. 4. La naturalizació, l'admissió, l'extradició i expulsió d'estrangers. 5. Els serveis d'identificació. 6. La policia nacional. 7. La seguretat i defensa nacional i l'organització i règim de les Forces Armades Nacionals. 8. L'organització i règim del Districte Capital i les Dependències Federals. 9. La regulació de la banca central, del sistema monetari, de la moneda estrangera, del sistema financer i del mercat de capitals. 10. La creació, organització, recaptació, administració i control dels impostos sobre la renda, el capital, dels gravàmens a la importació i exportació de béns i serveis, la producció, el valor agregat, els hidrocarburs i mines i els altres impostos, taxes i rendes no atribuïdes als estats i municipis per aquesta Constitució i les lleis, que amb caràcter de contribucions nacionals creés la llei. 11. Els Estats podran crear una sobretaxa sobre el percentatge de l'impost sobre la renda conforme a la llei. La llei nacional garantirà la coordinació i harmonització del sistema tributari i podrà imposar límits superiors a les taxes d'alguns impostos sense menyscapte de l'autonomia fiscal dels Estats i Municipis. 12. La creació, organització i recaptació dels impostos que recaiguin sobre el consum o producció de licors, alcohols i altres espècies alcohòliques i cigarrets i altres manufactures del tabac, el producte del qual de conformitat amb aquesta Constitució i les lleis hauran de ser transferits als estats. 13. La creació dels impostos sobre donacions, successions i altres rams connexos i transaccions immobiliàries la recaptació de les quals i control correspon als estats de conformitat amb aquesta Constitució. 14. El règim del comerç exterior i l'organització i règim de les duanes. 15. El règim i administració de les mines i hidrocarburs; el règim de les terres ermes; i la conservació, foment i aprofitament dels boscos, sòls, aigües i altres riqueses naturals del país. 16. L'Executiu Nacional no podrà atorgar concessions mineres per temps indefinit. 17. La Llei establirà un sistema d'assignacions econòmiques especials en benefici dels Estats en el territori dels quals es trobin situats els béns que s'esmenten en aquest ordinal, sense perjudici que també puguin establir-se assignacions especials en benefici d'altres Estats. 18. El règim de pesos i mesures. 19. Els censos i estadístiques nacionals. 20. L'establiment, coordinació i unificació de normes i procediments tècnics per a obres d'enginyeria, d'arquitectura i d'urbanisme, i la legislació sobre ordenació urbanística. 21. Les obres públiques d'interès nacional. 22. Les polítiques macroeconòmiques, financeres i fiscals de la República. 23. El règim i organització del sistema de seguretat social integral. 24. Les polítiques nacionals i la legislació en matèria de sanitat, habitatge, seguretat alimentària, medi ambient, aigües, turisme, ordenació del territori i naviliera. 25. Els serveis nacionals d'educació i salut i les polítiques nacionals en la matèria. 26. Les polítiques nacionals per a la producció agrícola, ramadera, pesquera i forestal. 27. El transport terrestre nacional i la navegació i transport aeri, marítim, fluvial i lacustre de caràcter nacional; els ports i la infraestructura portuària. 28. El sistema de vialitat i de ferrocarrils nacionals. 29. El règim de regulació i tributació del servei de correu i de les telecomunicacions i l'administració de l'espectre radioelèctric. 30. L'organització i administració nacional de la justícia, el Ministeri Públic i el Defensor del Poble. 31. La legislació en matèria de drets, deures i garanties constitucionals; la civil, mercantil, penal, penitenciària, de procediments i de dret internacional privat; la d'eleccions; la d'expropiació per causa d'utilitat pública o social; la de crèdit públic; la de propietat intel·lectual, artística i industrial; la del patrimoni cultural i arqueològic; l'agrària; la d'immigració i poblament; la de pobles indígenes i territoris ocupats per ells; la del treball, previsió i seguretat socials; la de sanitat animal i vegetal; la de notaries i registre públic; la de bancs i la d'assegurances; la de loteries, hipódroms i apostes en general; la d'organització i funcionament dels òrgans del Poder Públic Nacional i altres òrgans i institucions nacionals de l'Estat; i la relativa a totes les matèries de la competència nacional. 32. Tota altra matèria que la present Constitució atribueixi al Poder Públic Nacional o que li correspongui per la seva índole o naturalesa.

Article 195  . L'Assemblea Nacional, pel vot de les dos terceres parts dels seus membres, podrà atribuir als Estats o als Municipis determinades matèries de la competència nacional, a fi de promoure la descentralització política.

Article 196  . La descentralització, com a política nacional, ha de'aprofundir la democràcia, apropant el poder a la població i creant les millors condicions, tant per a l'exercici de la democràcia com per a la prestació eficaç i eficient de les comeses estatals.
 

Capítol III Del Poder Públic Estatal

Article 197  . Els Estats són entitats autònomes, i iguals en el polític, amb personalitat jurídica plena, i queden obligats a mantenir la independència i integritat nacional, i a complir i fer complir la Constitució i les lleis de la República

Article 198  . El govern i administració de cada Estat correspon a un Governador. Per a ser Governador es requereix ser veneçolà, major de vint-i-cinc anys i d'estat seglar. El Governador serà elegit per un període de quatre anys per majoria absoluta dels votants. Si cap candidat obtingués aquesta majoria, se celebrarà una nova votació entre els trenta i quaranta-cinc dies següents, i en la qual només participaran els dos que haguessin obtingut la més alta votació, i serà proclamat Governador qui obtingui  la majoria en la segona volta. El Governador podrà optar i ser reelegit només per al període immediat següent.

Article 199  . Els Governadors han deuen rendir, anual i públicament, compte de la seva gestió davant el Contralor de l'Estat, així com un Informe o Memòria de la mateixa davant el Consell de Planificació i Coordinació de Polítiques Públiques.

Article 200  . La funció deliberant i de creació normativa és exercida en cada Estat per un Consell Legislatiu, integrat per legisladors, el nombre dels quals, condicions de elegibilidad i funcions seran previstes en la Llei. En els estats amb poblacions indígenes, la llei garantirà la seva representació en el Consell Legislatiu.

Article 201  . Els diputats al Consell Legislatiu gaudiran d'immunitat en els mateixos termes que els integrants de l'Assemblea Nacional. No se'ls podrà exigir responsabilitat pels vots i opinions emesos en l'exercici de les seves funcions. Només respondran davant el respectiu cos d'acord amb el que disposa aquesta Constitució i les lleis.

Article 202  . Cada estat tindrà una Contraloría que gaudirà d'autonomia orgànica i funcional. La Contraloría de l'Estat exercirà, d'acord amb aquesta Constitució i la Llei, el control, la vigilància i la fiscalització dels ingressos, despeses i béns Estatales, i actuarà sota la direcció i responsabilitat d'un Contralor les condicions de la qual per a l'exercici del càrrec seran desenvolupades en la llei de manera que quedi garantida l'aptitud i neutralitat en la designació.

Article 203  . És de la competència exclusiva dels estats: 1. Dictar la seva Constitució per a organitzar els poders públics, de conformitat amb els valors, principis i normes de la Constitució de la República; 2. La divisió polític territorial de l'Estat i la creació o supressió de municipis en la seva jurisdicció, d'acord amb la Constitució Nacional i Estatal i la llei nacional; 3. L'administració dels seus béns i la inversió i administració dels seus recursos, fins i tot dels provinents de transferències, subvencions o assignacions especials del Poder Nacional, així com dels que se'ls assignin com a participació en els tributs nacionals; 4. L'organització, recaptació, control i administració dels trams tributaris propis, segons les disposicions de les lleis nacionals i estatals; 5. Els Estats, podran, de conformitat amb la llei, vendre, arrendar o donar en adjudicació gratuïta els terrenys erms, però no podran alienar les salines. 6. El règim i aprofitament de minerals no metàl·lics, salines i ostrals, i l'administració de les terres ermes en la seva jurisdicció, de conformitat amb la llei; 7. L'organització de la policia urbana i rural, i la determinació de les branques d'aquest servei atribuïdes a la competència municipal, d'acord amb la legislació nacional aplicable; 8. L'organització, recaptació, control i administració del paper segellat, timbres i estampilles; 9. La creació, règim i organització dels serveis públics estatales; 10. L'execució conservació, administració i aprofitament  de les vies terrestres estatales; 11. Conservació, administració i aprofitament de carreteres i autopistes nacionals; així com ports i aeroports d'ús comercial. 12. Tot el que no correspongui, de conformitat amb aquesta Constitució, a la competència nacional o municipal.

Article 204  . Les competències concurrents es regularan mitjançant la celebració de convenis entre el Poder Nacional i els Estats d'acord amb la llei, i els seus continguts estaran orientats pels principis de la interdependencia, coordinació, cooperació, corresponsabilitat i subsidiarietat.

Article 205  . Els estats descentralitzaran i transferiran als municipis els serveis i competències que aquests gestionin i estiguin en capacitat de prestar, així com l'administració dels respectius recursos, dintre de les àrees de competències concurrents entre ambdós nivells del Poder Públic. Els mecanismes de transferència estaran regulats per l'ordenament jurídic estatal .

Article 206  . En cada estat es crearà un Consell de Planificació i Coordinació de Polítiques Públiques, presidit pel governador i integrat pels alcaldes, els directors estatales dels ministeris i representació dels legisladors electes per l'estat a l'Assemblea Nacional, del Consell Legislatiu, dels regidors i de les comunitats organitzades, incloent les indígenes on n'hi hagués. El mateix funcionarà i s'organitzarà d'acord al que determini la llei.

Article 207  . Són ingressos dels Estats: 1. Els procedents del seu patrimoni i de l'administració dels seus béns; 2. Les taxes per l'ús dels seus béns i serveis, multes i sancions, i les que els siguin atribuïdes; 3. El producte del recaptat per concepte de venda d'espècies fiscals; 4. El producte dels impostos recaptats a nivell nacional corresponent al consum de cigarrets i licors, redistribuït als estats conforme a la llei nacional; 5. La recaptació, control i administració dels tributs al consum de gasolina i altres derivats d'hidrocarburs, d'altres impostos específics al consum, transaccions immobiliàries, impostos sobre successions i donacions, així com d'aquells no reservats per aquesta Constitució  al Poder Nacional ni als municipis; 6. Els recursos provinents del situat constitucional. Aquest s'inicia amb un mínim del vint per cent (20%) dels ingressos ordinaris del Fisc Nacional i es distribuirà entre els estats de la forma següent: un quaranta per cent (40%) en parts iguals i el seixanta per cent (60%) restant en proporció a la població de cadascuna de les entitats federals. La Llei Orgànica respectiva determinarà la participació que correspongui als municipis en el situat constitucional, la qual no podrà baixar del vint-i-cinc per cent (25%) de la suma assignada a cada estat. 7. Els recursos provinents de la coparticipació federal, del Fons de Compensació Territorial  i de qualsevol altra transferència, subvenció o assignació especial, així com dels que se'ls assigni com a participació en els tributs nacionals, de conformitat amb la respectiva Llei de creació. En cas d'increment o disminució dels ingressos nacionals que generi una modificació del pressupost,  el situat constitucional serà reajustat proporcionalment. 8. Els provinents de les operacions de crèdit públic, amb les limitacions i requisits que s'estableixin en la llei nacional.
 

Capítol IV Del Poder Públic Municipal

Article 208  . Els municipis constitueixen la unitat política primària de l'organització nacional, gaudeixen d'autonomia dintre dels límits de la Constitució i la llei, així com de personalitat jurídica. L'autonomia municipal comprèn: 1. L'elecció de les seves autoritats; 2. La gestió de les matèries de la seva competència; 3. La creació, recaptació i inversió dels seus ingressos. 4. Les actuacions del municipi en l'àmbit de les seves competències es compliran incorporant la participació ciutadana al procés de definició i execució de la gestió pública i en el control i avaluació dels seus resultats, en forma efectiva, suficient i oportuna, d'acord amb la llei. Els actes dels municipis no podran ser impugnats sinó pels tribunals competents, de conformitat amb la Constitució i la llei.

Article 209  . La legislació que es dicti per a desenvolupar els principis constitucionals relatius als municipis i altres entitats locals, haurà d'establir diferents règims per a la seva organització, govern i administració, fins i tot pel que fa a la determinació de les seves competències i recursos, atenent a les condicions de població, desenvolupament econòmic, capacitat per a generar ingressos fiscals propis, situació geogràfica, elements històrics i culturals i altres factors rellevants, i, en particular, haurà d'establir les opcions per a l'organització del règim de govern i administració local que correspondrà als municipis amb població indígena. En tot cas, l'organització municipal serà democràtica i respondrà a la naturalesa pròpia del govern local.

Article 210  . Els municipis podran associar-se en mancomunitats, o acordar-se entre sí o amb els altres ens públics territorials per a la creació de modalitats associatives intergovernamentals, per a fins d'interès públic relatius a matèries de la seva competència. Per llei es determinaran les normes concernents a l'agrupació de dos o més municipis en districtes.

Article 211  . La legislació que es dicti per a desenvolupar els principis constitucionals sobre règim municipal establirà els supòsits i condicions per a la creació de parròquies i altres entitats locals dintre del territori municipal, així com els recursos que disposaran, concatenats a les funcions que se li assignin, fins i tot la seva participació en els ingressos propis del municipi. La seva creació haurà d'atendre a la iniciativa veïnal o comunitària, amb l'objecte de proveir a la desconcentración de l'administració del municipi, la participació ciutadana i la millor prestació dels serveis públics. En cap cas les parròquies seran assumides com divisions exhaustives o imperatives del territori del municipi.

Article 212  . El govern i administració del municipi correspondran a l'alcalde, qui serà també la primera autoritat civil. Per a ser alcalde es requereix ser veneçolà, major de vint-i-cinc anys i d'estat seglar. L'alcalde serà elegit per un període de quatre anys per majoria absoluta dels votants. Si cap candidat obtingués aquesta majoria, se celebrarà una nova votació entre els trenta i quaranta-cinc dies següents, i en la qual només participaran els dos que haguessin obtingut la més alta votació. Serà proclamat alcalde qui obtingui  la majoria en la segona volta. L'alcalde podrà optar i ser reelegit només per al període immediat següent.

Article 213  . La funció deliberante i de creació normativa en el municipi correspon al Consell, integrat per regidors elegits en forma personalitzada, en el nombre i condicions de elegibilidad que determini la llei.

Article 214  . La llei nacional podrà establir principis, condicions i requisits de residència, prohibicions, causals d'inhibició i incompatibilitats per a la postulación i exercici de les funcions d'alcaldes i regidors.

Article 215  . És de la competència del municipi el govern i administració dels seus interessos i la gestió de les matèries que li assigni aquesta Constitució i les lleis nacionals, quan concerneix a la vida local, especialment l'ordenació i promoció del desenvolupament econòmic i social local, la dotació i prestació dels serveis públics domiciliaris, la promoció de la participació i el millorament, en general, de les condicions de vida de la comunitat, en les següents àrees: 1. Ordenació territorial i urbanística; patrimoni històric; habitatge d'interès social; turisme local ; parcs i jardins, places,  balnearis i altres llocs de recreació; arquitectura civil, nomenclatura i ornament públic. 2. Viabilitat urbana; circulació i ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies municipals; serveis de transport públic urbà de passatgers. 3. Espectacles públics i publicitat comercial, quan concerneix als interessos i fins específics municipals. 4. Protecció de l'ambient i cooperació amb el sanejament ambiental; condícia urbana i domiciliària, compresos els serveis de neteja, de recol·lecció i tractament de residus; protecció civil i serveis de prevenció i control d'incendis; 5. Salubritat i atenció primària en salut; serveis de protecció a la infància, a l'adolescència i a la tercera edat; educació preescolar; activitats i instal·lacions culturals i esportives. Serveis de seguretat, vigilància i control dels béns i les activitats relatives a les matèries de la competència municipal. 6. Proveïment d'aigua potable, clavegueram, canalització i disposició d'aigües servides; cementiris i serveis funeraris. 7. Seguretat veïnal, policia municipal i justícia de pau. 8. Les altres que els atribueixi la llei.

Article 216  . Les actuacions que corresponen al municipi en les matèries de la seva competència no menyscaben les competències nacionals o estatals que es defineixin en la llei conforme a la Constitució.

Article 217  . Els municipis tindran els següents ingressos: 1. Els procedents del seu patrimoni, fins i tot el producte dels seus emprius i béns; 2. Les taxes per l'ús dels seus béns o serveis; els impostos sobre activitats econòmiques de naturalesa industrial i comercial, sobre immobles urbans i sobre transaccions immobiliàries, l'impost territorial rural o sobre predis rurals, l'impost sobre vehicles, espectacles públics, jocs i apostes, propaganda i publicitat comercial, la contribució especial sobre plusvàlua de les propietats generada per canvis d'ús o d'intensitat d'aprofitament amb que es vegin afavorides pels plans d'ordenació urbanística; 3. La participació en la contribució per millores i en altres rams tributaris nacionals o estatales, d'acord amb les lleis  de creació d'aquests tributs; 4. Els derivats del situat constitucional, la coparticipación federal i altres transferències o subvencions nacionals o estatals; 5 . El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències, i les altres que els siguin atribuïdes; 6. El producte de les operacions de crèdit públic, amb les limitacions i requisits que estableixi la llei; 7. Els altres que determini la llei.

Article 218  . La potestat tributària que correspon als municipis és distinta i independent de les potestats reguladores que aquesta Constitució o les lleis atribueixin al Poder Nacional o Estatal sobre determinades matèries o activitats. Les immunitats enfront de la potestat impositiva dels Municipis, a favor dels altres ens polítics territorials, s'estén només als òrgans i persones jurídiques públiques creades per ells.

Article 219  . Els emprius són inalienables i imprescriptibles. Només podran alienar-se previ compliment de les formalitats previstes en les ordenances municipals i en els supòsits que les mateixes assenyalin, d'acord amb aquesta Constitució i la legislació que es dicti per a desenvolupar els seus principis. Els terrenys situats dintre de l'àrea urbana de les poblacions del municipi, mancats d'amo,  són emprius, sense menyscapte de legítims drets de tercers, vàlidament constituïts, incloent les comunitats i pobles indígenes. La llei garantirà la forma de constitució d'emprius amb terrenys erms.

Article 220  . Es crea el Consell Local de Planificació Pública, presidit per l'Alcalde i integrat pels regidors, els Presidents de la Juntes Parroquials i representants d'organitzacions de veïns i d'altres de la Societat organitzada, de conformitat amb les disposicions que estableixi la llei.

Article 221  . Quan dos o més municipis tinguin relacions econòmiques, socials i físiques que donin al conjunt característiques d'un àrea metropolitana, podrà organitzar-se com a Districtes Metropolitans. La llei orgànica que a aquest efecte es dicti garantirà el caràcter democràtic i participatiu del govern metropolità i establirà les seves competències funcionals, així com el règim fiscal, financer i de control. També haurà d'assegurar que en els òrgans de govern metropolità tinguin adequada participació els respectius municipis, i assenyalarà la forma de convocar i realitzar les consultes populars que decideixin la vinculació d'aquests últims al districte metropolità. La llei podrà establir diferents règims per a l'organització, govern i administració dels districtes metropolitans atenent a les condicions de població, desenvolupament econòmic i social, situació geogràfica i altres factors d'importància. En tot cas, l'atribució de competències per a cada Districte Metropolità prendrà en compte aquestes condicions.

Article 222  . Complerta la consulta popular, el Consell Legislatiu, d'acord als resultats de la mateixa, establirà els límits del districte metropolità i ho organitzarà de conformitat a l'establert en la llei orgànica nacional, fixant quines de les competències metropolitanes definides per aquesta última seran assumides pels òrgans de govern del seu respectiu districte metropolità. Quan els municipis a constituir un districte metropolità pertanyin a entitats federals distintes, correspondrà al Senat la seva creació i organització.

Disposició Transitòria.- L'Assemblea Nacional procedirà a sancionar en els dos primers anys del període legislatiu que segueix a l'aprovació d'aquesta Constitució, la legislació que desenvolupi  els principis constitucionals sobre Règim Municipal. Amb fonament en ella, els òrgans legislatius dels Estats procediran a sancionar els instruments normatius que corresponguin a la potestat organitzadora que té assignada pel que fa als Municipis i altres entitats locals, i a la divisió político-territorial en cada jurisdicció. En tant, es mantenen els municipis existents fins la seva adequació amb les noves condicions previstes en aquest ordenament.

Article 223  . Els Estats i municipis, a les finalitats de la desconcentración administrativa i de la promoció i suport a la participació, s'obliguen: 1. Transferir a la comunitat serveis i competències en matèria de salut, educació, habitatge, esport, cultura, programes socials, ambient, manteniment d'àrees industrials, manteniment i conservació de parcs i àrees verdes, seguretat veïnal, construcció d'obres i serveis públics comunals. 2. Propiciar l'organització de juntes de la comunitat per a la vigilància, control i avaluació de l'execució d'obres i serveis públics. 3. Propiciar el desenvolupament de la participació en els processos econòmics, estimulant les expressions de l'economia social, particularment de cooperatives, caixes d'estalvi, mutuals i d'altres formes associatives. 4 . Estimular la participació dels treballadors i comunitats en la gestió de les empreses públiques o privades, mitjançant fórmules autogestionarias i cogestionarias. 5. Fomentar la creació d'organitzacions cooperatives i d'empreses comunals de serveis, com a mecanismes generadors d'ocupació i de benestar social, i proveir a la seva permanència mitjançant el disseny de polítiques on aquelles tinguin participació.

Article 224  . La llei crearà i desenvoluparà les formes i estructures organitzatives comunitàries, obertes i flexibles, que garanteixin la participació ciutadana en les quals les responsabilitats siguin compartides col·lectivament. La llei definirà els mecanismes de transferència, i els altres mitjans per a la realització dels propòsits assenyalats en aquest Article, així com les condicions i termes de la seva execució.
 

Capítol V Del Consell Federal de Govern

Article 225  . El Consell Federal de Govern és l'òrgan encarregat de la planificació, coordinació i cooperació de polítiques i accions per al desenvolupament del procés de descentralització i transferència de competències del Poder Nacional als estats i municipis. També tindrà al seu càrrec la planificació, distribució, i control del situat constitucional i la coparticipación federal, que serà expressada en la Llei Nacional de Pressupost.

Article 226  . El Consell Federal de Govern serà presidit pel vicepresident Executiu, i està integrat pels ministres, els governadors, un alcalde per cada estat i els representants de la societat organitzada d'acord amb les condicions determinades per la llei.

Article 227  . El Consell Federal de Govern tindrà dos organismes executius: la Secretaria del Consell Federal de Govern, integrada pel vicepresident Executiu, dos ministres, tres governadors i tres alcaldes; i, el Fons de Compensació Territorial, dirigit als estats amb poca capacitat de recaptació tributària, per als quals s'establirà una compensació especial. El Consell Federal de Govern discutirà i aprovarà anualment el percentatge que es destinarà al Fons de Compensació Territorial que finançarà projectes d'inversió.

Article 228  . El Consell Federal de Govern tindrà les següents atribucions: 1. Dictar normes per a coordinar la inversió del situat constitucional d'acord amb les polítiques de descentralització i la planificació, distribució i control de la coparticipación federal, que serà expressada en la llei nacional de pressupost. 2. Coordinar les relacions de cooperació entre els diferents nivells de govern. 3. Planificar les polítiques i orientacions necessàries, a fi que el desenvolupament del procés de descentralització sigui instrumentat en forma harmònica i eficient entre els diferents nivells de govern i avaluar els resultats i avanços del procés de descentralització. 4. Avaluar i planificar les polítiques per a la transferència dels recursos humans, dels béns i dels recursos financers, així com de la infraestructura, en els processos de descentralització. 5 . Planificar els esquemes d'harmonització de les polítiques fiscals i de desenvolupament administratiu relacionats amb el procés de descentralització. 6. Aprovar els projectes d'acords, recomanacions o declaracions relacionades amb el procés de descentralització, que presentin els seus integrants. 7. Designar les comissions tècniques que estimi necessàries per a l'elaboració de propostes i projectes concernents al procés de descentralització. 8. Considerar els projectes i propostes que elaborin les comissions tècniques o presentin el Vicepresident Executiu Primer Ministre], els governadors, alcaldes o els ciutadans. Les decisions del Consell Federal de Govern  hauran de tenir la conformitat del President de la República.
 
 

Títol V De l'Organització del Poder Públic Nacional

Capítol I Del Poder Legislatiu Nacional

Secció Primera: Disposicions Generals

Article 229  . El Poder Legislatiu s'exerceix per l'Assemblea Nacional  que estarà integrada per dos Càmeres: la Càmera de Diputats i la Càmera Federal. La Càmera de Diputats representa al poble i la Càmera Federal als estats.

Article 230  . Correspon a l'Assemblea Nacional: 1. Legislar en les matèries de la competència nacional i sobre el funcionament de les distintes branques del Poder Nacional; 2. Reformar la Constitució, segons el previst en ella; 3. Exercir funcions de control sobre el govern i l'administració pública, en els termes consagrats en aquesta Constitució i les lleis; 4. Organitzar i promoure la participació ciutadana en els assumptes de la seva competència; 5. Decretar amnisties 6. Discutir i aprovar el pressupost nacional, 7. Totes les altres que li assenyalin aquesta Constitució i les lleis.

Article 231  . Són atribucions de les Càmeres en sessió conjunta: 1. Fixar els lineaments de la política sobre el deute públic; 2. Autoritzar els crèdits addicionals al pressupost; 3. Aprovar les línies generals del pla de desenvolupament econòmic i social de la Nació, que seran presentades per l'Executiu Nacional en el transcurs del tercer trimestre del primer any de cada període constitucional; 4. Autoritzar a l'Executiu Nacional per a celebrar contractes d'interès nacional, en els casos establerts en la llei. 5. Acordar els honors del Panteó Nacional a veneçolans il·lustres, que hagin prestat serveis eminents a la República, després de transcorreguts vint-i-cinc anys de la seva defunció, decisió que podrà prendre's per recomanació del President de la República, les dos terceres parts dels Governadors d'Estat o els Rectors de les Universitats Nacionals en ple; 6. Aprovar per llei els tractats o convenis internacionals, que celebri l'Executiu Nacional, excepte les excepcions consagrades en aquesta Constitució; 7. Conèixer i decidir sobre la inhabilitació de funcionaris públics, sol·licitada pel poder Ciutadà, en els casos prevists en aquesta Constitució; 8. Les altres que estableixin la Constitució i les lleis.

Article 232  . Són atribucions privatives de cada Càmera: 1. Dictar el seu reglament i aplicar les sancions que en ell s'estableixin. 2. Qualificar als seus membres i conèixer de la seva renúncia. La separació temporal d'un parlamentari només podrà acordar-se pel vot de les dos terceres parts dels presents; 3. Organitzar el seu servei de seguretat interna; 4. Acordar i executar el seu pressupost de despesa, prenent en compte les limitacions financeres del país; 5. Executar les resolucions concernents al seu funcionament i organització administrativa.

Article 233  . No podran ser electes membres de l'Assemblea Nacional: 1. Els qui hagin estat condemnats mitjançant sentència definitivament ferma a pena de presidi, per delictes comesos en l'acompliment de funcions públiques o en ocasió d'aquestes, o per la comissió de qualsevol fet punible; 2. El President de la República, els ministres, el Secretari de la Presidència de la República i els presidents i directors dels instituts autònoms i empreses de l'Estat fins tres mesos després de la separació absoluta dels seus càrrecs; 3. Els governadors i secretaris de govern dels estats i el  Districte Capital, fins tres mesos després de la separació absoluta dels seus càrrecs; i, 4. Els funcionaris o empleats nacionals, estatals o municipals, d'instituts autònoms o empreses de l'Estat, quan l'elecció tingui lloc en la jurisdicció en la qual actuen, excepte si es tracta d'un càrrec accidental, assistencial, docent o acadèmic. La llei podrà establir la inelegibilidad d'altres funcionaris del Poder Públic.

Article 234  . Els membres de l'Assemblea Nacional no podran ser propietaris, administradors o directors d'empreses que contractin amb persones jurídiques estatals, ni podran gestionar causes particulars d'interès lucratiu amb les mateixes.

Article 235  . Els membres de l'Assemblea Nacional no podran acceptar càrrecs públics sense perdre la seva investidura.

Article 236  . Els membres de l'Assemblea Nacional duraran cinc anys en l'exercici de les seves funcions, podent ser reelegits.

Secció Segona: De la Càmera Federal

Article 237  . La Càmera Federal estarà integrada per dos representants per cada estat i dos pel districte Capital, elegits per votació universal, directa i secreta, segons l'estableixi la llei.

Article 238  . Per a ser membre de la Càmera Federal es requereixen les següents condicions: 1. Ser veneçolà; 2. Major de trenta anys; 3. Ser natural de l'entitat federal o tenir un mínim de cinc anys consecutius de residència en el respectiu estat immediatament anteriors a la data de l'elecció

Article 239  . Són atribucions de la Càmera Federal: 1. Iniciar la discussió de projectes de llei relatius a tractats i convenis internacionals 2. Autoritzar l'ocupació de missions militars veneçolanes en l'exterior i estrangeres en el país; 3. Autoritzar a l'Executiu Nacional per a alienar béns immobles del domini privat de la nació, amb les excepcions que estableixi la llei. 4. Autoritzar als funcionaris o empleats públics per a acceptar càrrecs, honors o recompenses de governs estrangers. 5. Autoritzar  el nomenament del Procurador General de la República i dels caps de missions diplomàtiques permanents. 6. Autoritzar la sortida del President de la República del territori nacional. 7. Vetllar pels interessos i autonomia dels estats 8. Les altres que estableixin la Constitució i les lleis.

Secció Tercera: De la Càmera de Diputats

Article 240  . La Càmera de Diputats estarà integrada per representants del poble elegits per votació universal, directa i secreta, amb representació proporcional de conformitat amb la llei, segons la base de població requerida, la qual no podrà excedir del 1% de la població total del país.

Article 241  . Les condicions per a ser diputat són: 1. Veneçolà. 2. Major de vint-i-un anys.

Article 242  . Són atribucions de la Càmera de Diputats: 1. Iniciar la discussió del pressupost nacional i de tot projecte de llei concernent al règim tributari i de crèdit públic; 2. Donar vot de censura als Ministres. La moció de censura només podrà ser discutida l'endemà passat de presentada a la Càmera, la qual podrà decidir per les dos terceres parts dels diputats, que el vot de censura implica la destitució del Ministre; 3. Les altres que li assignen la Constitució i les lleis.

Secció Quarta: De l'organització de l'Assemblea Nacional

Article 243  . Les càmeres nomenaran comissions permanents en un nombre no major de quinze, que es refereixin als sectors d'activitat nacional, de conformitat amb els seus reglaments. Les càmeres podran crear o suprimir les comissions amb el vot favorable de les dos terceres parts dels seus membres.

Article 244  . Cada càmera elegirà del seu si un president i dos vicepresidents i un secretari fora del seu si, per un període de dos anys. El President de la Càmera Federal i el de la Càmera de Diputats presidiran l'Assemblea Nacional amb el caràcter de President i Vicepresident respectivament. El reglament establirà les formes de suplir les faltes temporals i absolutes.

Article 245  . Durant la recessió de les Càmeres funcionarà la Comissió Delegada integrada pel president, el Vicepresident i els presidents de les comissions permanents de cada càmera.

Article 246  . Són atribucions de la Comissió Delegada: 1. Convocar a l'Assemblea  Nacional a sessions extraordinàries, quan així ho exigeixi la importància d'algun assumpte; 2. Autoritzar al President de la República per a sortir temporalment del territori nacional; 3. Autoritzar a l'Executiu Nacional per a decretar crèdits addicionals al pressupost; 4. Designar comissions especials integrades per membres de l'Assemblea Nacional; 5. Exercir les funcions d'investigació atribuïdes a l'Assemblea Nacional; 6. Autoritzar a l'Executiu Nacional pel vot favorable de les dos terceres  parts dels seus membres per a crear, modificar o suspendre serveis públics en cas d'urgència comprovada 7. Les altres que li atribueixin aquesta Constitució i les lleis.

Secció Cinquena: Dels membres de l'Assemblea Nacional

Article 247  . Els membres de l'Assemblea Nacional estan obligats a complir les seves tasques a temps complet, en benefici dels interessos del poble, a mantenir una vinculació permanent amb els seus electors, atenent les seves opinions i suggeriments i mantenint-los informats sobre la seva gestió i la de l'Assemblea.

Article 248  . El membre de l'Assemblea Nacional el mandat de la qual fos revocat, no podrà optar al mateix càrrec.

Article 249  . Els integrants de l'Assemblea Nacional són els representants del poble i dels estats en el seu conjunt, no subjectes a mandats ni instruccions, sinó només a la seva consciència.

Article 250  . Els membres de l'Assemblea Nacional Poder Legislatiu  no són responsables per vots i opinions emesos en l'exercici de les seves funcions. Només respondran davant el cos d'acord amb la Constitució i els reglaments.

Article 251  . Els membres de l'Assemblea Nacional gaudiran d'immunitat des de la seva proclamació fins la conclusió del seu mandat o de la renúncia del mateix i, en conseqüència, no podran ser arrestats, detinguts, confinats, ni sotmesos a judici penal, a registre personal o domiciliari, ni coartats en l'exercici de les seves funcions. En cas de delicte flagrant comès per un membre, l'autoritat competent el posarà sota custòdia en la seva residència i comunicarà immediatament el fet a la càmera  o a la Comissió Delegada que es pronunciarà en un lapse de noranta-sis hores sobre la detenció, mentre es decideix si és procedent o no l'aplanament.

Article 252  . Els funcionaris o empleats públics que violin la immunitat dels membres de l'Assemblea Nacional, incorreran en responsabilitat penal i seran castigats de conformitat amb la llei.

Article 253  . El tribunal que conegui d'acusacions o denúncies contra algun membre de l'Assemblea Nacional practicarà les diligències necessàries i les passarà al  Tribunal Suprem de Justícia. El Poder Ciutadà podrà tramitar acusacions o denúncies contra un membre de l'Assemblea Nacional i si hi haguessin elements suficients acudirà al Tribunal Suprem de  Justícia que decidirà si hi ha mèrit per a l'enjudiciament. Si n'hi hagués es procedirà a l'aplanament de l'indiciat per majoria absoluta  de la càmera o la Comissió Delegada.

Article 254  . En els casos que l'aplanament sigui acordat per la Comissió Delegada, la càmera podrà revocar aquesta decisió en les sessions immediates següents.

Secció Sisena: De la formació de les lleis

Article 255  . La llei és l'acte sancionat per les càmeres com a cossos colegisladors. Les lleis que reuneixin sistemàticament les normes relatives a determinada matèria es podran  denominar codis.

Article 256  . Són lleis orgàniques les que així denomina aquesta Constitució; les quals es dicten per a organitzar els poders públics o per a desenvolupar els principis constitucionals i les que serveixin de marc normatiu a altres lleis. Tot projecte de llei orgànica, excepte aquell que la pròpia Constitució així qualifica, haurà de ser prèviament admès per cada Càmera, pel vot de les dos terceres parts dels seus membres presents en la sessió, abans d'iniciar-se en elles la discussió del respectiu projecte de llei. La llei que les Càmeres hagin qualificat d'orgàniques serà remesa per l'Assemblea Nacional, abans de la seva promulgació, a la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia, perquè es pronunciï sobre la constitucionalitat del seu caràcter orgànic. La Sala Constitucional decidirà en el terme de deu dies contats a partir de la data de rebut de la comunicació. Si la Sala Constitucional declara que no és orgànica la llei perdrà aquest caràcter. Són lleis de base, les sancionades per l'Assemblea Nacional per les tres cinquenes parts dels seus membres, a fi d'establir les directrius, propòsits i el marc de les matèries en les quals es delega al President de la República amb rang i valor de llei.

Article 257  . La iniciativa de les lleis correspon: 1. A l'Executiu Nacional; 2. A la Comissió Delegada i a les comissions permanents; 3. Als membres de l'Assemblea Nacional, en nombre no menor de tres; 4. AL Tribunal Suprem de Justícia, quan es tracti de lleis relatives a l'organització i procediments judicials; 5. Al Poder Ciutadà, quan es tracti de lleis relatives als òrgans que l'integren; 6. Al Poder Electoral, quan es tracti de lleis relatives a la matèria electoral. 7. Als electors en un nombre no menor del 0.1% dels inscrits en el registre electoral permanent; 8. Al Consell Legislatiu estatal  quan es tracti de lleis relatives als Estats.

Article 258  . La discussió dels projectes de llei presentats pels ciutadans conforme al disposat en l'article anterior, haurà d'iniciar-se a tot tardar en el període de sessions ordinàries següents al que s'hagi presentat.  Si el debat no s'inicia dintre d'aquest lapse, haurà de sotmetre's a referèndum aprobatori de conformitat amb la llei.

Article 259  . Els estats hauran de ser consultats per la Càmera Federal, a través del consell legislatiu de l'estat, quan es legisli en matèries relatives als mateixos. La llei establirà els mecanismes de consulta a la societat civil i altres institucions dels Estats, per part del consell en aquestes matèries.

Article 260  . Els projectes de llei seran presentats en qualsevol de les dues càmeres, excepte els que per disposició d'aquesta Constitució hagin d'iniciar-se necessàriament en la Càmera Federal o en la Càmera de Diputats.

Article 261  . Tot projecte de llei ha de rebre una discussió en cada càmera, en dies diferents, seguint el procediment establert en aquesta Constitució i en els reglaments respectius.

Article 262  . El projecte aprovat en la primera càmera, passarà a l'altra per a la seva discussió i aprovació. Si la segona càmera ho aprovés sense modificacions, la llei quedarà sancionada. En cas contrari, les càmeres en sessió conjunta decidiran per majoria de vots les discrepàncies. Seguidament, la Presidència de l'Assemblea Nacional declararà sancionada la llei.

Article 263  . La discussió dels projectes que quedessin pendents al terme de les sessions, podran continuar-se en les sessions següents o convocar-se a sessions extraordinàries.

Article 264  . Les càmeres o les comissions permanents, durant el procediment de discussió i aprovació dels projectes de lleis, hauran consultar als altres òrgans de l'Estat, als ciutadans i a la societat organitzada per a escoltar la seva opinió sobre els mateixos. Tindran dret de paraula en la discussió de les lleis: els ministres en representació del Poder Executiu; el magistrat del Tribunal Suprem de Justícia a qui aquest designi, en representació del Poder Judicial; el representant del Poder Ciutadà designat pel Consell Moral Republicà; els membres del Poder Electoral; els estats a través d'un representant designat pel consell Legislatiu de l'estat i els representants de la societat organitzada, en els termes que estableixin els reglaments de les càmeres.

Article 265  . EL text de les lleis serà precedit per la següent fórmula: "L'Assemblea Nacional de la República de Veneçuela, Decreta:".

Article 266  . Una vegada sancionada la llei, s'estendrà  per duplicat amb la redacció final que hagi resultat de les discussions. Ambdós exemplars seran signats pel president, el Vicepresident i el Secretari de l'Assemblea Nacional, amb la data de la seva aprovació definitiva. Un dels exemplars de la llei serà  enviat pel president d'Assemblea Nacional al President de la República per a la seva promulgació.

Article 267  . El President de la República promulgarà la llei en els deu dies següents a aquell que l'hagi rebut. Dintre d'aquest lapse podrà, amb acord del Consell de Ministres, sol·licitar a l'Assemblea Nacional, mitjançant exposició raonada, que modifiqui alguna de les disposicions de la llei o aixecar la sanció a tota la llei o part d'ella. Les càmeres en sessió conjunta decidiran sobre els aspectes plantejats pel president de la República, per majoria absoluta dels presents i li remetran la llei per a la promulgació. El President de la República ha de procedir a promulgar  la llei dintre dels cinc dies següents a la seva recepció, sense poder formular noves observacions. Quan el President de la República consideri que la llei o algun dels seus articles és inconstitucional haurà sol·licitar el pronunciament de la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia, en el lapse de deu dies que té per a promulgar la mateixa. El Tribunal Suprem de Justícia decidirà en el terme de quinze dies contats des de la recepcióde la comunicació del President de la República. Si el Tribunal negués la inconstitucionalitat invocada o no decidís en  el lapse anterior, el President de la República haurà promulgar la llei dintre dels cinc dies següents a la decisió del Tribunal o al venciment d'aquest lapse.

Article 268  . La Llei quedarà promulgada al publicar-se amb el corresponent "Compleixi's" en la Gaceta Oficial de la República.

Article 269  . Quan el President de la República no promulgués la llei en els termes assenyalats, el President i el Vicepresident de l'Assemblea Nacional procediran a la seva promulgació sense perjudici de la responsabilitat que aquell incorri per la seva omissió.

Article 270  . L'oportunitat que hagi de ser promulgada la llei aprobatoria d'un tractat, d'un acord o d'un conveni internacional, quedarà a la discreció de l'Executiu Nacional, d'acord amb els usos internacionals i la conveniència de la República.

Article 271  . Les lleis es deroguen per altres lleis i s'abroguen per  referèndum excepte les excepcions establertes en aquesta Constitució. Podran ser reformades total o parcialment. La llei que sigui objecte de reforma parcial es publicarà en un sol text que incorpori les modificacions aprovades.

Secció Setena: Dels procediments

Article 272  . El primer període de les sessions ordinàries de les càmeres començarà sense convocatòria prèvia, el quinze de gener de cada any o el dia posterior més immediat possible i duraran fins el quinze d'agost. El segon període començarà el quinze de setembre o el dia posterior més immediat possible fins el quinze de desembre.

Article 273  . L'Assemblea Nacional es reunirà en sessions extraordinàries per a tractar les matèries expressades en la convocatòria i les que els fossin connexes. També podrà considerar aquelles que fossin declarades d'urgència per qualsevol de les càmeres.

Article 274  . Els requisits i procediments per a la instal·lació i altres sessions de les càmeres, i per al funcionament de les seves comissions, seran determinats pel reglament. El quòrum no podrà ser en cap cas inferior a la majoria absoluta dels membres de cada càmera.

Article 275  . Les càmeres s'instal·laran i clausuraran simultàniament per períodes, i hauran funcionar en una mateixa població. Tota divergència que entre elles ocorri serà resolta en sessió conjunta, pel vot de la majoria absoluta dels presents.

Article 276  . L'Assemblea Nacional podrà exercir la seva funció de control mitjançant els següents mecanismes: les interpel·lacions, les investigacions, les preguntes, les autoritzacions i les aprovacions parlamentàries previstes en aquesta Constitució i les lleis i qualsevol altre mecanisme que estableixin les lleis. En exercici del control parlamentari, les càmeres podran declarar la responsabilitat política dels funcionaris públics i sol·licitar al Poder Ciutadà que intenti les accions pertinents per a fer efectiva tal responsabilitat.

Article 277  . Les Càmeres o les seves Comissions podran realitzar les investigacions que jutgin convenients en les matèries de la seva competència, de conformitat amb el reglament. Tots els funcionaris públics estan obligats sota les sancions que estableixin les Lleis, a comparèixer davant elles i a subministrar-los les informacions i documents que requereixin per al compliment de les seves funcions. Aquesta obligació incumbeix també als particulars quedant garantits els drets i garanties que aquesta Constitució consagra.

Article 278  . L'exercici de la facultat d'investigació no afecta les atribucions dels altres  poders públics. Els jutges estaran obligats a evacuar les proves per a les quals rebin comissió dels cossos legislatius.
 

Capítol II Del Poder Executiu Nacional

Secció Primera: Del President de la República

Article 279  . El Poder Executiu s'exerceix pel president de la República, el Vicepresident Executiu, els ministres i els altres funcionaris que determinin aquesta Constitució i les lleis.

Article 280  . El President de la República és el Cap de l'Estat i de l'Executiu Nacional, en la condició del qual dirigeix l'acció del Govern.

Article 281  . Per a ser elegit President de la República es requereix ser veneçolà per naixement, no posseir altra nacionalitat, ser major de trenta anys, d'estat seglar i no estar sotmès a condemna mitjançant sentència definitivament ferma o haver estat sentenciat per delicte comesos en l'acompliment de funcions pública, o en ocasió d'aquestes.

Article 282  . L'elecció del President de la República es farà per votació universal, directa i secreta, de conformitat amb la llei.  Es proclamarà electe el candidat que hagués obtingut la majoria  superior a la meitat més un dels vots vàlids. Igualment, es proclamarà electe el candidat que hagués obtingut més del quaranta-cinc per cent dels vots vàlids i, a més, existís una diferència major de deu punts percentuals respecte al total dels vots vàlids obtinguts pel candidat que li segueix en nombre de vots. Si cap dels candidats obté la majoria assenyalada, se celebrarà una nova elecció, dintre dels trenta dies següents, en la qual només participaran els dos candidats que haguessin obtinguts les dos més altes votacions. Es proclamarà electe el candidat que obtingui el major nombre de vots.

Article 283  . No podrà ser elegit President de la República qui estigui en exercici del càrrec de Vicepresident Executiu, ministre o governador, en el dia de la seva postulació o en qualsevol moment entre aquesta data i la de l'elecció.

Article 284  . El període presidencial és de sis anys. El President de la República pot ser reelegit, immediatament i per una sola vegada, per a un període addicional.

Article 285  . El candidat electe prendrà possessió del càrrec de President de la República el dos de gener de l'any en que comença el seu període constitucional, mitjançant jurament davant l'Assemblea Nacional.  Si per qualsevol motiu sobrevingut el President de la República no pogués prendre possessió davant l'Assemblea Nacional, ho farà davant el Tribunal Suprem de Justícia.

Article 286  . El President de la República és responsable dels seus actes i del compliment dels deures i obligacions inherents al seu càrrec. Està obligat a procurar la garantia dels drets i llibertats dels veneçolans, així com la independència, integritat, sobirania del territori i defensa de la República.  La declaració dels estats d'excepció, no modifica el principi de la seva responsabilitat, ni la del Vicepresident Executiu, ni la dels ministres, de conformitat amb aquesta Constitució i les lleis.

Article 287  . Seran faltes absolutes del President de la República: la mort, la seva renúncia, la destitució decretada per sentència del Tribunal Suprem de Justícia, la incapacitat física o mental permanent certificada per una junta mèdica designada pel tribunal Suprem de Justícia i amb aprovació de l'Assemblea Nacional, l'abandó del càrrec, declarat aquest per l'Assemblea Nacional, així com la revocatòria popular del seu mandat.

Article 288  . Si una falta temporal es perllonga per més de noranta dies consecutius, l'Assemblea Nacional decidirà per majoria dels seus membres si ha de considerar-se que hi ha falta absoluta.

Article 289  . Quan es produeixi la falta absoluta del President electe abans de prendre possessió, es procedirà a una nova elecció universal i directa dintre dels trenta dies consecutius següents. Mentre s'elegeix i pren possessió el nou President, s'encarregarà de la Presidència de la República el President de l'Assemblea Nacional.

Article 290  . Article 271 República durant els primers quatre anys del  període constitucional, es procedirà a una nova elecció universal i directa dintre dels trenta dies consecutius següents. Mentre s'elegeix i pren possessió el nou President, s'encarregarà de la Presidència de la República el Vicepresident Executiu.

Article 291  . En els casos dels dos articles anteriors, el nou President completarà el període constitucional corresponent.

Article 292  . Les faltes temporals del President electe abans de la presa de possessió les suplirà el President de l'Assemblea Nacional.

Article 293  . Les faltes temporals després de prendre possessió seran suplertes pel vicepresident Executiu fins per noranta dies,  prorrogables per decisió de l'Assemblea Nacional per noranta dies més.

Article 294  . Si la falta absoluta es produeix durant l'últim any del període constitucional, el Vicepresident Executiu assumirà la Presidència de la República fins completar el mateix.

Article 295  . L'absència del territori nacional per part del President de la República requereix autorització del Senat o de la Comissió Delegada, quan es perllongui per un lapse superior a cinc dies consecutius.

Secció Segona: De les atribucions del President de la República

Article 296  . Són atribucions i deures  del President de la República: 1. Fer  complir aquesta Constitució i les lleis. 2. Dirigir l'acció del Govern. 3. Nomenar i remoure el Vicepresident Executiu. 4. Nomenar i remoure els ministres, la designació dels quals i remoció pot ser proposada pel vicepresident Executiu. 5 . Dirigir les relacions exteriors de la República i celebrar i ratificar els tractats, convenis o acords internacionals. 6. Dirigir les Forces Armades Nacionals en el seu caràcter de Comandant en Cap, exercir la suprema autoritat jeràrquica d'elles i fixar el seu contingent. 7. Exercir  el comandament suprem de les Forces Armades Nacionals, promoure els seus oficials a partir del grau de coronel o capità de navili, i nomenar-los per als càrrecs que els són privatius. 8. Declarar els estats d'excepció i decretar la restricció o suspensió de garanties en els casos prevists en aquesta Constitució. 9. Dictar, prèvia autorització per una llei de bases, decrets amb força de llei. 10. Convocar a l'Assemblea Nacional a sessions extraordinàries. 11. Reglamentar total o parcialment les lleis, sense alterar el seu esperit, propòsit i raó. 12. Administrar la Hisenda Pública Nacional. 13. Negociar els emprèstits nacionals. 14. Decretar crèdits addicionals al Pressupost, prèvia autorització de [les Càmeres en sessió conjunta] de l'Assemblea Nacional, o de la Comissió Delegada. 15. Celebrar els contractes d'interès nacional d'acord amb aquesta Constitució i les lleis. 16. Designar, prèvia autorització [del Senat] de l'Assemblea Nacional o de la Comissió Delegada, el Procurador General de la República i els caps de les missions diplomàtiques permanents. 17. Designar i remoure a aquells funcionaris que aquesta Constitució o les lleis li atribueixen. 18. Dirigir a l'Assemblea Nacional, personalment o per mitjà del Vicepresident Executiu, informes o missatges especials. 19. Formular el Pla Nacional de Desenvolupament i dirigir, prèvia aprovació de l'Assemblea Nacional, la seva execució. 20. Concedir indults. 21. Fixar el nombre, organització i competència dels ministeris i altres organismes de l'Administració Pública Nacional, així com també l'organització i funcionament del Consell de Ministres, dintre dels principis i alineament assenyalats per la corresponent llei de bases. 22. Dissoldre l'Assemblea Nacional en el supòsit establert en aquesta Constitució. 23. Convocar referèndums en els casos prevists en aquesta Constitució. 24. Convocar i presidir el Consell de Seguretat i Defensa. 25. Les altres que li assenyali aquesta Constitució i les lleis. El President de la República exercirà en Consell de Ministres les atribucions assenyalades en els numerals  8 , 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23 i les quals li atribueixi la llei per a ser exercides en igual forma. Els actes del President de la República, amb excepció dels assenyalats en els ordinals 3, 4 i 6, hauran de ser confirmats per a la seva validesa pel vicepresident Executiu i el Ministre o Ministres respectius.

Article 297  . Dintre dels deu primers dies següents a la instal·lació de l'Assemblea Nacional, en sessions ordinàries, el President de la República, personalment o per mitjà del Vicepresident Executiu, presentarà cada any, a les càmeres reunides en sessió conjunta, un missatge que donarà compte dels aspectes polítics, econòmics, socials i administratius de la seva gestió durant l'any immediatament anterior.

Secció Tercera: Del Vicepresident Executiu

Article 298  . El Vicepresident Executiu és òrgan directe i col·laborador immediat del President de la República en la seva condició de Cap de l'Executiu Nacional. El Vicepresident Executiu haurà de reunir les mateixes condicions exigides  per a ser President de la República.

Article 299  . Són atribucions del Vicepresident Executiu: 1. Col·laborar amb el President de la República en la direcció de l'acció del Govern. 2. Coordinar les relacions del Govern amb l'Administració Pública Nacional. 3. Proposar al President de la República el nomenament i la remoció dels ministres. 4. Presidir,  prèvia autorització del President de la República, el Consell de Ministres. 5. Coordinar les relacions de l'Executiu Nacional amb l'Assemblea Nacional. 6. Presidir el Consell Federal de Govern. 7. Nomenar i remoure, de conformitat amb la llei, els funcionaris i empleats nacionals la designació dels quals no estigui atribuïda a altra autoritat. 8. Suplir les faltes temporals del President de la República. 9. Exercir les atribucions que li delegui el President de la República. 10. Les altres que li assenyalin aquesta Constitució i les lleis.

Article 300  . L'aprovació d'una moció de censura al Vicepresident Executiu, per una votació no menor de les dos terceres parts dels membres presents de l'Assemblea Nacional, implica la seva remoció.  El funcionari remogut no podrà optar al càrrec de Vicepresident Executiu o de ministre per la resta del període presidencial. La remoció de dos Vicepresidents Executius, conseqüència de l'aprovació d'una moció de censura dintre d'un mateix període presidencial, faculta al President de la República per a dissoldre l'Assemblea Nacional.  El decret de dissolució comporta la convocatòria d'eleccions per a una nova legislatura dintre dels seixanta dies següents a la seva dissolució. L'Assemblea no podrà ser dissolta en l'últim any del seu període constitucional.

Article 301  . El Vicepresident Executiu és responsable dels seus actes de conformitat amb aquesta Constitució i les lleis.

Secció Quarta: Dels Ministres i del Consell de Ministres

Article 302  . Els Ministres són  òrgans directes del President de la República, i reunits conjuntament amb aquest i amb el Vicepresident Executiu, integren el Consell de Ministres. El President de la República presidirà les reunions del Consell de Ministres, però podrà autoritzar al Vicepresident Executiu perquè les presideixi quan no pugui assistir a elles. Les decisions preses hauran de ser ratificades pel president de la República. De les decisions del Consell de Ministres són solidàriament responsables el Vicepresident Executiu i els ministres que haguessin concorregut, excepte aquells que hagin fet constar el seu vot advers o negatiu.

Article 303  . El President de la República podrà nomenar Ministres d'Estat.  A més de participar en el Consell de Ministres i d'assessorar al President de la República i al Vicepresident Executiu en els assumptes que li fossin assignats.

Article 304  . Per a ser Ministre es requereix posseir la nacionalitat veneçolana i ser major de vint-i-cinc anys. Els Ministres són responsables dels seus actes de conformitat amb aquesta Constitució i les lleis. Els Ministres presentaran davant l'Assemblea Nacional dintre dels primers seixanta dies de cada any, una memòria raonada i suficient sobre la gestió del despatx l'any següent anterior de conformitat amb la llei.

Article 305  . Els ministres tenen dret de paraula en l'Assemblea Nacional i  en  les seves comissions, podran prendre part en els debats de l'Assemblea Nacional, sense dret al vot.

Article 306  . L'aprovació d'una moció de censura a un Ministre per una votació no menor de les dos terceres parts dels membres presents de l'Assemblea Nacional, implica la seva remoció. El funcionari remogut no podrà optar al càrrec de Ministre o de Vicepresident Executiu per la resta del període presidencial.

Secció Cinquena: De la Procuraduría General de la República

Article 307  . La Procuraduría General de la República exerceix la defensa i representació judicial i extrajudicial dels interessos patrimonials de la República i l'assessoria jurídica. La llei orgànica determinarà la seva organització, competència i funcionament.

Article 308  . La Procuraduría General de la República estarà a càrrec i sota l'adreça del Procurador General de la República, amb la col·laboració dels altres funcionaris que determini la llei orgànica.

Article 309  . El Procurador General de la República haurà reunir les mateixes condicions exigides per a ser magistrat del Tribunal Suprem de Justícia; serà nomenat pel president de la República amb l'autorització del Senat.

Article 310  . El Procurador General de la República assistirà, amb dret a veu, a les reunions del Consell de Ministres.

Secció Sisena: Del Consell d'Estat

Article 311  . El Consell d'Estat és l'òrgan superior de consulta del Govern i l'Administració Publica Nacional. Exerceix la seva funció amb autonomia orgànica i funcional per a garantir el desenvolupament normatiu de la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.

Article 312  . El Consell d'Estat té la iniciativa de la llei en conformitat a aquesta Constitució, té un caràcter perceptiu constitucional en tots els tractats o convenis  internacionals, disposicions reglamentàries, conflictes d'atribucions entre els distints ministeris, avantprojectes de lleis o projectes de disposicions administratives, transaccions judicials i extrajudicials sobre els drets de la hisenda pública i arbitratge dels conflictes que se suscitin, igualment atendrà els assumptes d'Estat als quals el President reconegui especial transcendència i requereixi el seu dictamen, i tots aquells altres que determini la llei orgànica.

Article 313  . El Consell d'Estat el presideix el Vicepresident Executiu i estarà conformat pels següents integrants: 1. Cinc membres designats pel president de la República. 2. Un representant designat per l'Assemblea Nacional. 3. Un representant designat pel tribunal Suprem de Justícia. 4. Un governador designat pel conjunt de mandataris estatals

Secció Setena: Del Consell de Seguretat i Defensa

Article 314  . El Consell de Seguretat i Defensa és l'òrgan de consulta del President de la República en els assumptes relacionats amb la defensa de l'Estat democràtic, la sobirania nacional i la integritat del territori.  Presidit pel president de la República, el conformen, a més, el Vicepresident Executiu, el President de la Càmera del Senat Federal, el President de la Càmera de Diputats i els ministres dels sectors de la defensa, la seguretat interior, les relacions exteriors i la planificació. La llei orgànica respectiva fixarà la seva organització i atribucions.
 

Capítol III Del Poder Judicial i el Sistema de Justícia

Secció Primera: Disposicions Generals

Article 315  . La potestat d'administrar justícia emana dels ciutadans, s'imparteix en nom de la República, per autoritat de la llei i l'exerceixen el Tribunal Suprem de Justícia i els altres tribunals ordinaris i especials prevists en aquesta Constitució i la llei. El Poder Judicial és autònom i independent dels altres òrgans del Poder Públic i de qualsevol altre factor aliè a la seva funció pròpia. La llei regularà la participació dels ciutadans en l'administració de justícia.

Article 316  . El sistema de justícia està constituït pel tribunal Suprem de Justícia, els altres tribunals que determini la llei, el Ministeri Públic, la defensoría pública, els òrgans d'investigació penal, els auxiliars i funcionaris de justícia, el sistema penitenciari, els mitjans alternatius de justícia, els ciutadans que participen en l'administració de justícia conforme a la llei i els advocats autoritzats per a l'exercici.

Article 317  . S'estableix l'autonomia funcional, financera i administrativa del Poder Judicial. A aquest efecte dintre del pressupost general de l'Estat se li assignarà al sistema de justícia una partida anual suficient per al seu efectiu funcionament. El Poder Judicial no està facultat per a establir taxa, aranzels, ni exigir cap tipus de pagament pels seus serveis.

Article 318  . L'ingrés a la carrera judicial i l'ascens dels jutges es farà per concursos d'oposició públics que assegurin la idoneïtat i excel·lència dels participants i seleccionats pels jurats dels Circuits Judicials, en la forma i condicions que estableixi la llei. El nomenament i jurament dels jutges correspon al Tribunal Suprem de Justícia. La llei garantirà la participació ciutadana en el procediment de selecció i designació dels jutges. Els jutges  només podran ser remoguts o suspesos dels seus càrrecs mitjançant els procediments expressament prevists en la llei.

Article 319  . Amb la finalitat de garantir la imparcialitat i la independència en l'exercici de les seves funcions, els magistrats, jutges, fiscals del Ministeri Públic, defensors públics i altres funcionaris de justícia, des de la data del seu nomenament i fins el seu egrès del càrrec respectiu, no podran, excepte l'exercici del vot, portar a terme activisme polític, ni realitzar activitats privades lucratives de cap tipus, ni per si ni per interposada  persona, ni exercir cap altra funció pública llevat de activitats educatives.

Article 320  . El procés constitueix un instrument fonamental per a la realització de la  justícia. Les lleis processals establiran la simplificació, uniformitat i eficàcia dels tràmits i adoptaran un procediment breu, oral i públic. No se sacrificarà la justícia per l'omissió de formalitats no essencials.

Article 321  . La llei organitzarà la justícia de pau en les comunitats. Els jutges de pau seran elegits per votació universal, secreta i directa, d'acord amb la llei.

Article 322  . L'Estat promourà l'arbitratge, la conciliació, la mediació i qualssevols altres mitjans alternatius per a la solució de conflictes. Aquests mitjans seran regulats per les lleis respectives.

Article 323  . La jurisdicció contenciosa administrativa correspon al Tribunal Suprem de Justícia i als altres tribunals que determini la llei.  Els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa són competents per a anul·lar els actes administratius generals o individuals contraris a dret, fins i tot per desviació  de poder, condemnar al pagament de sumes de diners i a la reparació de mals i perjudicis originats en responsabilitat  de l'Administració; conèixer de reclams per la prestació de serveis públics; i disposar el necessari per al restabliment de les situacions jurídiques subjectives lesionades per l'activitat administrativa.

Article 324  . Les autoritats legítimes dels pobles indígenes podran exercir funcions jurisdiccionals dintre dels seus territoris, segons les seves pròpies normes i procediments, sempre que no siguin contraris a aquesta Constitució, a la llei i a l'ordre públic. La llei determinarà la forma de coordinació d'aquesta jurisdicció especial amb el sistema judicial nacional.

Article 325  . La llei regularà la jurisdicció militar en l'àmbit estrictament castrense, per la qual cosa, la comissió de delictes comuns per part dels membres de la Força Armada Nacional serà jutjada pels tribunals ordinaris. La llei regularà el relatiu a les jurisdiccions especials i a la competència, organització i funcionament dels tribunals quan no estigui previst en aquesta Constitució.

Article 326  . L'advocacia, com auxiliar del sistema de justícia, serà regulada per llei especial per a garantir la idoneïtat, probidad i responsabilitat professionals i establirà els requisits per al seu exercici, així com les sancions disciplinàries corresponents. haurà d'organitzar-se en els estudis universitaris de Dret una planificació curricular que propendeixi a l'especialització de l'advocat i la professionalització del jutge.

Secció Segona: Del Tribunal Suprem de Justícia

Article 327  . El Tribunal Suprem de Justícia funcionarà en Cort Plena i en Sala Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Cassació Civil, de Cassació Penal i de Cassació Social, les integracions de la qual i competències seran determinades per la seva llei orgànica. Cada Sala tindrà almenys cinc Magistrats. La Sala Social comprendrà el referent a la Cassació Agrària, Laboral i de Menors.

Article 328  . Per a ser magistrat del Tribunal Suprem de Justícia es requereix: 1. Tenir únicament la nacionalitat veneçolana. 2. Ser ciutadà de reconeguda honorabilidad. 3. Ser jurista de reconeguda competència, gaudir de bona reputació, haver exercit l'advocacia durant un mínim de quinze  anys i tenir títol universitari de postgrau en matèria jurídica; o haver estat professor universitari en ciència jurídica durant un mínim de quinze anys havent obtingut la categoria de professor titular; o ésser o haver estat jutge superior en l'especialitat corresponent a la Sala per a la qual es postula, havent exercit la carrera judicial durant un mínim de quinze  anys i obtingut reconegut prestigi en l'acompliment de les seves funcions. 4. Qualssevol altres requisits establerts per la llei.

Article 329  . Els Magistrats del Tribunal Suprem de Justícia seran elegits per un període de dotze anys i podran postular-se per iniciativa pròpia o per organitzacions vinculades amb l'activitat jurídica davant el Comitè de  Postulaciones Judicials, el qual seleccionarà un nombre de candidats igual al quíntuple dels càrrecs a proveir. No podran ser reelegits. La llista dels  candidats seleccionats serà publicada i presentada posteriorment davant el Poder Ciutadà, el qual farà una nova avaluació, informarà dels seus resultats al President de la República i formalitzarà davant l'Assemblea Nacional la llista dels postulats, la qual també comprendrà el triple dels càrrecs a proveir. Els ciutadans podran exercir fundadamente objeccions a qualsevol dels postulats davant el Comitè de Postulaciones Judicials. L'Assemblea Nacional designarà una comissió bicameral per a examinar, mitjançant audiències públiques, les condicions de elegibilidad dels postulats. Complertes aquestes audiències, la Càmera de Diputats escollirà per majoria qualificada de dos terços dels seus membres a un nombre de candidats igual al doble dels quals correspongui elegir i d'entre ells, la Càmera del Senat, també per majoria qualificada de dos terços (2/3), farà l'elecció final. En la mateixa forma seran elegits per un període de sis (6) anys, els suplents dels Magistrats del Tribunal Suprem de Justícia, que cobriran les faltes temporals i accidentals. Quan es produeixi la falta absoluta d'un membre principal del Tribunal Suprem de Justícia s'escollirà al nou Magistrat en la mateixa forma prevista en aquesta norma.

Article 330  . Els Magistrats del Tribunal Suprem de Justícia podran ser remoguts per l'Assemblea Nacional, mitjançant una majoria qualificada de les dos terceres parts dels seus membres, prèvia audiència concedida a l'interessat, en cas de faltes greus ja qualificades pel poder Ciutadà, en els termes que la llei estableixi.

Article 331  . Són atribucions del Tribunal Suprem de Justícia: 1. Exercir la jurisdicció constitucional d'acord amb el Títol d'aquesta Constitució. 2. Declarar si hi ha o no mèrit per a l'enjudiciament del President de la República o qui faci les seves funcions, i en cas afirmatiu, continuar  coneixent de la causa prèvia autorització [Assemblea Nacional] del Senat de la República, fins sentència definitiva. 3. Declarar si hi ha o no mèrit per a l'enjudiciament del Vicepresident de la República, dels membres  de l'Assemblea Nacional o del propi Tribunal Suprem de Justícia, dels Ministres, del Procurador General, del Fiscal General, del Contralor General de la República, del Defensor del Poble, els Governadors, Oficials Generals i Almiralls de les Força Armada Nacional i dels Caps de Missions Diplomàtiques de la República i, en cas afirmatiu, remetre les actuacions al Fiscal General de la República o a qui faci les seves funcionss, si fos el cas i si el delicte fos comú, continuarà coneixent de la causa fins la sentència definitiva. 4 . Dirimir les controvèrsies administratives que se suscitin entre la República, algun Estat, Municipi o altre ens públic, quan l'altra part sigui alguna d'aquestes mateixes entitats, a menys que es tracti de controvèrsies entre Municipis d'un mateix Estat, cas en el qual la llei podrà atribuir el seu coneixement a altre tribunal. 5. Declarar la nul·litat total o parcial dels reglaments i altres actes administratius generals o individuals de l'Executiu Nacional quan sigui procedent. 6. Conèixer dels recursos d'interpretació sobre el contingut i abast dels textos legals, en els termes contemplats en la llei. 7. Decidir els conflictes de competència entre Tribunals, siguin ordinaris o especials, quan no existeixi altre Tribunal Superior o comú a ells en l'ordre jeràrquic. 8. Conèixer del recurs de cassació. 9. Les altres que li atribueixi la llei. Les atribucions assenyalades en el numeral 1 seran exercides per la Sala Constitucional; les assenyalades en els numerals 2 i 3 , en Sala Plena; i les contingudes en els numerals 4 i 5 en Sala Político-administrativa. Les altres atribucions seran exercides per les diverses Sales conforme al previst per aquesta Constitució i les lleis.

Secció Tercera: Del Govern i l'Administració del Poder Judicial

Article 332  . Correspon al Tribunal Suprem de justícia la direcció, el govern i l'administració del Poder Judicial, la inspecció i vigilància dels Tribunals de la República i de les Defensoríes Públiques.  Igualment, li correspon l'elaboració i execució del seu propi pressupost i del pressupost del Poder Judicial. Per a l'exercici d'aquestes atribucions, el Tribunal Suprem en ple crearà una Direcció Executiva de la Magistratura, amb les seves oficines regionals.

Article 333  . La llei orgànica respectiva establirà l'autonomia i organització, funcionament, disciplina i idoneïtat del servei de defensa pública, amb l'objecte d'assegurar l'eficàcia del servei i de garantir els beneficis de la carrera del defensor.

Article 334  . La jurisdicció disciplinària judicial estarà a càrrec dels tribunals disciplinaris que determini la llei. El règim disciplinari dels magistrats i jutges estarà fonamentat en el Codi de Etica del Jutge Veneçolà que dictarà l'Assemblea Nacional. El procediment disciplinari serà públic, oral i breu, en els termes i condicions que estableixi la llei.

Article 335  . La llei regularà l'organització de Circuits Judicials així com la creació i competències de Tribunals i Corts Regionals a fi de promoure la descentralització administrativa i jurisdiccional del Poder Judicial.

Article 336  . El Comitè de Postulaciones Judicials és un òrgan assessor del Poder Ciutadà per a la selecció dels candidats a ser designats Magistrats del Tribunal Suprem de Justícia. Igualment assessoraran als Col·legis Electorals Judicials per a l'elecció dels Jutges de la Jurisdicció Disciplinària. El Comitè de Postulaciones Judicials estarà integrat per representants dels diferents sectors de la societat de conformitat amb el que estableixi la llei.

Article 337  . En cap cas podrà ser negada l'extradició dels responsables dels delictes abans esmentats o de delictes comesos en detriment del patrimoni públic. No prescriuran les accions judicials dirigides a sancionar els delictes contra els drets humans, o contra el patrimoni públic o el tràfic d'estupefaents. Així mateix seran confiscats els béns provinents de les activitats relacionades amb tals delictes

Disposició Transitòria. Es ratifica la reorganització del Sistema Judicial declarada per l'Assemblea Nacional Constituent dictada el 18 d'Agost de 1999, publicat a la Gaceta Oficial de la República de Veneçuela N° 36.772 en data 25 d'Agost de 1999. Es crea una Comissió de Funcionament i Reestructuració del Sistema Judicial, que avaluarà l'acompliment de magistrats, jutges, fiscals del Ministeri Públic i defensors públics. Aquesta Comissió estarà integrada per set membres principals i tres suplents; serà designada per l'Assemblea Nacional Constituent i tindrà potestat per a remoure o suspendre en les seves funcions a magistrats, jutges, fiscals del  Ministeri Públic i defensors públics per incapacitat professional, retard processal, falta d'ètica o incompliment greu de les obligacions inherents als seus càrrecs, o per presentar signes de riquesa injustificables. Es faculta a aquesta Comissió per a dictar el seu reglament de funcionament, en el qual s'establirà un procediment breu, oral i sumari per a tramitar i decidir la procedència o no de la suspensió o remoció dels referits funcionaris del Sistema Judicial. Dit reglament garantirà el dret al degut procés. Se li concedeix un termini d'un any (1) contat a partir de la data d'instal·lació a aquesta Comissió, perquè compleixi la missió que li ha estat encomanada. En raó de l'eliminació del Consell de la Judicatura, la Comissió de Funcionament i Reestructuració del Sistema Judicial assumirà les seves funcions i atribucions a partir de la promulgació d'aquesta Constitució i fins tant s'implementi la normativa legal dels òrgans constitucionals substitutius del Consell de la Judicatura, quedant facultada aquesta Comissió per a continuar i decidir els processos disciplinaris en curs contra magistrats jutges i altres funcionaris del Sistema Judicial. Aquesta Comissió es regirà quan sigui aplicable pel referit Decret de Reorganització del Poder Judicial. Disposició Transitòria. Fins tant no es sancioni la Llei Orgànica de la Defensa Pública, la Comissió de Funcionament i Reestructuració del Sistema Judicial, estarà a càrrec del desenvolupament i operativitat efectiva del Sistema Autònom de la Defensa Pública, a lfi de garantir el dret a la defensa. L'esmentada Llei haurà de ser promulgada en un termini màxim d'un (1) any, contat a partir de la data d'aprovació de la Constitució. Disposició Transitòria. La Comissió de Funcionament i Reestructuració del Sistema Judicial, en un termini no major d'un (1) anys, contat a partir de la data de promulgació d'aquesta Constitució, designarà jutges especials que s'instal·laran en els centres penitenciaris del país, amb la finalitat de decidir els expedients de detinguts amb processos retardats amb un mínim de sis (6) mesos. Els representants del Ministeri de Justícia i del Ministeri Públic estaran obligats a donar suport als jutges designats per a aquesta missió. Així mateix, podran incorporar-se voluntàriament com auxiliars els estudiants dels dos últims anys de dret de les Universitats Nacionals. El mateix s'aplicarà quant a la resta dels processos que cursen en les jurisdiccions ordinàries i especials que presentin retard processal de més d'un any. Disposició Transitòria. Els actuals magistrats de la Cort Suprema de Justícia integraran el Tribunal Suprem de Justícia per un període de sis (6) mesos, lapse en el qual, l'Assemblea Nacional designarà els nous Magistrats. Disposició Transitòria. L'Assemblea Nacional haurà d'aprovar dintre d'un termini màxim d'un any, contat a partir de la data de promulgació d'aquesta Constitució, la Llei de l'Exercici Professional de l'Advocacia per a garantir la idoneïtat professional i ètica dels advocats, com a part fonamental del Sistema Judicial. Disposició Transitòria. L'Assemblea Nacional promulgarà en un termini de sis (6) mesos, contats des de la data de promulgació d'aquesta Constitució, el Codi de Etica del Jutge Veneçolà, prenent com a marc de referències, les Resolucions emanades de l'Organització de les Nacions Unides. Disposició Transitòria. En tant se sanciona la Llei Orgànica del Tribunal Suprem de Justícia, regiran les disposicions següents: El Tribunal Suprem de Justícia actuarà dividit en tres (3) Sales: Sala Polític-Administrativa, Sala de Cassació Civil i Sala de Cassació Penal. El Tribunal Suprem en ple tindrà les atribucions que la present Constitució confereix a la Sala Constitucional, mentre no es constitueixi. AL ser designats els nous Magistrats, d'acord aquesta Constitució, el Tribunal Suprem de Justícia elegirà, dintre dels trenta (3) dies següent a la seva integració, un President i tres Vicepresidents del seu propi si. En la instal·lació del Tribunal Suprem de Justícia, regiran quan siguin aplicables, les disposicions de la vigent Llei Orgànica de la Cort Suprema de Justícia. El Tribunal Suprem en ple resoldrà els dubtes que poguessin sorgir en l'aplicació d'aquesta disposició.
 

Capítol IV Del Poder Ciutadà

Secció Primera: Disposicions Generals

Article 338  . El Poder Ciutadà és autònom i independent. Està integrat per la Defensoría del Poble, el Ministeri Públic i la Contraloría General de la República, que actuant en forma coordinada constituiran el Consell Moral Republicà.  La seva organització i funcionament s'establirà en llei orgànica.

Article 339  . Els òrgans que exerceixen el Poder Ciutadà tenen al seu càrrec prevenir, investigar i sancionar els fets que atemptin contra l'ètica pública i la moral administrativa; vetllar per la bona gestió i la legalitat en l'ús del patrimoni públic, el compliment i l'aplicació del principi de la legalitat en tota l'activitat administrativa de l'Estat, i igualment, promoure l'educació com a procés creador de la ciutadania, així com la solidaritat, la llibertat i la democràcia.

Article 340  . El Poder Ciutadà, a través del seu òrgan competent, podrà iniciar els processos judicials corresponents als delictes contra el patrimoni públic, així com aquells que tinguin el seu origen en la violació dels drets humans.

Article 341  . Els representants del Consell Moral Republicà formularan a les autoritats o funcionaris de l'Administració Pública, incloent al Consell d'Estat, els advertiments sobre les faltes en el compliment de les seves atribucions. De no prendre's aquestes mesures, el Consell Moral Republicà podrà proposar als òrgans competents  les sancions  corresponents per a les autoritats que incorrin en contumàcia i sol·licitar a l'Assemblea Nacional la inhabilitació per a l'acompliment de funcions públiques.

Article 342  . El President del Consell Moral Republicà presentarà un informe anual davant l'Assemblea Nacional en sessió plenària. Així mateix presentarà els informes que en qualsevol moment li siguin sol·licitats per l'Assemblea. Tant els informes ordinaris com els extraordinaris hauran de publicar-se.

Article 343  . Tots els funcionaris i empleats de l'Administració Pública estan obligats,  sota les sancions que estableixin les lleis, a col·laborar amb caràcter preferent i urgent amb els representants del Consell Moral Republicà en les seves investigacions. Aquest podrà sol·licitar-los les declaracions i documents que considerin necessaris per al desenvolupament de les seves funcions, inclosos aquells que hagin estat classificats amb caràcter confidencial o secret d'acord amb la llei. En tot cas, el Poder Ciutadà sols podrà subministrar la informació continguda en documents confidencials o secrets mitjançant els procediments que estableixi la llei.

Article 344  . El Consell Moral Republicà promourà totes aquelles activitats pedagògiques dirigides al coneixement i estudi d'aquesta Constitució, a l'amor a la pàtria, a les virtuts cíviques i democràtiques, als valors transcendentals de la República i a l'observança i respecte dels drets humans.

Secció Segona: De la Defensoría del Poble

Article 345  . La Defensoría del Poble té al seu càrrec la promoció, defensa i vigilància dels drets i garanties establerts en aquesta Constitució i els tractats internacionals sobre drets humans, a més dels interessos legítims, col·lectius i difusos dels ciutadans.

Article 346  . La Defensoría del Poble actuarà sota la direcció i responsabilitat del Defensor del Poble, qui serà electe per un perído de quatre anys, a través de votació popular universal, directa i secreta. El mandat podrà ser-li revocat mitjançant referèndum transcorreguda la meitat del mandat segons les disposicions contingudes en aquesta Constitució i la llei. Per a ser Defensor del Poble es requereix ser veneçolà o veneçolana, major de trenta anys, amb manifesta i demostrada experiència en la defensa o estudi dels drets humans i complir amb les exigències de honorabilidad, ètica i moral que estableixi la llei. Les faltes absolutes i temporals del Defensor del Poble seran cobertes d'acord amb el disposat en la llei. Qui hagi estat Defensor del Poble no podrà postular-se a càrrec d'elecció popular en els comicis immediats següents al cessament de les seves funcions.

Article 347  . Són atribucions del Defensor del Poble: 1 . Vetllar per l'efectiu respecte i garantia dels drets humans consagrats en aquesta Constitució i en els tractats, Convenis i Acords internacionals sobre drets humans ratificats per la República, investigant d'ofici o a instància de part les denúncies que arribin al seu coneixement. 2. Vetllar pel correcte funcionament dels serveis públics, emparar i protegir els drets i interessos legítims, col·lectius i difusos de les persones, contra les arbitrarietats, desviacions de poder i errors comesos en la prestació dels mateixos, interposant quan fos procedent, les accions necessàries per a exigir a l'Estat el rescabalament als administrats dels mals i perjudicis que els siguin ocasionat amb motiu del funcionament dels serveis públics. 3. Interposar les accions d'inconstitucionalitat, empara, habeas corpus, habeas data i les altres accions o recursos necessaris per a exercir les atribucions assenyalades en els ordinals anteriors, quan fos procedent de conformitat amb la llei. 4. Instar al Fiscal General de la República, per a que intenti les accions o recursos a que hi hagués lloc  contra els funcionaris i empleats públics, responsables de la violació o menyscapte dels drets humans. 5. Sol·licitar davant el Consell Moral Republicà, que adopti les mesures que hi hagués lloc respecte als funcionaris i empleats públics responsables per la violació o menyscapte dels drets humans. 6. Sol·licitar davant l'òrgan competent l'aplicació dels correctius i les sancions a que hagués hi lloc per la violació dels drets dels consumidors i usuaris, de conformitat amb la llei. 7. Presentar davant els òrgans legislatius nacionals, estatales o municipals, projectes de llei o altres iniciatives per a la protecció progressiva dels drets humans. 8. Vetllar pels drets dels pobles indígenes i exercir les accions necessàries per a la seva garantia i efectiva protecció. 9. Visitar i inspeccionar les dependències i establiments dels òrgans de l'Estat, a fi de prevenir o protegir els drets humans. 10. Formular davant els òrgans corresponents les recomanacions i observacions necessàries per a la millor protecció dels drets humans, per a això desenvoluparà mecanismes de comunicació permanent amb òrgans públics o privats, nacionals i internacionals, de protecció i defensa dels drets humans. 11. Promoure i executar polítiques per a la difusió i efectiva protecció dels drets humans. 12. Les altres que estableixin la Constitució i les lleis.

Article 348  . El Defensor del Poble gaudirà d'immunitat en l'exercici de les seves funcions i per tant no podrà ser perseguit, detingut, ni jutjat per actes que tinguin a veure amb l'exercici de les seves funcions. En tot cas, sempre serà necessari avantjudici de mèrit per davant el Tribunal Suprem de Justícia.

Secció Tercera: Del Ministeri Públic

Article 349  . El Ministeri Públic estarà sota la direcció i responsabilitat del Fiscal General de la República, qui exercirà les seves atribucions directament o amb l'auxili dels funcionaris que determini la llei. Per a ser Fiscal General de la República es requereixen les mateixes condicions d'elegibilitat dels magistrats del Tribunal Suprem de Justícia. Aquest funcionari serà designat per a un període de quatre anys, pel mateix procediment de selecció d'aquests magistrats. Aquest funcionari podrà ser remogut per l'Assemblea Nacional segons les disposicions contingudes en la llei

Article 350  . Són atribucions del Ministeri Públic: 1. Garantir el respecte dels drets i garanties constitucionals, així com dels tractats, convenis i acords internacionals subscrits per la República. 2. Garantir la celeritat i bona marxa de l'administració de justícia, el judici previ i el degut procés. 3. Ordenar i dirigir la investigació penal de la perpetración dels fets punibles per a fer constar la seva comissió amb totes les circumstàncies que puguin influir en la qualificació i responsabilitat dels autors i altres participants, així com l'assegurament dels objectius actius i passius relacionats amb la perpetración. 4. Exercir en nom de l'Estat l'acció penal en els casos que per a intentar-la o prosseguir-la no fos necessari instància de part, excepte les excepcions establertes en la Llei. 5. Intentar les accions a que hi hagués lloc per a fer efectiva la responsabilitat civil, penal, administrativa o disciplinària en que haguessin incorregut els funcionaris del sector públic, amb motiu de l'exercici de les seves funcions; i 6. Les altres que li atribueixin aquesta Constitució i les Lleis. Aquestes atribucions no menyscaben l'exercici dels drets i accions  que corresponen als particulars o a altres funcionaris d'acord amb aquesta Constitució i les lleis.

Article 351  . La llei proveirà el conduent per a assegurar la idoneïtat, probitat i estabilitat dels Fiscals del Ministeri Públic. Així mateix establirà les normes per a garantir la carrera en les seves funcions.

Article 352  . El Fiscal General de la República presentarà informe anual de la seva gestió a l'Assemblea Nacional, dintre dels trenta dies inicials de les sessions ordinàries.

Secció Quarta: De la Contraloria General de la República

Article 353  . La Contraloria General de la República és l'òrgan de control, vigilància i fiscalització dels ingressos, despeses i béns nacionals, així com de les operacions relatives als mateixos. Gaudeix d'autonomia funcional, administrativa i organitzativa, i orienta la seva actuació a les funcions d'inspecció dels organismes i entitats subjectes al seu control. La Llei determinarà l'organització i funcionament de la Contraloría General de la República.

Article 354  . La Contraloría General de la República estarà sota la direcció i responsabilitat del Contralor General de la República, qui ha de ser veneçolà o veneçolana, d'estat seglar, major de trenta anys i amb provada aptitud i experiència per a l'exercici del càrrec. El Contralor General de la República serà designat per a un període de quatre anys pel mateix procediment de selecció dels magistrats del Tribunal Suprem de Justícia. Aquest funcionari podrà ser remogut per l'Assemblea Nacional segons les disposicions contingudes en la llei.

Article 355  . Són atribucions de la Contraloría General de la República: 1. Exercir el control i verificació dels ingressos i despeses de l'administració pública sense perjudici de les facultats que s'atribueixin a altres òrgans dels Estats i Municipis, de conformitat amb la llei. 2. Controlar els béns i el deute públic sense perjudici de les facultats que s'atribueixin a altres òrgans dels Estats i Municipis, de conformitat amb la llei. 3. Inspeccionar i fiscalitzar els òrgans de l'administració pública sotmesos al seu control, iniciar els procediments, dictar les mesures i imposar les objeccions i les sancions administratives a que hi hagi lloc de conformitat amb la llei. 4. Instar al Fiscal i al Procurador General de la República que exerceixin les accions judicials a que hi hagués lloc amb motiu de les infraccions i delictes comesos contra el patrimoni públic dels quals tingui coneixement en l'exercici de les seves atribucions. 5. Avaluar el compliment i resultat de les decisions i polítiques públiques dels òrgans subjectes al seu control, relacionades amb els seus ingressos, despeses i béns. 6. Les altres que li atribueixin aquesta Constitució i les lleis.

Article 356  . El Contralor General de la República presentarà anualment a l'Assemblea Nacional l'informe sobre la seva actuació. Igualment presentarà informe a l'Assemblea  Nacional quan extraordinàriament aquesta li ho sol·liciti.

Disposició Transitòria- Mentre es dicten les lleis previstes en aquest capítol, es mantindran en vigència les lleis relatives al Ministeri Públic i a la Contraloria General de la República. Quant a la Defensoria del Poble, el seu titular, designat provisòriamente per l'Assemblea Nacional Constituent, prepararà l'estructura organitzativa corresponent, la seva integració, el pressupost i la infraestructura física amb base a les atribucions establertes en la present Constitució.
 

Capítol V Del Poder Electoral

Article 357  . El Poder Electoral és la màxima autoritat Electoral i s'exerceix pel consell Coordinador Electoral com a ens rector, la Junta Electoral Nacional, la Comissió de Registre Civil i Electoral i la Comissió de Participació Política, amb l'organització i el funcionament que estableixi la llei orgànica respectiva.

Article 358  . El Poder Electoral té per funció promoure la democràcia i la participació dels ciutadans per a l'adveniment d'una nova cultura electoral, capaç de garantir l'enfortiment i consolidació legitima de l'estructura institucional de la República. Té assignada l'organització, direcció i vigilància de tots els actes relatius a l'elecció dels càrrecs de representació popular dels poders públics, així com referèndums i plebiscits; i podrà exercir les seves funcions en l'àmbit de les organitzacions de la societat civil quan així ho requereixi l'interès públic en els termes que  assenyali la llei.

Article 359  . El Poder Electoral es regeix pels principis d'independència orgànica, autonomia funcional pressupostària, despartidización dels organismes electorals, desconcentración de l'administració electoral, transparència i celeritat de l'acte de votació i escrutini.

Article 360  . L'òrgan executiu del Poder Electoral serà el Consell Coordinador Electoral, integrat per cinc membres electes per a un període de quatre anys per l'Assemblea Nacional en els termes i condicions que assenyali la llei. Els membres del Consell Coordinador Electoral tindran, en l'exercici de les seves funcions, les prerrogatives que determini la llei.

Article 361  . La llei establirà els mecanismes i recursos necessaris per a garantir la integració del Registre Civil, d'Identificació i Electoral, l'organització del qual, formació, depuració i revisió s'atribueix al Poder Electoral.

Article 362  . El  sistema electoral adopta el principi de la personalització electoral i la representació proporcional. La llei ha de garantir la deguda identificació de tot candidat.

Article 363  . Es crea la jurisdicció Contenciosa-electoral, exercida per una sala del Tribunal Suprem de Justícia i els altres tribunals que determini la llei.

Article 364  . La llei que reguli els processos electorals, no podrà modificar-se en forma alguna, en el lapse comprès entre el dia de l'elecció i els sis mesos immediatament anteriors a la mateixa.

Article 365  . Tots els ciutadans tenen el dret i l'obligació de prestar el seu servei en les funcions electorals que se'ls assignin en els termes establerts en la llei.

Disposició Transitòria. L'actual Consell Nacional Electoral, assumeix les funcions del Poder Electoral fins la promulgació de la llei respectiva.
 
 

Títol VI Del Sistema Socioeconòmic

Capítol I Del Règim Socioeconòmic i el Paper de l'Estat en l'Economia

Article 366  . El règim socioeconòmic de la República de Veneçuela estarà sempre al servei de l'interès social; els seus elements bàsics es constituiran d'acord amb els recursos i potencialitats de la Nació i tindrà per a objecte el desenvolupament humà integral.

Article 367  . El règim econòmic de la República es fonamentarà en principis de justícia social, eficiència, lliure competència i iniciativa, defensa de l'ambient, productivitat i solidaritat, a fi d'assegurar, a totes les persones, una existència digna i profitosa per a la col·lectivitat. L'Estat promourà el desenvolupament harmònic de l'economia nacional  amb la finalitat de generar un alt valor agregat nacional, augmentar el nivell d'ingrés de la població i enfortir la sobirania econòmica del país. L'Estat garantirà la seguretat jurídica i fomentarà la iniciativa privada.

Article 368  . En aquelles àrees que no li estiguin reservades, les entitats públiques territorials, només per autorització expressa d'una llei podran crear entitats descentralitzades per a realitzar activitat empresarial, la qual ha d'estar motivada per raons d'interès public, sense menyscapte de la raonable productivitat econòmica i social dels recursos que l'Estat invertís en aquesta activitat La Llei Nacional establirà condicions per a la creació, funcionament i control d'entitats descentralitzades.

Article 369  . La República es reserva el dret de defensar les activitats econòmiques de la seva empresa nacional. No es podrà atorgar a empreses, organismes o persones estrangeres règims més beneficiosos que els establerts per als nacionals, bé sigui per lleis, resolucions executives, acords de l'Assemblea Nacional o per tractats internacionals. La inversió estrangera estarà subjecta a les mateixes condicions que la inversió nacional.

Article 370  . Queden reservats a l'Estat per conveniència nacional els recursos naturals no renovables i, en general, els productes del subsòl i tots els minerals; els serveis d'aigua potable, energia elèctrica i l'administració de l'espectre de les telecomunicacions; i les empreses estratègiques definides per la llei. L'Estat podrà atorgar en concessió qualsevol de les activitats abans esmentades, en els casos que la llei estableixi.

Article 371  . Queden reservades a l'Estat les activitats de l'exploració, explotació, transport, manufactures i mercadeig intern dels hidrocarburs, exceptuant-se els gasosos. Només en casos especials, quan així convingui a l'interès nacional, prèvia autorització de l'Assemblea Nacional i sempre que es mantingui el control per part de l'Estat, podran subscriure's convenis amb el sector privat per a l'exercici de les esmentades activitats.

Article 372  . L'Estat conservarà la totalitat de les accions de Petrolis de Veneçuela S. A., o de l'ens creat per al maneig de la indústria petroliera per raons de sobirania econòmica, política i d'estratègia nacional.

Article 373  . Totes les aigües són béns de domini públic de la nació, insubstituïbles per a la vida i el desenvolupament. La llei establirà les disposicions necessàries a fi de garantir la seva protecció i aprofitament, respectant les fases del cicle hidrològic i els criteris d'ordenació del territori

Article 374  . Tots els treballadors i treballadores agrícoles tenen dret a la propietat, d'acord amb aquesta Constitució i la llei. L'Estat promou el desenvolupament rural integrat, i en conseqüència garanteix serveis d'infraestructura, educació, habitatge, crèdit, capacitació, assistència tècnica  i altres condicions necessàries per a millorar l'ingrés i la qualitat de vida dels productors agropecuaris. La llei establirà el relatiu a la planificació, producció, industrialització i comercialització dels productes agropecuaris i forestals.

Article 375  . La producció d'aliments és d'interès nacional per al desenvolupament econòmic i social de la nació. L'Estat dictarà les mesures necessàries per a arribar a nivells estratègics de autoabastament d'aliments en quantitat i qualitat a nivell nacional que garanteixin la seguretat alimentària de la població. La llei estimularà les inversions orientades a la producció d'aliments a nivell nacional per a fer-la eficient, productiva, competitiva i rendible. La seguretat alimentària s'haurà d'assolir fomentant la producció agrícola interna. L'Estat brindarà especial suport al desenvolupament agrícola en les zones frontereres.

Article 376  . El règim latifundista és contrari a l'interès social. L'Estat protegirà i promourà les formes associatives de propietat de la terra per a estimular la productivitat i la competitivitat del productor agrícola nacional. La llei desestimulará la permanència de terres ocioses i disposarà el conduent a la seva transformació en unitats econòmiques productives, rescatant igualment les terres de vocació agrícola.

Article 377  . Per la seva importància alimentària nacional, l'Estat protegirà els assentaments i comunitats de pescadors artesanals, així com els seus caladors de pesca pròxims a la línia de costa.

Article 378  . L'Estat protegirà i promourà la petita i mitjana indústria, així com també l'empresa familiar, la microempresa i qualsevol altra forma d'associació per al treball, amb la finalitat d'elevar el sector informal de l'economia a la qualitat o condició d'empresa formal; promovent la generació d'ocupacions productives

Article 379  . L'artesania  i indústries populars típiques de la nació, gaudiran de protecció especial de l'Estat, amb la finalitat de preservar la seva autenticitat i gaudiran de les facilitats creditícies necessàries per a promoure la seva producció i comercialització. L'art i folklore nacionals, gaudiran de la mateixa protecció i es conreuaran en centres d'educació

Article 380  . El turisme és una activitat econòmica d'interès nacional, prioritària per al país en la seva estratègia de diversificació i desenvolupament sostenible.
 

Capítol II Del Règim Fiscal i Monetari

Secció Primera: Del Règim Pressupostari

Article 381  . La gestió fiscal estarà regida i serà executada amb base en  principis de responsabilitat, i equilibri fiscal. El pressupost plurianual d'ingressos ordinaris ha de ser suficient per a cobrir les despeses ordinàries, d'acord amb la llei. L'Estat   haurà de mantenir un nivell prudent de deute públic en relació amb les dimensions de l'economia, la inversió productiva i la capacitat de generar ingressos per a cobrir el servei d'aquest deute públic.

Article 382  . L'administració econòmica i financera de l'Estat es regirà per un pressupost aprovat anualment per llei. L'Executiu Nacional enviarà a l'Assemblea Nacional per a la seva aprovació el pressupost plurianual, un pressupost anual amb els comptes del sector públic, el programa de finançament i els acords generals de política a establir amb el Banc Central de Veneçuela.

Article 383  . Amb la presentació del pressupost plurianual i del pressupost anual, l'Executiu Nacional haurà de fer explícits els objectius de llarg termini per a la política fiscal, i explicar com els esmentats objectius seran aconseguits d'acord als principis de responsabilitat i equilibri fiscal. L'Executiu Nacional, al final de cada trimestre, haurà de publicar els resultats pressupostaris del sector públic i explicar, davant l'Assemblea Nacional, qualsevol variació en relació amb els objectius establerts d'acord amb la llei.

Article 384  . Els principis i disposicions establerts per a l'administració econòmica i financera nacional, regularan la dels estats i municipis quan siguin aplicables.

Article 385  . No es farà cap tipus de despeses que no hagi estat previst en la llei de pressupost. Només podran decretar-se crèdits addicionals al pressupost per a despeses necessàries no previstes o aquelles les partides de les quals resultin insuficients, sempre que el tresor compti amb recursos o prengui previsions per a atendre a la respectiva erogació; a aquest efecte, es requerirà prèviament el vot favorable del Consell de Ministres i l'autorització de l'Assemblea Nacional o, en defecte d'això, de la Comissió Delegada.

Article 386  . En els pressupostos públics anuals de despeses, en tots els nivells de Govern, hauran d'establir-se de manera clara per a cada crèdit pressupostari, l'objectiu específic a que està dirigida, els resultats concrets que s'espera obtenir i els funcionaris públics responsables per l'assoliment de tals resultats. Els resultats hauran d'establir-se en termes quantitatius, mitjançant indicadors d'acompliment, sempre que això sigui tècnicament possible. El Poder Executiu, dintre dels sis mesos de vençut l'exercici anual, presentarà a l'Assemblea Nacional la rendició de comptes i el balanç de l'execució pressupostària corresponent a aquest exercici.

Secció Segona: Del Sistema Tributari

Article 387  . Tots estan obligats a contribuir al sosteniment de les càrregues  publiques. El sistema tributari procurarà la justa distribució de les càrregues publiques segons la capacitat econòmica del contribuent, atenent al principi de progressivitat, així com la protecció de l'economia nacional i l'elevació del nivell de vida de la població, atenent a un sistema eficient per a la recaptació dels tributs.

Article 388  . No podrà cobrar-se cap impost, taxes, i altres contribucions que no estiguin establerts en la llei, ni concedir-se exempcions i rebaixes, ni altres formes d'incentius fiscals, sinó en els casos prevists per les lleis que creen els respectius tributs. Cap tribut pot tenir efecte confiscatori.

Article 389  . Tota llei tributària haurà de fixar un lapse d'entrada en vigència. En absència  del mateix, s'entendrà fixat en seixanta dies continus.

Secció Tercera: Del Sistema Monetari Nacional

Article 390  . La unitat monetària de la República de Veneçuela és el Bolívar.

Article 391  . Les competències monetàries del poder nacional seran exercides pel banc Central de Veneçuela, persona jurídica de dret public que  tindrà autonomia per a l'exercici de les seves funcions. Els directius del Banc Central de Veneçuela, seran designats pel president de la República, amb la ratificació de l'Assemblea Nacional, en els termes que la llei estableixi.

Article 392  . El principal objectiu del Banc Central de Veneçuela, és preservar el valor de la moneda i són les seves funcions formular i executar la política monetària per a aconseguir estabilitat de preus, regular la circulació monetària i la liquiditat del sistema financer, procurant que la seva evolució sigui el més estable possible en relació amb el creixement de l'economia; executar la política canviaria, preservar l'estabilitat del sistema financer actuant com a prestador d'última instància, administrar les reserves internacionals, servir d'agent financer del govern nacional, i totes aquelles que estableixi la llei.

Article 393  . El Banc Central de Veneçuela està subjecte al control de la Contraloria General de la República, en els termes que estableixi la Llei i a la fiscalització i vigilància de l'Assemblea Nacional, amb l'auxili de l'organisme public de supervisió bancària, el qual remetrà informes  semestrals de les inspeccions  que realitzi. L'Executiu Nacional designarà dos comissaris externs, els quals exerciran les funcions de fiscalització que contempli la llei.

Article 394  . El pressupost del Banc Central de Veneçuela serà presentat davant l'Assemblea Nacional per a la seva discussió i aprovació al presentar-se el projecte de Llei de pressupost anual. Els comptes i balanços del Banc Central de Veneçuela seran objecte d'una auditoria externa anual, a càrrec de signatures especialitzades, seleccionades per l'Executiu Nacional en els termes que la Llei estableixi.

Secció Quarta: De la Coordinació Macroeconòmica

Article 395  . El ministeri encarregat de les finances i el Banc Central de Veneçuela, en l'exercici de les seves funcions, hauran de contribuir a l'harmonització de la política fiscal amb la política monetària, facilitant l'assoliment  dels objectius macroeconòmics. En l'exercici de les seves funcions, el Banc Central de Veneçuela no estarà subordinat a directives del Poder Executiu i estarà impedit de convalidar o finançar polítiques fiscals deficitàries.

Article 396  . L'actuació coordinada del Poder Executiu i del Banc Central de Veneçuela es donarà mitjançant un acord anual de polítiques, en el qual s'hauran d'establir els compromissos en relació amb la taxa d'inflació, tipus de canvi, expansió del crèdit intern i situació de les finances publiques. Aquest acord serà signat pel president del Banc Central de Veneçuela i el titular del ministeri encarregat de les finances , i haurà de divulgar-se en el moment de l'aprovació del pressupost nacional per l'Assemblea Nacional. En aquest acord s'hauran d'especificar els resultats esperats, les polítiques i les accions dirigides a aconseguir-los. La llei establirà les característiques dels acords generals de política econòmica.

Article 397  . El ministeri  encarregat de les finances i el Banc Central de Veneçuela hauran d'informar trimestralment a l'Assemblea Nacional, de conformitat amb la llei, sobre l'evolució de l'economia i les desviacions de l'acord general de polítiques, explicant les causes i motius de les mateixes. La llei establirà les sancions en cas de desviacions significatives. És de responsabilitat dels signants de l'acord que les accions de política siguin consistents amb els seus objectius.

Article 398  . S'establirà per llei un fons d'estabilització macroeconòmica destinat a garantir l'estabilitat de les despeses de l'Estat en els nivells nacional, regional i municipal, davant les fluctuacions dels ingressos ordinaris. Les regles de funcionament del fons tindran com a principis bàsics l'eficiència, equitat i no discriminació entre les entitats públiques que aportin recursos al mateix.

Article 399  . El ministeri  encarregat de les finances i el Banc Central de Veneçuela estaran subjectes al principi de responsabilitat davant la població en general, a l'efecte del qual hauran d'anunciar publicamente i amb anticipació, les seves metes de política en aquell any i rendir comptes de la seva execució. El ministre del despatx encarregat de les finances i el directori del Banc Central de Veneçuela seran responsables pel compliment dels objectius anunciats, estant subjectes a remoció d'acord amb la llei.
 
 

Títol VII De la Seguretat de la Nació

Capítol I Disposicions Generals

Article 400  . La Seguretat de la Nació és competència essencial i responsabilitat de l'Estat, fonamentada en el desenvolupament integral de la República i la seva defensa és responsabilitat dels veneçolans i també de les persones naturals i jurídiques, tant de dret públic com de dret privat, que es trobin en l'espai geogràfic nacional.

Article 401  . Per a la defensa del Territori Nacional, s'estableix una franja de frontera l'amplitud de la qual, serà regulada per llei, protegint de manera expressa, els parcs nacionals i altres àrees sota règim d'administració.

Article 402  . Només l'Estat pot posseir i usar armes de guerra, aquelles que existeixin, es fabriquin  o s'introdueixin  al país, passaran a ser propietat de la República sense indemnització ni procés.  Les Forces Armades Nacionals seran la institució competent per a reglamentar i controlar la fabricació, importació, exportació, emmagatzematge, trànsit, registre, control, inspecció, comerç i ús d'armes, municions i explosius d'acord amb la  Llei.
 

Capítol II Dels Principis de Seguretat de la Nació

Article 403  . La Seguretat de la Nació es fonamenta en el compliment dels principi d'independència, democràcia, igualtat, pau, llibertat, justícia, solidaritat, protecció ambiental, responsabilitat social i afirmació dels drets humans,  així com en la satisfacció  progressiva de les necessitats individuals i col·lectives dels veneçolans; sobre les bases d'un desenvolupament econòmic sostenible i productiu de plena cobertura per a la comunitat nacional.

Article 404  . Els principis de Seguretat de la Nació abasten els àmbits sustentables en l'econòmic, social, polític, cultural, geogràfic, ambiental  i militar,  i ells constitueixen  el suport per a impulsar  el desenvolupament integral  de la Nació.

Article 405  . L'atenció  a les fronteres és prioritària  en el compliment  i aplicació  dels principis de Seguretat  de la Nació,  per a garantir la seva defensa i desenvolupament  integral, atenent a la naturalesa  pròpia  de cada regió  fronterera, a través  d'assignacions  econòmiques  especials  i el que estableixi  la Llei Orgànica  respectiva.
 

Capítol III De la Força Armada Nacional

Article 406  . La Força Armada Nacional constitueix una institució essencialment  professional,  no partidista,  organitzada per l'Estat per a garantir la independència i sobirania de la Nació i assegurar la integritat de l'espai geogràfic, mitjançant la defensa militar, el manteniment de l'ordre intern i la participació activa en el desenvolupament nacional.  En el compliment de les seves funcions, està al servei exclusiu  de la Nació  i en cap cas al d'una persona  o parcialitat política. Els seus pilars fonamentals  són la disciplina, l'obediència, la subordinació i l'acció conjunta. La Força Armada Nacional està integrada per l'Exèrcit, l'Armada, l'Aviació  i la Guàrdia Nacional, que funcionen de manera integral dintre del marc de la seva competència per al compliment de la seva missió, d'acord amb la Llei Orgànica respectiva.

Article 407  . L'Exrcit, l'Armada i l'Aviació  tenen com  à responsabilitat  essencial la planificació, execució i control de les operacions  requerides per a assegurar  la defensa  militar  de la Nació, la Guàrdia  Nacional cooperarà  en el desenvolupament  d'aquestes operacions i tindrà com a responsabilitat bàsica la conducció de les operacions requerides per al manteniment de l'ordre intern del País. La Força Armada Nacional podrà exercir les activitats de Policia  Administrativa i d'Investigació  Penal que li atribueixin  les lleis.

Article 408  . Els integrants de les Força Armada Nacional en situació d'activitat  tenen dret  al sufragi  de conformitat  amb la Llei, sense que els estigui permès optar  a càrrec d'elecció  popular, ni participar  en actes de propaganda  o proselitisme  polític partidista.

Article 409  . El Servei Militar és un deure patriòtic per a tots els Veneçolans, i es complirà d'acord amb les modalitats que  estableixi  la Llei respectiva.

Article 410  . La jurisdicció penal militar és part integrant del Poder Judicial Veneçolà. Els Jutges militars seran seleccionats per concurs  i la seva jurisdicció, competència i organització es regiran d'acord al previst en el Codi Orgànic de Justícia Militar.

Article 411  . La vigilància, control i fiscalització dels ingressos, despeses i béns públics afectes a la Força Armada Nacional i els seus òrgans adscrits, seran exercits  per la Contraloría General de la Força Armada, sent aquest òrgan contralor part integrant del sistema contralor de la República.

Article 412  . Els ascensos militars seran per mèrit, escalafó i plaça vacant,  i són competència  exclusiva  de la Força Armada Nacional.
 

Capítol IV D'altres òrgans de Prevenció i Protecció a les Persones

Article 413  . L'Executiu Nacional per òrgan del Ministeri de Relacions Interiors, organitzarà  de conformitat  amb la Llei un cos  uniformat  de Policia Nacional,  per a mantenir i restablir l'ordre públic,  protegir  al  ciutadà,  llars  i famílies,  donar suport a  les decisions de les autoritats competents  i assegurar el pacífic gaudi  de les garanties i drets constitucionals. En cada estat funcionarà una unitat regional de la Policia Nacional i cada Municipi podrà crear una unitat de fiscalització administrativa
 
 

Títol VIII De la Protecció de la Constitució

Capítol I De la Garantia de la Constitució

Article 414  . La justícia constitucional l'exerceixen tots els tribunals de la República en l'àmbit de les seves competències conforme al previst en aquesta Constitució i en les lleis. Tots els jutges de la República estan en l'obligació d'assegurar la integritat de la Constitució. Correspon exclusivament a la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia com a jurisdicció constitucional, declarar la nul·litat de les lleis i altres actes dels òrgans que exerceixen el Poder Públic dictats en execució directa i immediata de la Constitució o que tinguin rang de llei.

Article 415  . El Tribunal Suprem de Justícia garantirà la supremacia i efectivitat de les normes i principis constitucionals; serà el màxim i últim intèrpret de la Constitució i vetllarà per la seva uniforme interpretació i aplicació. Les interpretacions que estableixi la Sala Constitucional sobre el contingut o abast de les normes i principis constitucionals són vinculants per a les altres Sales del Tribunal Suprem de Justícia i altres tribunals de la República.

Article 416  . Són atribucions de la Sala Constitucional del Tribunal Suprem de Justícia: 1. Declarar la nul·litat total o parcial de les lleis nacionals i altres actes amb rang de llei dels cossos legislatius nacionals que colisionen amb aquesta Constitució. 2. Declarar la nul·litat total o parcial de les constitucions i lleis estataes, de les ordenances municipals i altres actes dels cossos deliberants dels estats i municipis dictats en execució directa i immediata de la Constitució i que colidan amb aquesta. 3. Declarar la nul·litat total o parcial dels actes amb rang de llei dictats per l'Executiu Nacional que colisionen amb aquesta Constitució. 4. Declarar la nul·litat total o parcial dels actes amb rang de llei dictats per qualsevol altre òrgan estatal en exercici del Poder Públic. 5. Verificar a sol·licitud del President de la República o de l'Assemblea Nacional, la conformitat amb la Constitució, dels tractats internacionals subscrits per la República abans de la seva ratificació, i dels decrets d'excepció abans de la seva publicació. 6. Declarar la inconstitucionalitat de les omissions del legislador nacional, estatal o municipal, quan hagi deixat de dictar les normes o mesures indispensables per a garantir el compliment de la Constitució, o les hagi dictat en forma incompleta, i establir el termini i, de ser necessari, els lineaments de la seva correcció. 7 . Resoldre les col·lisions que existeixin entre diverses disposicions legals i declarar quin d'aquestes deu prevaler. 8. Dirimir les controvèrsies constitucionals que se suscitin entre qualssevol dels òrgans del Poder Públic. 9. Revisar les sentències d'empara constitucional dictades pels tribunals de la República, en els termes establerts per la Llei Orgànica. 10. Les altres que estableixi aquesta Constitució i les lleis.
 

Capítol II Dels Estats d'Emergència

Article 417  . El President de la República, en Consell de Ministres, podrà decretar l'estat d'excepció quan es registrin circumstàncies d'ordre social, econòmic, polític o ecològic, que afectin la seguretat de la Nació, les institucions i els ciutadans, siguin per causa interna o externa, i no fossin suficients les facultats ordinàries per a plantar cara a tals fets. En aquest cas, podrà limitar o suspendre temporalment les garanties consagrades en aquesta Constitució, excepte les referides als drets  intangibles.

Article 418  . El Decret que declari l'estat d'excepció, haurà ser presentat immediatament a l'Assemblea Nacional per a la seva aprovació i a la Cort Suprema de Justícia per a la seva supervisió i control.  El Decret haurà de complir amb les exigències, principis i garanties establerts en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i en la Convenció Americana sobre Drets Humans. L'estat d'excepció serà regulat per una Llei especial.
 
 

Títol IX De la Reforma Constitucional

Cápítulo I De la Reforma Parcial de la Constitució

Article 419  . La Reforma Constitucional té per objecte una revisió parcial d'aquesta Constitució i la substitució d'una o vàries de les seves normes amb l'excepció de les establertes en els títols (referits als principis fonamentals, territori i divisió política, i als deures, drets i garanties).

Article 420  . La iniciativa de la reforma constitucional l'exerceix l'Assemblea Nacional per acord aprovat pel vot de la majoria de cada càmera, pel president de la República, en Consell de Ministres o a sol·licitud d'un nombre no menor del cinc per cent dels electors inscrits en el registre electoral nacional. No podrà iniciar-se la reforma constitucional, durant la vigència dels estats d'excepció prevists en el Títol   d'aquesta Constitució.

Article 421  . La iniciativa serà admesa pel vot favorable de les dos terceres parts de l'Assemblea Nacional, i es tramitarà segons el procediment establert en aquesta Constitució per a la formació de lleis.

Article 422  . El projecte de reforma constitucional aprovat per l'Assemblea Nacional, se sotmetrà a referèndum dintre els trenta dies següents a la seva sanció. El referèndum es pronunciarà en bloc sobre la reforma, però podrà votar-se separadament una tercera parts d'ella, si així ho demanés un nombre no menor d'una tercera part d'una de les càmeres, o si en la iniciativa de reforma, l'hagués demanat un nombre no menor del dos per cent dels electors inscrits en el registre electoral nacional. Es declararà aprovada la reforma si el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de vots negatius. La iniciativa de reforma constitucional rebutjada no podrà presentar-se de nou en el mateix període constitucional.
 

Capítol II De l'Assemblea Constitucional

Article 423  . L'Assemblea Constitucional té per objecte dictar una nova Constitució.

Article 424  . La iniciativa de convocatòria a l'Assemblea Constitucional l'exerceix el President de la República en Consell de Ministres, l'Assemblea Nacional per acord aprovat per la majoria de dos terços  dels seus membres, o a sol·licitud d'un nombre no menor del cinc per cent dels electors inscrits en el Registre Electoral Nacional.

Article 425  . Es considerarà aprovada la convocatòria de l'Assemblea Nacional, si en el referèndum convocat a aquest efecte el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de vots negatius. Si el resultat del referèndum fos negatiu, no podrà presentar-se una nova iniciativa de convocatòria a l'Assemblea Constitucional en el mateix període Constitucional.

Article 426  . Les bases per a elegir i conformar l'Assemblea Constitucional seran incloses en el referèndum de convocatòria i es consideraran aprovades si el nombre de vots positius és major al nombre de vots negatius.

Article 427  . La Constitució redactada per l'Assemblea Constitucional serà sotmesa a referènd  dintre dels trenta dies següents a la seva aprovació, i solament quedarà definitivament aprovada si el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de vots negatius. Si la Constitució sotmesa a referèndum fos rebutjada, no podrà convocar-se a una Assemblea Constitucional en el mateix període constitucional.
 

Capítol III De l'Assemblea Constituent

Article 428  . El poble com constituent originari, pot convocar una Assemblea Constituent amb l'objecte de crear un nou ordenament jurídic i redactar una Constitució democràtica.

Article 429  . La iniciativa de convocatòria a l'Assemblea Constituent la podrà exercir el President de la República en Consell de Ministres, l'Assemblea Nacional per acord aprovat per les dos terceres parts dels membres de cada Càmera o per un nombre no menor del deu per cent dels electors en el Registre Electoral Nacional.

Article 430  . Es considerarà aprovada la convocatòria a l'Assemblea Constituent, si en el referèndum convocat a aquest efecte, el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de vots negatius. Si el resultat del referèndum fos negatiu, no podrà presentar-se una nova iniciativa de convocatòria a l'Assemblea Constituent en el mateix període constitucional.

Article 431  . Les bases per a elegir l'Assemblea Constituent seran incloses en el referèndum de convocatòria. En elles s'establiran com a límits dels actes de l'Assemblea els valors i principis de la nostra història republicana, així com el compliment dels tractats, acords i compromissos vàlidament subscrits per la República que es refereixin al respecte pels drets humans, i les garanties democràtiques.

Article 432  . L'ordenament jurídic vigent per al moment de la instal·lació de l'Assemblea Constituent se subordina als actes jurídics constituents. Igualment, els poders constituïts per aquesta Constitució queden sotmesos als dictats de l'Assemblea, qui podrà decidir la seva cessació. Els actes promulgats per l'Assemblea Constituent no estan subjectes a cap control jurisdiccional.

Article 433  . La Constitució que redacti l'Assemblea Constituent, serà sotmesa a referèndum dintre de trenta dies següents a la seva aprovació. La Constitució quedarà definitivament aprovada si el nombre de vots afirmatius és superior al nombre de vots negatius. Si la Constitució sotmesa a referèndum fos rebutjada, tots els actes dictats per l'Assemblea Constituent quedaran anul·lats, excepte aquells que siguin estrictament indispensables per a garantir la continuïtat de l'Estat de dret. Així mateix, no podrà convocar-se una nova Assemblea Constituent en el mateix període constitucional.